Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand
Vår rolle! MORTENS

2 Ca 1000 foreldrekontakter (FAU) Kommunalt foreldreutvalg 2004
Oppbygging 15 000 foreldre elever i grunnskolen 37 Elevråd 108 foreldre i styrene Ca 1000 foreldrekontakter (FAU) Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Årsmøte i Kommunalt foreldreutvalg Kommunalt foreldreutvalg 2004 Styremedlem: Vara: sone 1 Morten Elieson (leder) Esther Drangsholt sone 2 John Pedersen Kari Bergstad Tredal sone 3 Svein Olaf Olsen Evy Le Page sone 4 Geir Jønsrud Turid Storkås sone 5 Åse Gunn Hogga Marit Sanner sone 6 Thor Hardeland Ronald Mikalsen sone 7 Knut Owing Fredrik Dahl

3 KOMFUG/FAU ikke bundet av linjen
Minister Bystyre KOMFUG Oppvekststyre Tilsyn Skoledirektør FAU Styre Hensikt. KOMFUG/FAU ikke bundet av linjen Foreldrekontakter Rektor Foreldreråd Ansatte

4 Hvorfor? Foreldrene har hovedansvaret for sine barns oppvekst og læring! Foreldrenes engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte!

5 Parter i samarbeid Skole Foreldre Elev Undervisnings personale
Andre tilsatte 1. Loven definerer fire parter som skal samarbeid 2. Samarbeid er likeverdighet 3. Samarbeidet skal gi den beste skolen i landet

6 KOMFUG og den enkelte skole
Bistå den enkelte skole - kontakt med (FAU). Vedlikeholde og kommunisere via nettstedet Opplæring av klassekontakter og tillitsvalgte foreldre. Støtte foreldrearbeidet på skolene (FAU). Informasjonsarbeid Idéskaping og erfaringsutveksling Temamøter Sonemøter 1-2 ganger pr år

7 Forholdet til skole- administrasjon og politikere
Ivareta foreldrenes interesser Hørings- og rådgivende utvalg Godt samarbeid og god dialog – ”medspiller” Synlige og aktive

8 Saker og møter Årsmøtet avholdes april/mai
To representanter fra hver grunnskole deltar på årsmøte, fortrinnsvis leder FAU og leder i styret ved skolene i kommunen. Årsmøtet velger styret, vedtar arbeidsplan, budsjett og vedtekter Styret har minst 10 møter pr år. Alle dokumenter legges på nettsiden Har faste møter med skoleadministrasjonen Tale- og forslagsrett i oppvekstutvalget. Vi skal være høringsorgan i alle saker som angår skole og oppvekst Delta i utvalg og utviklingsarbeid

9 Arbeidsområder 03-05 Struktur Trivsel på skolen
Fysisk aktivitet i skolen Økonomi

10 Nettsiden vår 1) Bruk søk funksjon 2) Saker til FAU 3) Tema

11 Forventinger til FAU og styreleder
Møt på våre årsmøter! Svar på våre henvendelser! Møt på sonemøter! Bruk nettsiden vår og fanen SAKER TIL FAU Registrer e-post adresser for hele FAU på nyhetsbrev!

12 Foreldre-engasjement er avgjørende!
KOMFUG i Kristiansand er avhengige av et trykk fra skolene! Det er lov å bry seg!!!


Laste ned ppt "Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google