Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mindreårige mulige ofre for menneskehandel Line Ruud Vollebæk LOSU – Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid Oslo barnevernsamband, 11.01.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mindreårige mulige ofre for menneskehandel Line Ruud Vollebæk LOSU – Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid Oslo barnevernsamband, 11.01.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mindreårige mulige ofre for menneskehandel Line Ruud Vollebæk LOSU – Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid Oslo barnevernsamband, 11.01.2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid • Oppsøkende ungdomstjenester (utekontakter m.m.) arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende sosialt arbeid som metode. Hovedmålet er å oppsøke ungdom som trenger støtte eller hjelp, men som ikke i tilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet. • Intensjonen er å etablere kontakt med ungdommene på et tidligst mulig tidspunkt, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling. Dette gjør utekontaktene gjennom å oppsøke ungdomsmiljøer i sentrumsgatene, på kjøpesentre, på togstasjoner/ trafikk-knutepunkter, ved bensinstasjoner, gatekjøkken, på skoler og i fritidsklubber og overalt ellers hvor ungdom oppholder seg (f.eks. internett)

3 Oppsøkende sosialt arbeid • Tilstedeværelse i og oversikt over ungdomsmiljøer over tid • Kontaktetablering • Kartlegging • Oppfølging og formidling • Avslutning av kontakten

4 Observasjon Observasjon gir oss mulighet til med egne øyne å se hvordan mennesker handler og samhandler, og hvordan de forholder seg til sitt fysiske miljø. Å være observatør betyr at vi gjennom sansene våre skal iaktta mennesker og situasjoner.

5 Hva kan vi observere? • Utseende (alder, klær/stil, fysiske kjennetegn og skader) • Språk • Tid og sted, miljø • Handlinger / aktiviteter • Kroppsspråk, sinnsstemning • Samhandling med kjente og ukjente

6 Observasjon og tolkning • Gjennom vår tolkning gis observasjonene mening. • Persepsjon: sansning + tolkning av sanseinntrykk

7 Biter i puslespillet • Konkrete observasjoner av konkret person i konkrete situasjoner • Andre observasjoner • Opplysninger fra personen og andre • Generell kunnskap om -aktivitet -miljø/gruppe • Spesialisert kunnskap • Indikatorer på menneskehandel

8 Menneskehandel? Aktivitet • Prostitusjon • Tigging • Vinningskriminalitet • Salg av rusmidler • Tvangsarbeid Tegn på.. • Organisering • Bruk av vold og trusler • Misbruk av sårbar situasjon

9 Et internasjonalisert gatemiljø • Asylsøkere - voksne og enslige mindreårige - med og uten antatt beskyttelsesbehov - med og uten endelig avslag • Udokumenterte / «papirløse» • EØS-borgere - arbeidsmigranter - romfolk involvert i tigging, gatesalg m.m • Mulige ofre for menneskehandel

10 Mindreårige selgere i rusmiljøet • Mindreårige (15-18 år) uten tilknytning til Norge, • Uten omsorgspersoner • Fra Algerie, Tunisia, Marokko (Palestina?) • Reisende i Europa • Asylsøkere / ”papirløse” • Organisert kriminalitet • Ofre for menneskehandel?

11 Hva kjennetegner de mindreårige selgerne? • Erfarne og ”gatesmarte”, men også traumatiserte og psykisk slitne • Del av et organisert salgsapparat så og si umiddelbart etter ankomst • Flere bruker rusmidler selv • Skjermes av voksne selgere (beskyttelse eller kontroll?) • Utnyttelse av sårbarhet og/eller bruk av vold og trusler

12 Romfolk fra sørøstlige Europa • Sårbarhet • Gjeld • Bakmenn

13 Indikatorer for menneskehandel (mindreårige) • Er engasjert i arbeid/tjenester som ikke er egnet for barn • Reiser uten følge av foreldre/foresatt • Bor under uverdige forhold • Har en ”fikser” – en voksenperson som aldri er langt unna, som arrangerer barnets virksomhet og som kan stille opp på kort varsel

14 Hva kan vi ikke observere? Man kan ikke ut fra observasjoner alene konkludere med at en person ikke er et offer for menneskehandel.

15 Identifisert som mulig offer for menneskehandel • Barnevern, politi, utlendingsmyndigheter • Verge og bistandsadvokat • Viktig å kartlegge om vedkommende er utsatt for menneskehandel raskt, så riktig tiltak blir satt inn

16 Utfordringer • Å oppnå tillit og ”motivasjon” • Tilhørighet: Uklarheter knyttet til hvilken barneverntjeneste som har ansvar • Aldersfastsettelse: Over eller under 18 år? • Blir ofte oppfattet som kriminalsaker og sak for utlendingsmyndighetene • Behov for kompetanse og ressurser

17 Takk for oppmerksomheten! www.losu.no


Laste ned ppt "Mindreårige mulige ofre for menneskehandel Line Ruud Vollebæk LOSU – Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid Oslo barnevernsamband, 11.01.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google