Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007
Politimester Anstein Gjengedal Oslo politidistrikt

2 Kriminalitetsutviklingen over tid
Oslo politidistrikt Kriminalitetsutviklingen over tid 101930 106343 112532 117808 108608 80937 86221 92240 99251 100612 98456 80136 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3 Oslo politidistrikt Oslo politidistrikt - Anmeldelser 1. halvår 2007, sammenliknet med 2006

4 Kriminalitetsprofil 1. halvår 2007
Oslo politidistrikt Kriminalitetsprofil 1. halvår 2007 Kriminalitetsprofil 1. halvår Landet uten Oslo pd Annen Økonomi 11,4 % 1,9 % Trafikk Vinning 19,1 % 42,2 % Arbeidsmiljø 0,3 % Miljø 0,7 % Narkotika Sedelighet Vold Skadeverk 11,0 % 1,1 % 6,7 % 5,8 %

5 Forbrytelser mot liv, legeme, helbred (fysisk vold) 1995-2006
Tallene er ikke korrigert for etterslep i registrering og viser antall saker registrert pr. 1. januar hvert år. Avviket fra tabellen på forrige lysbilde skyldes etterregistrerte anmeldelser.

6 Oslo politidistrikt Tidligere voldsundersøkelser ved Oslo politidistrikt - om gjerningssted Tabellen er hentet fra rapporten Vold i Oslo 2006 – en analyse av voldsanmeldelser 2. halvår 2006

7 Tidligere voldsundersøkelser ved Oslo politidistrikt – om relasjon
Tabellen er hentet fra rapporten Vold i Oslo 2006 – en analyse av voldsanmeldelser 2. halvår 2006 .

8 Hvor skjer volden? Hele Oslo politidistrikt
Anmeldelser for fysisk vold konsentrerer seg i Oslo sentrum

9 Hvor skjer volden? Oslo sentrum med sentrumsnære bydeler
Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Oslo sentrum med sentrumsnære bydeler Det er mest fysisk vold i sentrum og i sentrumsnære bydeler Sentrum: 511 Gamle Oslo: 296 Grünerløkka: 245 St. Hanshaugen: 244 Frogner: 190

10 Hvor skjer volden? Oslo sentrum
Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Oslo sentrum Sentrale sentrumsgater peker seg ut med mange anmeldelser for fysisk vold, bl.a. Rosenkrantz gate og nedre del av Karl Johans gt. (inkludert tverrgater)

11 Samvariasjon mellom konsentrasjon av vold og skjenkebevillinger*
Oslo politidistrikt Samvariasjon mellom konsentrasjon av vold og skjenkebevillinger* *Konsentrasjonen er høyest i gater/kvartaler med dypest farge Kartene er utarbeidet av Espen Unneberg ved Analyse, Sentrum politistasjon Geokodingsprosenten er på 90,3 % for kartet over vold og 95,6 % for kartet over skjenkebevillinger I områder med høy konsentrasjon av vold er det også høy konsentrasjon av utesteder. Dette indikerer en samvariasjon, men ikke nødvendigvis et årsaksforhold.

12 Ran 1995-2006 Oslo politidistrikt 1200 1000 800 600 400 200 1995 1996
Antall anmeldelser 600 Edvard Munch Skrik (1893) Stjålet i et ran 22. august 2004 Til rette august 2006 Estimert verdi: 500 mill NOK 400 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

13 Simple og grove ran fra forretning 1995-2006
Oslo politidistrikt Simple og grove ran fra forretning

14 Simple og grove tyverier 1995-2006
Oslo politidistrikt Simple og grove tyverier

15 Lommetyverier – Norge vs. Oslo
Oslo politidistrikt Lommetyverier – Norge vs. Oslo Oslo Lommetyveri 19 % 19 % 19 % 19 % Annet 81 % 81 % 81 % 81 % Norge uten Oslo Lommetyveri Lav 7 % 7 % 7 % 7 % Høy Konsentrasjon av lommetyveri Annet 93 % 93 % 93 % 93 % Karakteristika i disse anmeldelsene: Få spor og lite informasjon om gjerningsperson

16 Alder på mistenkte/siktede 2005 sammenliknet med 2006
Oslo politidistrikt Alder på mistenkte/siktede 2005 sammenliknet med 2006

17 Oslo politidistrikt - naskerier

18 Oslo politidistrikt Ungdomskriminalitet

19 Oslo politidistrikt Ungdomskriminalitet

20 Oslo politidistrikt Ungdomskriminalitet

21 Oslo politidistrikt Ran under 18 år

22 Oslo politidistrikt Narkotika under 18 år

23 Unge gjengangere: TOPP TI
Oslo politidistrikt Unge gjengangere En høy andel av barne- og ungdomskriminaliteten blir begått av noen få unge gjengangere Unge gjengangere: TOPP TI Unge gjengangere: TOPP 85 % av registrerte personer under 18 år % av registrerte straffbare forhold 216 straffbare forhold 0,6 % 99,4 % 7 % 93 % % av registrerte personer under 18 år % av registrerte straffbare forhold 5,2 % 803 straffbare forhold 27,3 % 94,8 % 72,7 %

24 Kriminalitet fra Øst-Europa - Tall for hele Norge
Oslo politidistrikt Kriminalitet fra Øst-Europa Tall for hele Norge Tallene for Serbia og Montenegro inkluderer forhold registrert etter at de de to statene ble uavhengige av hverandre i juni Serbia og Montenegro: N=389, Serbia: N=103, Montenegro: N=9.

25 Oslo politidistrikt Kriminalitet fra Øst-Europa Antall registrerte forhold med statsborgere fra Polen og de baltiske stater i 2006, fordelt på kriminalitetstype. (Totalt antall i 2006=5147). VINNING 50 % TRAFIKK 24 % SKADEVERK 1 % SEDELIGHET MILJØ 0 % ØKONOMI 2 % VOLD 5 % NARKOTIKA ANNEN 12 % ARBEIDSMILJØ

26 Oslo politidistrikt Hovedstadsmeldingen Øke tryggheten med et tilgjengelig og synlig politi i alle bydeler - særlig fokus på barn/unge og videreutvikling av samarbeidet med kommunen Bekjempe gjengkriminalitet effektivt Alvorlig organisert kriminalitet – herunder menneskehandel Være i stand til å håndtere både nasjonale politioppgaver og lokalt politiarbeid

27 Satsningsområder Volds- og sedelighetskriminalitet
Oslo politidistrikt Satsningsområder Volds- og sedelighetskriminalitet Alvorlig organisert og grenseoverskridende kriminalitet Menneskehandel Gjeng/bandekriminalitet Barn og unge Vinningskriminalitet (POP og VIC)


Laste ned ppt "Kriminaliteten i Oslo 2006 Sentrumskonferansen 27 september 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google