Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007 Politimester Anstein Gjengedal Oslo politidistrikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007 Politimester Anstein Gjengedal Oslo politidistrikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007 Politimester Anstein Gjengedal Oslo politidistrikt

2 Kriminalitetsutviklingen over tid 101930 106343 112532 117808 108608 80937 86221 92240 99251 100612 98456 80136 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 199519961997199819992000200120022003200420052006

3 Oslo politidistrikt Oslo politidistrikt - Anmeldelser 1. halvår 2007, sammenliknet med 2006

4 Oslo politidistrikt Kriminalitetsprofil 1. halvår 2007 Kriminalitetsprofil 1. halvår 2007 - Landet uten Oslo pd Økonomi 1,9 % Vinning 42,2 % Vold 6,7 % Sedelighet 1,1 % Narkotika 11,0 % Miljø 0,7 % Trafikk 19,1 % Annen 11,4 % Skadeverk 5,8 % Arbeidsmiljø 0,3 %

5 Forbrytelser mot liv, legeme, helbred (fysisk vold) 1995-2006 Tallene er ikke korrigert for etterslep i registrering og viser antall saker registrert pr. 1. januar hvert år. Avviket fra tabellen på forrige lysbilde skyldes etterregistrerte anmeldelser.

6 Oslo politidistrikt Tidligere voldsundersøkelser ved Oslo politidistrikt - om gjerningssted Tabellen er hentet fra rapporten Vold i Oslo 2006 – en analyse av voldsanmeldelser 2. halvår 2006

7 Oslo politidistrikt Tidligere voldsundersøkelser ved Oslo politidistrikt – om relasjon Tabellen er hentet fra rapporten Vold i Oslo 2006 – en analyse av voldsanmeldelser 2. halvår 2006.

8 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Hele Oslo politidistrikt Anmeldelser for fysisk vold konsentrerer seg i Oslo sentrum

9 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Oslo sentrum med sentrumsnære bydeler Det er mest fysisk vold i sentrum og i sentrumsnære bydeler Sentrum: 511 Gamle Oslo: 296 Grünerløkka: 245 St. Hanshaugen: 244 Frogner: 190

10 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Oslo sentrum Sentrale sentrumsgater peker seg ut med mange anmeldelser for fysisk vold, bl.a. Rosenkrantz gate og nedre del av Karl Johans gt. (inkludert tverrgater)

11 Oslo politidistrikt Samvariasjon mellom konsentrasjon av vold og skjenkebevillinger* *Konsentrasjonen er høyest i gater/kvartaler med dypest farge Kartene er utarbeidet av Espen Unneberg ved Analyse, Sentrum politistasjon Geokodingsprosenten er på 90,3 % for kartet over vold og 95,6 % for kartet over skjenkebevillinger I områder med høy konsentrasjon av vold er det også høy konsentrasjon av utesteder. Dette indikerer en samvariasjon, men ikke nødvendigvis et årsaksforhold.

12 Oslo politidistrikt Ran 1995-2006 0 200 400 600 800 1000 1200 199519961997199819992000200120022003200420052006 Antall anmeldelser Edvard Munch Skrik (1893) Stjålet i et ran 22. august 2004 Til rette august 2006 Estimert verdi: 500 mill NOK

13 Oslo politidistrikt Simple og grove ran fra forretning 1995-2006

14 Oslo politidistrikt Simple og grove tyverier 1995-2006

15 Oslo politidistrikt Lommetyverier – Norge vs. Oslo Karakteristika i disse anmeldelsene: Få spor og lite informasjon om gjerningsperson 19 % 81 % 7 % 93 % Lommetyveri 19 % Annet 81 % Norge uten Oslo 7 % Annet 93 % 19 % 81 % 7 % 93 % 19 % 81 % 7 % 93 % Oslo Lommetyveri Konsentrasjon av lommetyveri Lav Høy

16 Oslo politidistrikt Alder på mistenkte/siktede 2005 sammenliknet med 2006

17 Oslo politidistrikt Oslo politidistrikt - naskerier

18 Oslo politidistrikt Ungdomskriminalitet

19 Oslo politidistrikt Ungdomskriminalitet

20 Oslo politidistrikt Ungdomskriminalitet

21 Oslo politidistrikt Ran under 18 år

22 Oslo politidistrikt Narkotika under 18 år

23 Oslo politidistrikt Unge gjengangere 0,6 % 99,4 % 7 % 93 % % av registrerte personer under 18 år% av registrerte straffbare forhold 27,3 % 72,7 % 5,2 % 94,8 % 216 straffbare forhold 803 straffbare forhold En høy andel av barne- og ungdomskriminaliteten blir begått av noen få unge gjengangere Unge gjengangere: TOPP TI Unge gjengangere: TOPP 85 % av registrerte personer under 18 år % av registrerte straffbare forhold

24 Oslo politidistrikt Kriminalitet fra Øst-Europa - Tall for hele Norge Tallene for Serbia og Montenegro inkluderer forhold registrert etter at de de to statene ble uavhengige av hverandre i juni 2006 Serbia og Montenegro: N=389, Serbia: N=103, Montenegro: N=9.

25 Oslo politidistrikt Kriminalitet fra Øst-Europa Antall registrerte forhold med statsborgere fra Polen og de baltiske stater i 2006, fordelt på kriminalitetstype. (Totalt antall i 2006=5147). VINNING 50 % TRAFIKK 24 % SKADEVERK 1 % SEDELIGHET 1 % MILJØ 0 % ØKONOMI 2 % VOLD 5 % NARKOTIKA 5 % ANNEN 12 % ARBEIDSMILJØ 0 %

26 Oslo politidistrikt Hovedstadsmeldingen  Øke tryggheten med et tilgjengelig og synlig politi i alle bydeler - særlig fokus på barn/unge og videreutvikling av samarbeidet med kommunen  Bekjempe gjengkriminalitet effektivt  Alvorlig organisert kriminalitet – herunder menneskehandel  Være i stand til å håndtere både nasjonale politioppgaver og lokalt politiarbeid

27 Oslo politidistrikt Satsningsområder  Volds- og sedelighetskriminalitet  Alvorlig organisert og grenseoverskridende kriminalitet  Menneskehandel  Gjeng/bandekriminalitet  Barn og unge  Vinningskriminalitet (POP og VIC)


Laste ned ppt "Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007 Politimester Anstein Gjengedal Oslo politidistrikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google