Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesrådmannens generelle føringer: Fagenheter/team disponerer sine ressurser i tråd med de føringer som er gitt gjennom RHP, herunder oppfølging av regionenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesrådmannens generelle føringer: Fagenheter/team disponerer sine ressurser i tråd med de føringer som er gitt gjennom RHP, herunder oppfølging av regionenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesrådmannens generelle føringer: Fagenheter/team disponerer sine ressurser i tråd med de føringer som er gitt gjennom RHP, herunder oppfølging av regionenes spissede profiler De regionale gjennomføringsavtalene er i sin helhet lagt inn under den enhet som har ansvar for gjennomføring ag rapportering Enhetene følger opp resultatmålene innenfor tildelte økonomiske rammer Fagenheter og team samhandler der det gir merverdi til oppgaveløsningen Status for gjennomføring rapporteres gjennom året

2 Rammebudsjettering Fylkestingets vedtatte budsjettrammer er i fylkesrådmannens gjennomføringsdokument fordelt med rammer til den enkelte enhet utfra de oppgaver enheten forventes å løse. Rammebudsjettering gir et betydelig administrativt og faglig handlingsrom, samtidig som det innebærer et stort ansvar for den enkelte leder. Saker av politisk eller administrativ prinsipiell art drøftes med fylkesrådmannen. Administrative vedtak utformes som FR-saker med vedtak som viser bestemmelse i delegeringsreglementet og tittel som gjenspeiler hovedinnhold.

3 Budsjettføringer Enhetens netto utgiftsnivå som er bindende Ufordelt innsparingskrav i 2008 på 1 mill kr Tilsettingskontroll


Laste ned ppt "Fylkesrådmannens generelle føringer: Fagenheter/team disponerer sine ressurser i tråd med de føringer som er gitt gjennom RHP, herunder oppfølging av regionenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google