Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk GIS – konferanse 2003 Lillestrøm 26.11.03 GisLink – kart og fagdata på nett Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk GIS – konferanse 2003 Lillestrøm 26.11.03 GisLink – kart og fagdata på nett Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk GIS – konferanse 2003 Lillestrøm 26.11.03 GisLink – kart og fagdata på nett Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ole Jan Tønnesen Fylkesmannen i Møre og Romsdal

2 Prosjektsamarbeid •Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag –Prosjektet driftes av ca. 3 stillinger •Støttet av Norges Forskningsråd gjennom HØYKOM- programmet. –Tildelt 2.68 mill nkr – total ramme på 5,4 mill nkr •Prosjektperiode fra 01.01.2003 – 01.12.2004 –Senere inn i ordinær drift

3 Litt tradisjonell geografi •Sør-Trøndelag –25 kommuner –259 000 innbyggere –Kjent for store barter (på menn) –Karsk –Fotball •Møre og Romsdal –38 kommuner –242 000 innbyggere –Enten fiskere eller møbelsnekkere –Norges største eksportfylke

4 Mål for prosjektet •Løsningen skal stimulere til økt bruk av moderne høyhastighets- informasjons- og kommunikasjonsteknologi •Utvikle en samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk for lokal/regional forvaltning. •Målgruppe –Kommunene –Regional forvaltning –Andre brukere….

5 GisLink imøtekommer behov for •Tverrsektoriell tilgang på nasjonale/lokale/ regionale fagdata i den daglige oppgaveløsningen. –Mange gode sentrale løsninger for hver sektor –Arealisportalen er viktig og imøtekommer det tverrsektorielle –Vi ønsker et tillegg for lokale og regionale behov. •Samordnet tilgang på faginformasjon i kommunene –Jobber tett opp mot disse, organisering, datautvalg og testing. –Vi har mange små kommuner, få ressurser, begrenset kompetanse på geodata-området.

6 GisLink imøtekommer behov for •Samordnet tilgang på faginformasjon i regional forvaltning –Internt hos fylkesmannen –Samordning mellom fylkesmenn og fylkeskommune og andre regionale etater. •Interaktivitet i fagdatatjenester når det gjelder vedlikehold av data og kontakt med veileder. –Fylkesmannen har veiledning og koordinering av ulike fagområder som ett sine viktigste arbeidsoppgaver. –GisLink et nytt verktøy som utfyller denne rollen.

7 GisLink etablerer: •En fagdatatjeneste med kartet som primære grensesnitt (ArcIms) •Intern løsning for våre saksbehandlere •Ekstern løsning for brukere utenom embetet

8 GisLink etablerer: •En dynamisk webtjenste som presenterer fagdata knyttet til kartobjektet. •En dynamisk webtjeneste som tilgjengeliggjør faginformasjon som ikke presenteres på kart.

9 GisLink etablerer: •En tjeneste for oppdatering av lokale data som går inn i tjenestene. •Eksport av fagdata.

10 Temaområder i GisLink fra AREALIS Oppkobling via WMS og lokale data •Samfunnssikkerhet •Kostra •Natur •Landbruk •Forurensning •Plan •Kyst/fiskeri •Utdanning •Helse •Landskap •Reindrift •Befolkning/demografi •Kulturminner •KARTDATA

11 Noen lokale/regionale data i tjenesten •Samfunnssikkerhet og beredskap –Innkvartering, Viktige bygg, Forpleining, Nødstrøm, Andre ressurser –Røde kors, Sivilforsvarets FIG- grupper, Kystverkets beredskapsregioner, Fylkesmennenes varslingsliste • Kommunale landbruksplaner •Vernskog •Registreringer av verdifulle kulturlandskap •Lokale forurensingsdata (potensiell kilder) •Sårbare lokaliteter for akutt forurensing

12 Litt mer om noen viktige tema •Litt mer om ”kommunale planer” –Mer effektiv høring av planer. –Brev og planer ut på nettet fra dag en, gjerne som WMS. •Litt mer om ”samfunnssikkerhet og beredskap” –Effektiv håndtering av planer med internettklient –Effektiv kriseløsning på nettet og lokalt •Dynamisk web-løsning med faktaark (asp.net) –Effektiv oppdatering av data via nettet •Dynamisk web-løsning med innlegging og eksport av data.

13 Status •Vi har en demo gående på GisLink.no •Vi har en lokal løsning på ”krisehåndtering”

14 Andre aktører og GisLink •Vi ønsker å bygger et system som skal styrke det arbeidet som skjer nasjonalt (nasjonale prosjekt og forvaltningsinstitusjoner). •GisLink vil generere økt bruk av data og nasjonale tjenester. •GisLink skal kunne implementeres i andre fylker.

15 Utfordringene er mange •Mange aktører •Små fagmiljø i regional forvaltning. •Imøtekomme kommunenes sammensatte behov –Både drivkraft og utfordring •Etablere varige driftsløsninger

16 Konklusjon • Behovet for den omtalte tjenesten er tilstede, med samordnet tilgang på faginformasjon. • GisLink vil være med å effektivisere fylkesmannens faglige veiledningsrolle overfor kommunene. •Øke samhandling med andre regionale aktører. •Det er et behov for både nasjonale og regionale løsninger som er integrerte. Det er det kommunene og befolkningen vil ha •Overføringsverdien til andre fylker er stor

17 GisLink.no


Laste ned ppt "Nordisk GIS – konferanse 2003 Lillestrøm 26.11.03 GisLink – kart og fagdata på nett Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google