Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU ved Sten-Tærud skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU ved Sten-Tærud skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU ved Sten-Tærud skole
Hva er FAU? Alle foreldre er automatisk medlemmer av foreldrerådet, som velger medlemmer til FAU. Dette skjer i praksis ved at hver klasse på skolen velger 1-2 klassekontakter som dermed blir en del av FAU. Klassekontaktene velger en leder, nestleder, kasserer, m.fl. I tillegg blir det valgt klassekontaker som får ansvaret for familiesvømming, fruktabonnement, 17 mai gruppen, miljøgruppen, ungdomsgruppen, osv. Leder og nestleder i FAU deltar i Samarbeidsutvalget (SU) ved skolen. SU har medlemmer fra både foreldre, ansatte, elever og kommunen. FAU ved Sten-Tærud skole

2 Hvilke saker arbeider FAU med?
17 mai arrangementet på skolen Juleball og julegrantenning Familiesvømming Grunnskolens uke Trafikksikkerhet Vedlikehold Økonomi/budsjetter IKT Læreplaner/handlingsplaner Anti-mobbe program (Olweus-programmet) Deltagelse i Skedsmo kommunale foreldreutvalg. Svare på eventuelle høringsnotater fra det offentlige. Sosiale arrangementer FAU ved Sten-Tærud skole

3 Hvordan er FAU organisert?
Leder for FAU Kasserer for FAU Nestleder for FAU Web-redaktør Ansvarlig for 17-mai Ansvarlig for IKT Prosjektkoordinator Kasserer for 17 mai-arrangementet Ansvarlig for lekegruppen Ansvarlig for kafégruppen Ansvarlig for loddsalg-gruppen Ansvarlig for dugnadsgruppen Ansvarlig for tog-gruppen Ansvarlig for ungdomsskolegr. Ansvarlig for familiesvømming Ansvarlig for miljøgruppen Ansvarlig for grunnskolens uke FAU ved Sten-Tærud skole

4 Hvor er FAU i det ”store bildet”?
Foreldrerepresentasjonen i grunnskolesystemet Stortinget Det kongelige Foreldreutvalget for grunnskolen Utdannings og forsknings departement Statens Utdanningskontor(18) Skedsmo kommunale foreldre utvalg (SKFU) Kommune styrer (435) Samarbeidsutvalg (SU) Undervisningspersonale(2)Andre tilsatte(1) Foreldre(2), Elever(2) Politikere(1) Rektor (1) FAU Elevråd Foreldrerådets arbeidsutvalg Klassekontakter Elevrepr. Foreldreråd Elever Undervisningspers. Andre (alle foreldre som har Lærere ansatte barn ved skolen) FAU ved Sten-Tærud skole

5 Hvilke klassetrinn er ansvarlige for hva?
1 klasse: Miljøgruppen 2 klasse: Familiesvømming 3 klasse: 17 mai-gruppen 4 klasse: 17 mai-gruppen 5 klasse: Grunnskolens uke (1 gang i året) 6 klasse: 17 mai-gruppen 7 klasse: Miljøgruppen 8 klasse: Ungdomsgruppen 9 klasse: Ungdomsgruppen 10 klasse: Ungdomsgruppen FAU ved Sten-Tærud skole

6 FAU ved Sten-Tærud skole
Hvem gjør hva? FUG – foreldreutvalget for grunnskolen informerer på vegne av utdanningsdepartementet og skal være foreldrenes talerør mot departementet. SKFU – skedsmo kommunale foreldreutvalg skal være en talerør overfor kommunen i saker som er av felles interesse for alle skolene i kommunen. SU – samarbeidsutvalget ved den enkelte skole har fullmakter i henhold til det som kommunen har delegert til dem. Hvis de ikke har fått spesielle fullmakter er de et rådgivende organ overfor kommunen. FAU – foreldrenes arbeidsutvalg skal bidra til et godt skolemiljø og et godt samarbeid mellom skole og hjem. Klassekontakten Klassekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er kontaktleddet mellom klassen og skolen, spesielt klassestyreren. FAU ved Sten-Tærud skole

7 En god skole forutsetter et godt samarbeid mellom alle parter
Skedsmo kommune Foreldre (FAU, SU, SKFU) Elev Sten-Tærud skole Elevråd FAU ved Sten-Tærud skole

8 Elevene tilbringer ca. 190 dager på skolen.
Foreldre er et nettverk av ressurser som både skolen og elevene trenger . . . Elevene tilbringer ca. 190 dager på skolen. Har du lyst til å bidra til at de har en lærerrik og hyggelig skolehverdag? Ta kontakt med FAU! FAU ved Sten-Tærud skole


Laste ned ppt "FAU ved Sten-Tærud skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google