Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Hva er det? Hva gjør FAU? Hva kan vi bruke det til?

2 Stabbursmoen skole Stortinget Utdanningsdirektoratet
Kunnskaps-departementet (KD) Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Kommune-administrasjonen Kommunestyret Rektor Stabbursmoen skole Brukerrådet Foreldrenes plassering i systemet FAU Elevråd Trinnkontakter Elevrepresentanter Lærerrepresentant Ansattes representant Foreldreråd (ALLE foreldre) Elever Lærere Andre ansatte

3 Hva er FAU? Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU er foreldrerådets "styre"

4 Hva gjør FAU? (1/2) FAU skal…
Sikre reell medvirkning fra foreldre  fremme fellesinteressene til foreldrene Vurdering av skolen Ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt  medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing Sosiale tiltak for elevene Representere alle foreldre ved skolen Bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Organiseringen av undervisningen Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Godt fysisk skolemiljø, bedre nærmiljøets trafikkforhold

5 Hva gjør FAU? (2/2) Månedlige møter
Diskutere saker som tas opp i politiske utvalg i kommunen, samarbeidsutvalget, elevrådet, foreldremøtene  og videre bidra til godt samarbeid med disse utvalgene Innhente synspunkter fra foreldre i saker hvor det er hensiktsmessig Kan på eget initiativ ta opp saker Kan ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet

6 Hva kan vi bruke FAU til? Fremme saker som bør tas opp med skolen  rektor, brukerråd og til og med videre til kommunen… (KFU) Taushetsplikt Stikkord; Medvirkning! For at FAU skal kunne representere foreldrene best mulig er FAU avhengig av innspill fra foreldrene!  Bruk oss!

7 FAU Stabbursmoen skole 2013/2014
trinn: Vivian Martinsen, Berit Braathen trinn: Petter Røkke (nestleder) trinn: Pål Røtnes, Linda Munkvold trinn: Marit Musum (kasserer), Ståle Forbregd trinn: Tove Sveås, Veronica Selnes trinn: Torill Hafsmo, Siv Andreassen trinn: Ingrid Dahle, Eva Vikan Sæther trinn: Thomas Løvbugt (leder), Trude Wikdahl (referent), Maj Yteseng trinn: Bjørn Gunnar Moe, Tove Røsand trinn: Siv Mediaas


Laste ned ppt "Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google