Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid
Fellesmøte i rammeplanutvalgene for LU 19. oktober 2011 Anders Bakken, NOVA

2 Sammenheng mellom skoleprestasjoner 7. og 10. trinn

3 Grunnskolepoeng etter foreldres utdanning og tidligere prestasjoner
Foreldres utdanningsnivå

4 Grunnskolepoeng etter kjønn og tidligere prestasjoner

5 Grunnskolepoeng etter minoritetsstatus og tidl. prestasjoner

6 Kjønnsgapet over tid

7 Grunnskolepoeng 7

8 Utdanningsgradient

9 ”Minoritetsgapet”

10 Noen utviklingstrekk ved dagens unge
Medievaner og nye kommunikasjonsformer Relasjoner til foreldre Skole og utdanning Idrett og fysisk aktivitet Kriminalitet og rus Psykisk helse

11 Tilgang til teknologi på eget rom
Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

12 Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritida
Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

13 Skoletrivsel Kilde: NOVA, Ung i Norge

14 Skolekonflikter Kilde: NOVA, Ung i Norge

15 Skolemotivasjon Kilde: NOVA, Ung i Norge

16 Trening i idrettslag og på treningssenter
Kilde: Ung i Norge

17 Endringer i rusmiddelbruk
Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

18 Endringer i atferdsproblemer
Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

19 Veltilpasset ungdom Generelt framstår dagens ungdomsgenerasjon som vellykket og godt tilpasset arenaer som er viktige i ungdomstida. Skole og utdanning er viktig, og det meste av fritida leves i tett tilknytning til nærmiljø og familie. Hjemmet ser ut til å være det aller mest sentrale møtestedet ungdommer imellom. Båndene til familien er sterke og mer preget av samarbeid og gjensidig tillit enn av konfrontasjoner og protestholdninger

20 Psykiske plager i ungdomsskolen
Kilde: Ung i Norge 2010

21 Endringer i psykiske plager blant ungdom
Bruk av helsetjenester økt Bruk av medikamenter har økt Andel unge uføre har økt Vet lite om problemene faktisk har økt Kan handle om andre ting enn psykisk helse

22 Tilpasning på ulike arenaer
Ungdomstid Familie Fritid Skole 80 % klarer seg bra 5 % klarer seg dårlig 15 % i gråsonen

23 Indikatorer på manglende skolemotivasjon
Vil heller jobbe enn å gå på skole Konsentrasjonsvansker Skulket skolen en hel dag Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

24 Hva kjennetegner ungdom med manglende skolemotivasjon?
Liker seg dårligere på skolen, de er oftere i skolekonflikter og har lavere utdanningsplaner Mange lever et avsondret liv fra familien De har færre venner, blir oftere mobbet og har flere psykiske plager De spiller mer data-/pengespill og leser færre bøker De involverer seg oftere i kriminalitet og ruser seg mer

25 Rus og skolemotivasjon

26 Et velkjent mønster? Svak hjemmeforankring Svak skoleforankring
Utgjør risikoungdommene de ”samme” ungdommene nå som før? Svak hjemmeforankring Svak skoleforankring Tilknytning til ”negative” ungdomsmiljøer

27 Hva er viktig for å få respekt fra venner?
Kilde: Øia og Strandbu 2010: 15-åringer – hvem drikker?

28 Oppsummering av utviklingstrekk
En mer veltilpasset ungdomsgenerasjon? Økende skoletilpasning Økte sunnhetsidealer Mindre bruk av rusmidler Færre atferdsproblemer

29 Forklaringer? Nye medievaner og kommunikasjonsmønstre
Grunnlaget for en ny ungdomssosialitet? Tette relasjoner mellom generasjonene Generasjonskonflikten som ble borte? Lite motstand mot skolen som institusjon Økning i psykiske plager blant tenåringer? Begrenset kunnskap


Laste ned ppt "Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google