Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vår rolle! Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vår rolle! Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vår rolle! Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand

2 Oppbygging 15 000 foreldre 37 Elevråd 10 200 elever i grunnskolen Kommunalt foreldreutvalg 2004 Styremedlem: Vara: sone 1 Morten Elieson (leder)Esther Drangsholt sone 2 John PedersenKari Bergstad Tredal sone 3 Svein Olaf Olsen Evy Le Page sone 4 Geir Jønsrud Turid Storkås sone 5 Åse Gunn Hogga Marit Sanner sone 6 Thor Hardeland Ronald Mikalsen sone 7 Knut Owing Fredrik Dahl Sone 1 108 foreldre i styrene Ca 1000 foreldrekontakter (FAU) Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 7 Sone 6 Sone 5 Årsmøte i Kommunalt foreldreutvalg

3 Foreldreråd KOMFUG FAU Foreldrekontakter FUG Ansatte Skoledirektør Styre Rektor Minister Oppvekststyre Bystyre Tilsyn KOMFUG/FAU ikke bundet av linjen

4 Hvorfor? •Foreldrene har hovedansvaret for sine barns oppvekst og læring! •Foreldrenes engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte!

5 Parter i samarbeid Foreldre Undervisnings personale Andre tilsatte Elev Skole 1. Loven definerer fire parter som skal samarbeid 2. Samarbeid er likeverdighet 3 3. Samarbeidet skal gi den beste skolen i landet

6 KOMFUG og den enkelte skole •Bistå den enkelte skole - kontakt med (FAU). •Vedlikeholde og kommunisere via nettstedet www.komfug.no •Opplæring av klassekontakter og tillitsvalgte foreldre. •Støtte foreldrearbeidet på skolene (FAU). •Informasjonsarbeid •Idéskaping og erfaringsutveksling •Temamøter •Sonemøter 1-2 ganger pr år

7 Forholdet til skole- administrasjon og politikere •Ivareta foreldrenes interesser •Hørings- og rådgivende utvalg •Godt samarbeid og god dialog – ”medspiller” •Synlige og aktive

8 Saker og møter •Årsmøtet avholdes april/mai –To representanter fra hver grunnskole deltar på årsmøte, fortrinnsvis leder FAU og leder i styret ved skolene i kommunen. •Årsmøtet velger styret, vedtar arbeidsplan, budsjett og vedtekter •Styret har minst 10 møter pr år. –Alle dokumenter legges på nettsiden •Har faste møter med skoleadministrasjonen •Tale- og forslagsrett i oppvekstutvalget. •Vi skal være høringsorgan i alle saker som angår skole og oppvekst •Delta i utvalg og utviklingsarbeid

9 Arbeidsområder 03-05 •Struktur •Trivsel på skolen • Fysisk aktivitet i skolen •Økonomi

10 Nettsiden vår

11 Forventinger til FAU og styreleder •Møt på våre årsmøter! •Svar på våre henvendelser! •Møt på sonemøter! •Bruk nettsiden vår og fanen –SAKER TIL FAU –Registrer e-post adresser for hele FAU på nyhetsbrev!

12 Foreldre-engasjement er avgjørende! KOMFUG i Kristiansand er avhengige av et trykk fra skolene! Det er lov å bry seg!!!


Laste ned ppt "Vår rolle! Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google