Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uteseksjonen De åpne rusarenaene i Oslo sentrum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uteseksjonen De åpne rusarenaene i Oslo sentrum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uteseksjonen De åpne rusarenaene i Oslo sentrum
Inst.sjef Astrid Pettersen kommune.no Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

2 Uteseksjonen i Oslo Hva: Rus- og kriminalitetsforebyggende
Hvordan: Oppsøkende sosialt arbeid Hvem: Barn, unge og yngre voksne opp til 25 år i risiko (selektiv og indikativ forebygging) Hvor: Oslo sentrum (åpne rusmiljø og omegn) Høy grad av tilstedeværelse ute i miljøene Fokus på etablering av kontakt Tidlig intervensjon Oppfølging Samarbeid med og formidling til andre hjelpeinstanser Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

3 Terrenget slik vi ser det
To store åpne rusmiljø Eldre rusmisbrukere Åpenlys injisering/salg Oslo sentrum som treffpunkt for unge i risikosoner Unge på rømmen Unge på drift Unge med uavklart rett til opphold Menneskehandel Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

4 Ungdommene slik vi møter dem
På drift og kontaktsøkende mot risikomiljø Aktive i rusmiljøene (kjøp, salg og bruk) På rømmen fra hjemmet, fra institusjon Psykiatri Har rømt fra eller forlatt asylmottak Varierende alvorlighetsgrad mht rus og kriminalitet Ofte vil situasjonen være mer alvorlig enn hva som er kjent av omsorgspersoner eller lokal barnevernstjeneste Uteseksjonen ser ungdommene i samhandling med de åpne rusmiljøene Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

5 Litt tall I 2008 registrere Uteseksjonen kontakt med 1265 personer
718 personer ble klienter 60% menn, økning i andel kvinner med 5% fra 2007 Antall etterlyste under 16 – 25/54 Etterlyste 16 til 18 – 62/99 Totalt 244 etterlyste mindreårige i 2008 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

6 Fakta, trender og utviklingstrekk september – desember 2008:
Ca. 92 patruljer ute pr. mnd. i perioden. I snitt har vi registrert kontakt med 320 personer i målgruppa. I november var tallet 376. Tallene for siste periode er høyere enn for 1. og 2. tertial i 2008 Den negative utviklingen i de åpne rusmiljøene vi har rapportert om tidligere fortsetter. Vaterland og Grønland T-banestasjon er preget av pågående og aggressivt salg av illegale rusmidler. Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

7 Det åpne rusmiljøet ved Oslo s har en høyere andel av selgere med utenlandsk opprinnelse som er meget pågående mht salg av illegale rusmidler. Et nytt ungdomsmiljø har vokst frem med samlingsplass bl.a. ved spor 19/Flytogterminalen på Oslo s. Miljøet består av ungdommer som ofte kalles ”Emo”, en subkultur bestående av ungdommer med tydelige ungdomskulturelle uttrykk i form av ofte svarte klær, make-up og hår i sterke farger. En del av ungdommene får oppfølging fra Uteseksjonen og det arbeides både individuelt mot miljøet som gruppe. Oppsøkerne rapporterer om diskret salg av illegale rusmidler på gata i nedre Karl Johan. Dette er nytt i høst, selgerne er oftest over 25 år, trolig med vestafrikansk bakgrunn og kan være noen av de samme selgerne som også opererer på nedre Grünerløkka. Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

8 En økende andel av aktive selgere i de åpne rusmiljøene har problematikk knyttet til opphold i Norge. I perioden har Uteseksjonen arbeidet med 3 mindreårige som solgte i de åpne rusmiljøene hvor vi mistenker at det kan være snakk om menneskehandel. Alle 3 er formidlet til barnevern og utlendingsmyndigheter for oppfølging. Det er registrert i snitt 38 nye personer pr. mnd. i perioden. Antall nye pr. mnd. har vært relativt stabilt siden mars. Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

9 Utfordringer fremover: Det blir viktig å kartlegge de ulike rusmiljøene i sentrum – miljøer som er i stadig endring og utvikling. Gjennom grundig kartlegging av miljøene vil man få bedre oversikt over hvem de ulike aktørene i miljøene er, hva slags problematikk man står overfor, hvem som gjør en innsats og hva slags innsats som gjøres, hvem som eventuelt har ansvar og eventuelt hvilken innsats som mangler Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

10 Det er behov for en helhetlig tilnærming til sentrumsmiljøene
Det er behov for en helhetlig tilnærming til sentrumsmiljøene. Den direkte innsatsen bør i hovedsak gjøres av politi og kommunale oppsøkende tjenester som prioriterer sentrumsmiljøene og staffes slik at man er nok tilstede ute samt formidler til øvrig apparat. I tillegg må bydelene og kommuner, frivillige organisasjoner, spesialisthelsetjenesten og utlendingsmyndigheter ha adekvate tiltak som svarer på de behovene som til enhver tid finnes ute. Det er videre viktig at aktørene og byens befolkning opplever at det er sammenheng i tjenestene og at tilnærmingen til byens rus- og kriminalitetsproblemer henger sammen mht virkelighetsbeskrivelse, politikk og tiltak. Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen


Laste ned ppt "Uteseksjonen De åpne rusarenaene i Oslo sentrum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google