Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor foreldremedvirkning?. 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor foreldremedvirkning?. 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor foreldremedvirkning?

2 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring

3 3 Opplæringsloven §1 Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding,(…..) Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv

4 4 Kunnskapsløftet Generell del Det legges vekt på foreldrenes primæransvar for barns oppfostring. Skolen skal ikke overta dette ansvaret, men hjelpe og støtte hjemmene i oppfostring av en ny generasjon. Foreldrene er en viktig del av barns læringsmiljø

5 5 Prinsipper for opplæringen: … Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon…

6 6 Forskning viser Det ikke er foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.

7 7 Forskning viser Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og gjør det bedre på skolen. Foreldre er derfor en viktig ressurs for elevenes læring. Dialog og samarbeid bidrar til at foreldre engasjerer seg og blir en ressurs for skolen.

8 8 Foreldrerepresentasjon i grunnskolesystemet i Norge Kommunale foreldreutvalg Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Foreldreråd Alle foreldre Foreldrekontakter/ Klassekontakter Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) Elevene Elevrepresentanter Elevråd Undervisnings- personalet Andre ansatte *Samarbeidsutvalg Und.pers(2) Andre tils(1) Foreldre(2), Elever(2) Politiker (1) Rektor Kunnskapsdepartementet Kommunestyret (434) (KFU) Fylkesmannen - Utdanningsavdeling (18) Stortinget *) I noen kommuner er det opprettet et driftststyre på hver skole


Laste ned ppt "Hvorfor foreldremedvirkning?. 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google