Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike bydeler – ulike utfordringer • Utskrivinger fra TEDD 2007-08 (35 pas) : • Frogner (14) Vestre Aker (10) Ullern (1) Andre (8) • Økende liggetid pga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike bydeler – ulike utfordringer • Utskrivinger fra TEDD 2007-08 (35 pas) : • Frogner (14) Vestre Aker (10) Ullern (1) Andre (8) • Økende liggetid pga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike bydeler – ulike utfordringer • Utskrivinger fra TEDD 2007-08 (35 pas) : • Frogner (14) Vestre Aker (10) Ullern (1) Andre (8) • Økende liggetid pga manglende bo- og oppfølgingstilbud • Konkurranse og prioriteringer i bydelen: Andre grupper med bolig og oppfølgingsbehov får lettere prioritet • Bydelenes ordinære oppfølgingstjenester kommer til kort for enkelte av våre pasienter • Pasienten avbestiller avtaler/hjelp, åpner ikke, mv • Disse pasientene trenger noe mer / noe annet for å mestre bo - situasjonen • IP benyttes i liten grad aktivt

2 Pasientenes boligsituasjon ved inntak (2007 – 08) • Antall utskrivinger: 51 • Antall pasienter: 34 • Hatt en stabil bosituasjon siste 4 uker: • Nei: 18 % (9) 7 pasienter • Ja:82 % (42)27 pasienter • Flere har stått i fare for å miste boligen / miste oppfølgingstilbud / LAR behandling o.l. ved innleggelse • Svært høyt forbruk av rusmidler forut for innleggelse

3 Pasientenes boligsituasjon ved inntak (2007 – 08) • Ingen bolig18 % (7) 6 pas. • Hospits, hybelhus, hotell 4 % (2) 2 pas. • Institusjon (vernehjem rehab.senter, behandlingsinst. fengsel)27 % (14)10 pas. • Hos foreldre 6 % (3) 3 pas. • Hos andre 14 % (7) 4 pas. • Egen privat bolig (eiet eller leiet) 35 % (18)14 pas. • 3 mistet boligen mellom 1. og 2. opphold på TEDD

4 Pasientenes boligsituasjon ved inntak (2007 – 08) Opplysninger fra RUSDATA / Pasient- og klientkartleggingsskjema. TEDD(Døgnbehandling) 18 % Ingen bolig/ hospits, hybelhus / hotell: 27 %Institusjon, vernehjem rehabiliteringssenter, behandlingsinstitusjon, fengsel 20 % Hos foreldre eller andre 36 % Egen privat bolig, eiet eller leiet 0 %Ukjent ERP Enhet for rus og psykiatri (ruspoliklinikk) 8 % Ingen bolig/ hospits, hybelhus / hotell 2 % Institusjon (vernehjem rehabiliteringssenter, behandlingsinstitusjon, fengsel 18 % Hos foreldre eller andre 64 % Egen privat bolig, eiet eller leiet 2 %Ukjent

5 Offentlige definisjoner og systemer • Sykehusinnleggelser/behandlingsopphold ansees som bolig: – ”Hvor lenge skal han bo på TEDD?” (Sosialkontoret) – ”Han forventes å ha et boligbehov innen.. (utskrivelsestidspunktet)” (Avslag på kommunal bolig) • 3 (2) måneders-regel for bostedsløshet – forskjellsbehandling mellom rus/psykiatri og somatiske lidelser – uttrykker gammel forståelse av behandling i ”tiltakskjede” – hindrer god behandling og effektivt behandlingsnettverk • Behandlingsnettverk – Pasienten trenger mange tiltak samtidig – også bolig og bo-oppfølging

6 Fleksible, individuelle bolig- og omsorgstiltak • Ressursskrevende • sjelden på dagsorden til sosialkontorene / bestillerkontorene i møte med disse pasientene – ”Vi har ikke andre boliger enn.... – ” Vi har ikke andre tiltak enn.... • Retten til et hjem – for hvem? • Brukerens / pasientens ønsker, behov • Vi trenger å utvikle vår egen fantasi kompetanse på å beskrive, alternativer og muligheter

7 Erfaringer fra overganger • En historie om to postkasser • Historien om en vellykket etablering i egen bolig

8 Noen drømmer......... • ”Alle” har bolig ved inntak i behandling • Raus rådgiving om mulige hjelpe- og støttetiltak for personer som bor i egen bolig • Raus økonomisk rådgiving om alle mulige tiltak / støtteordninger legater, lån mm • 1 mill til de som skal sette bolig • Offentlig økonomisk hjelpetiltak som forholder seg til gjeld • Økonomisk amnesti for trengende

9 Hus og tilhørighet – til ettertanke ”Vi har fått nytt hus og nytt arbeid!”

10 ”Her står vi på trappa vår!”

11 Respekt

12 Kontakt Diakonhjemmet sykehus A/S, DPS Vinderen Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose Postboks 85 Vinderen 0319 Oslo Telefon 22 49 84 00 Faks 22 49 84 01 Besøksadresse: Forskningsvegen 7 g Prosjektleder, ledende sosionom Eli M Nielsen Karagøz elimargretenielsen.karagoz@diakonsyk.noelimargretenielsen.karagoz@diakonsyk.no Telefon 22 49 84 73


Laste ned ppt "Ulike bydeler – ulike utfordringer • Utskrivinger fra TEDD 2007-08 (35 pas) : • Frogner (14) Vestre Aker (10) Ullern (1) Andre (8) • Økende liggetid pga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google