Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Fellesmøte i rammeplanutvalgene for LU 8 - 13 19. oktober 2011 Anders Bakken, NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Fellesmøte i rammeplanutvalgene for LU 8 - 13 19. oktober 2011 Anders Bakken, NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Fellesmøte i rammeplanutvalgene for LU 8 - 13 19. oktober 2011 Anders Bakken, NOVA

2 Sammenheng mellom skoleprestasjoner 7. og 10. trinn

3 Grunnskolepoeng etter foreldres utdanning og tidligere prestasjoner Foreldres utdanningsnivå

4 Grunnskolepoeng etter kjønn og tidligere prestasjoner

5 Grunnskolepoeng etter minoritetsstatus og tidl. prestasjoner

6 Kjønnsgapet over tid

7 Grunnskolepoeng

8 Utdanningsgradient

9 ”Minoritetsgapet”

10 Noen utviklingstrekk ved dagens unge • Medievaner og nye kommunikasjonsformer • Relasjoner til foreldre • Skole og utdanning • Idrett og fysisk aktivitet • Kriminalitet og rus • Psykisk helse

11 Tilgang til teknologi på eget rom Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

12 Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritida Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

13 Skoletrivsel Kilde: NOVA, Ung i Norge

14 Skolekonflikter Kilde: NOVA, Ung i Norge

15 Skolemotivasjon Kilde: NOVA, Ung i Norge

16 Trening i idrettslag og på treningssenter Kilde: Ung i Norge

17 Endringer i rusmiddelbruk Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

18 Endringer i atferdsproblemer Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

19 Veltilpasset ungdom Generelt framstår dagens ungdomsgenerasjon som vellykket og godt tilpasset arenaer som er viktige i ungdomstida. Skole og utdanning er viktig, og det meste av fritida leves i tett tilknytning til nærmiljø og familie. Hjemmet ser ut til å være det aller mest sentrale møtestedet ungdommer imellom. Båndene til familien er sterke og mer preget av samarbeid og gjensidig tillit enn av konfrontasjoner og protestholdninger

20 Psykiske plager i ungdomsskolen Kilde: Ung i Norge 2010

21 Endringer i psykiske plager blant ungdom • Bruk av helsetjenester økt • Bruk av medikamenter har økt • Andel unge uføre har økt Vet lite om problemene faktisk har økt Kan handle om andre ting enn psykisk helse

22 Tilpasning på ulike arenaer • 80 % klarer seg bra • 5 % klarer seg dårlig • 15 % i gråsonen Ungdomstid Familie FritidSkole

23 Indikatorer på manglende skolemotivasjon • Vil heller jobbe enn å gå på skole • Konsentrasjonsvansker • Skulket skolen en hel dag Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

24 Hva kjennetegner ungdom med manglende skolemotivasjon? • Liker seg dårligere på skolen, de er oftere i skolekonflikter og har lavere utdanningsplaner • Mange lever et avsondret liv fra familien • De har færre venner, blir oftere mobbet og har flere psykiske plager • De spiller mer data-/pengespill og leser færre bøker • De involverer seg oftere i kriminalitet og ruser seg mer

25 Rus og skolemotivasjon

26 Et velkjent mønster? • Utgjør risikoungdommene de ”samme” ungdommene nå som før? – Svak hjemmeforankring – Svak skoleforankring – Tilknytning til ”negative” ungdomsmiljøer

27 Hva er viktig for å få respekt fra venner? Kilde: Øia og Strandbu 2010: 15-åringer – hvem drikker?

28 Oppsummering av utviklingstrekk • En mer veltilpasset ungdomsgenerasjon? – Økende skoletilpasning – Økte sunnhetsidealer – Mindre bruk av rusmidler – Færre atferdsproblemer

29 Forklaringer? • Nye medievaner og kommunikasjonsmønstre – Grunnlaget for en ny ungdomssosialitet? • Tette relasjoner mellom generasjonene • Generasjonskonflikten som ble borte? • Lite motstand mot skolen som institusjon • Økning i psykiske plager blant tenåringer? – Begrenset kunnskap


Laste ned ppt "Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Fellesmøte i rammeplanutvalgene for LU 8 - 13 19. oktober 2011 Anders Bakken, NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google