Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rjukan – Notodden Industriarv Nominasjon til Unescos Verdensarvliste Verdensarv i Telemark: Organisering og forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rjukan – Notodden Industriarv Nominasjon til Unescos Verdensarvliste Verdensarv i Telemark: Organisering og forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rjukan – Notodden Industriarv Nominasjon til Unescos Verdensarvliste Verdensarv i Telemark: Organisering og forvaltning

2 Verdensarvsenter Kommune- koordinatorer Verdensarv- koordinator Verdensarvråd Eksterne Telemark fylkeskommune Notodden kommune Tinn kommune Vinje kommune

3 Verdensarvråd Midlertidig råd 2013-2015 Permanent fra 2015 Skal bygge på en partnerskapsavtale som også omfatter koordinator Sammensetning: Fylkesordfører og ordførere i tre kommuner Opposisjonspolitikere fra samme Rådmenn fra samme Adm. fagpersoner fra samme, koordinatorer (sekretær) Observatører, RA og senter Skal ha minst ett årlig møte med sentrale eiere og berørte parter

4 Verdensarvråd Møter etter behov, men minst to ganger i året. Leder og nestleder for en periode på 2 år. Ledelsen av rådet skal være politisk. Oppgaver tett opp til ny norsk verdensarvpolitikk

5 Verdensarvråd - oppgaver Samarbeid, koordinering og informasjonsutveksling. Sørge for en verdensarvkoordinator Utforming, oppfølging og rullering av forvaltningsplan. Samordning og harmonisering av initiativ, tiltak og planer. Være kontaktpunkt for statlige myndigheter. Ha ansvar for gjennomføring av rapportering. Arbeide med mobilisering av ressurser. Være hørings-/rådgivende organ for saker som vedrører verdensarvstatusen. Kalle inn parter og aktører til møter ved behov. Arrangere årlig møte med stakeholders. Melde fra når verdensarvverdiene er truet

6 Verdensarvkoordinator En 100 % stilling for hele området. Fylkeskommunen som arbeidsgiver. Stabsfunksjon Faste kommunale koordinatorer som kontaktpersoner. De skal sørge for intern kommunal koordinering. Hvordan dette best løses, bestemmes av den enkelte kommune.

7 Koordinator - oppgaver Skal være sekretariat for verdensarvrådet Skal ha rollen som kontaktpunkt og sørge for kontaktnettverk i og for verdensarvområdet, herunder involvere ressurspersoner og kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt som har betydning for oppfølgingen av verdensarven. Skal sette i verk og følge opp vedtak i verdensarvrådet. Skal koordinere og bidra inn i rapporteringen (årsrapport og Unesco).

8 Koordinator - oppgaver Skal bidra til å følge opp og rullere forvaltningsplanen. Skal organisere årlig møte med stakeholders. Ha et særlig ansvar for å gjøre verdensarvverdiene kjent og statusen brukt til beste for hele Telemark. Arbeide etter retningslinjene for oppfølging av verdensarvkonvensjonen. Skal ha oversikt over utviklingen i området og sørge for god informasjonsutveksling mellom ulike aktører og myndighetsnivå. Skal delta i nasjonale og nordiske nettverk for verdensarvforvaltere.


Laste ned ppt "Rjukan – Notodden Industriarv Nominasjon til Unescos Verdensarvliste Verdensarv i Telemark: Organisering og forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google