Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring Terje Gundhus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring Terje Gundhus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring Terje Gundhus

2 Positive egenskaper •F•Forutsigbarhet for tjenestemottaker •F•Forutsigbarhet for tjenesteyter Begrensninger •É•Én mandag lik en annen mandag •O•Ofte rigide •T•Tjenesteyter har større eierforhold T. Gundhus & J. Laursen

3 •F•Fleksibilitet •V•Variasjon •Ø•Økende selvadministrasjon •U•Utvikling i utformning •Ø•Øker muligheten for valg •E•Eierskapet hos tjenestemottaker •G•Generell beriking av hverdagen (aktiv og meningsfull) •T•Tilrettelegger for motivasjon

4 1.Oppgaver/aktiviteter presenteres likt fra gang til gang 2.Ved gjennomføring av oppgavene, er typen av bistand (og hvor mye) spesifisert og lik fra gang til gang 3.Tilbakemeldingen for utført/ikke utført oppgave er lik fra gang til gang T. Gundhus & J. Laursen

5 •E•Er med på at sikre enhetlig tjenesteyting, som skaper forutsigbarhet fortjenestemottaker og muliggjør utvikling, læring og økt selvstendighet

6 1.Slutt og mas; det er oppgaveteksten/bildet som informerer tjenestemottaker 2.Noen oppgaver er viktigere enn andre og tjenestemottaker skal selv erfare nytten av å bestemme seg for at gjennomføre oppgaver eller ikke 3.Motivasjonssystem som er tilpasset den enkelte tjenestemottaker T. Gundhus & J. Laursen

7

8

9

10 Agenda  Presentasjon av målperson  Bakgrunn  Målsettinger  Utfordringer  Oppstart av tiltaket  Forandringer i atferdsavtalen underveis  Resultater  Veien videre

11 Presentasjon av målperson  Kvinnelig innsatt i 30 års alderen  Lengre dom  Diagnosen lett psykisk utviklingshemmet og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse av impulsiv type

12 Bakgrunn  Atferdsproblemer (bestående av blant annet trusler, politianmeldelser, spytting og verbale angrep mot ansatte)  Lå i sengen store deler av dagen, depressiv  Personlig hygiene dårlig ivaretatt  Lavt aktivitetsnivå  Møtte ikke på morgenmøter eller på arbeidsdriften  Henvisning til Avdeling for voksenhabilitering i 2003

13 Utfordringer  Låste dører  Likhetsprinsippet  Fremstillinger/formidling av bonusforsterkere  Styre sin egen hverdag i et fengsel  Arbeidsplan  Samarbeid miljøterapeuter/betjenter  Krever tett oppfølging

14 Oppstart av tiltaket  Gjennomføre faste møter utenfor cellen fem dager i uken (-helgene)  Et møte per dag om morgenen  Aktivitetsplanen ble lagt inn som en skal-oppgave  Eksempler på oppgaver som ble lagt inn  Får presentert en meny med bør-oppgaver, hvor hun skal velge 8 oppgaver  Menylisten er fast hver dag + liste over helgeaktiviteter som kun presenteres på fredager  Møteforsterker: Velge mellom tre konvolutter  Bonussystemet, ”Bredtveit-dollar”, gikk raskt over til sparesøyler  Atferdsregler introdusert

15 Målsettinger  Lære å planlegge, gjennomføre og evaluere egen hverdag  Bidra til å skape større forutsigbarhet  Bidra til å øke aktivitetsnivået  Bidra til å tydeliggjøre forventninger for å forebygge misforståelser mellom innsatte og ansatte  Skape mestringsopplevelser  Tilrettelegge for å påvirke egen hverdag  Bidra til å forebygge og redusere atferdsproblemer og psykiske plager

16 Forandringer i atferdsavtalen  Menyen over skal- og bør-oppgaver endret  Arbeidsplanen ikke lenger en del av atferdsavtalen  Startet en ”uttynning” av møteforsterker  Møteforsterkerne lagt inn som en del av bonusforsterkersystemet  Lagt inn bør-oppgaver med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og trening av sosiale ferdigheter  Atferdsreglene fjernet

17 Resultater  Definerte mål er nådd  Mer selvhjulpen i primære ADL-ferdigheter  Høyere aktivitetsnivå  Atferdsproblemene betydelig redusert  Mindre psykiske plager  Bedrede sosiale ferdigheter  Flinkere til å samarbeide og inngå avtaler

18 Veien videre …  Bytte avdeling  Færre møter  Prøveløslatelse til en institusjon/bolig  Bistandskartlegging  Atferdsavtale etter prøveløslatelse  ART (Aggression Replacement Training)


Laste ned ppt "Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring Terje Gundhus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google