Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Hva er det? Hva gjør FAU? Hva kan vi bruke det til? www.fug.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Hva er det? Hva gjør FAU? Hva kan vi bruke det til? www.fug.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Hva er det? Hva gjør FAU? Hva kan vi bruke det til? www.fug.no

2 Stortinget FAU Foreldreråd (ALLE foreldre) Trinnkontakter Brukerrådet Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen Utdanningsdirektoratet Kunnskaps- departementet (KD) Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Rektor Kommune- administrasjonen Kommunestyret Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Elevråd Elever Elevrepresentanter Lærere Lærerrepresentant Andre ansatte Ansattes representant Stabbursmoen skole Foreldrenes plassering i systemet

3 Hva er FAU? Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU er foreldrerådets "styre"

4 Hva gjør FAU? (1/2) FAU skal… Sikre reell medvirkning fra foreldre  fremme fellesinteressene til foreldrene – Vurdering av skolen Ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt  medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø – Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing – Sosiale tiltak for elevene Representere alle foreldre ved skolen Bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt Legge til rette for positiv utvikling hos elevene – Organiseringen av undervisningen Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet – Godt fysisk skolemiljø, bedre nærmiljøets trafikkforhold

5 Hva gjør FAU? (2/2) Månedlige møter Diskutere saker som tas opp i politiske utvalg i kommunen, samarbeidsutvalget, elevrådet, foreldremøtene  og videre bidra til godt samarbeid med disse utvalgene – Innhente synspunkter fra foreldre i saker hvor det er hensiktsmessig Kan på eget initiativ ta opp saker Kan ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet

6 Hva kan vi bruke FAU til? Fremme saker som bør tas opp med skolen  rektor, brukerråd og til og med videre til kommunen… (KFU) Taushetsplikt Stikkord; Medvirkning! For at FAU skal kunne representere foreldrene best mulig er FAU avhengig av innspill fra foreldrene!  Bruk oss!

7 FAU Stabbursmoen skole 2013/2014 1.trinn: Vivian Martinsen, Berit Braathen 2.trinn: Petter Røkke (nestleder) 3.trinn: Pål Røtnes, Linda Munkvold 4.trinn: Marit Musum (kasserer), Ståle Forbregd 5.trinn: Tove Sveås, Veronica Selnes 6.trinn: Torill Hafsmo, Siv Andreassen 7.trinn: Ingrid Dahle, Eva Vikan Sæther 8.trinn: Thomas Løvbugt (leder), Trude Wikdahl (referent), Maj Yteseng 9.trinn: Bjørn Gunnar Moe, Tove Røsand 10.trinn: Siv Mediaas


Laste ned ppt "Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Hva er det? Hva gjør FAU? Hva kan vi bruke det til? www.fug.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google