Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PTIL/PSA Barrierestyring - menneskets rolle Bjørnar Heide Petroleumstilsynet Solakonferansen 16/9 2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PTIL/PSA Barrierestyring - menneskets rolle Bjørnar Heide Petroleumstilsynet Solakonferansen 16/9 2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 PTIL/PSA Barrierestyring - menneskets rolle Bjørnar Heide Petroleumstilsynet Solakonferansen 16/9 2014 1

2 PTIL/PSA Tema barrierestyring Hva er barrierestyring? -Et eksempel Hvordan? -4 tips -Eksempel på framgangsmåte: Helhetlig analyse Sammenligne oljå og luftfart -Utfordringer -Formålstjenlig? 2

3 PTIL/PSA Hvorfor maser Ptil om barrierestyring? Sentralt krav i fag og regelverk -Ordene ikke viktig, prinsippene sentrale. -En av Ptils 4 hovedprioriteringer. Kravene ikke forstått og oppfylt. Ptil prinsipp-notat, fra ISO 31000. Prinsippene også gyldige utenfor norsk oljebransje? 3

4 PTIL/PSA Ptil om barrierestyring Overordnet: Sunn fornuft satt i system! Detaljene: Kan ikke komme med en ferdig løsning, mange veier til Rom. -Varierer hva som er formålstjenlig. 4

5 PTIL/PSA Ptils barriere-begrep Andre sektorer bruker begrepet litt annerledes? Kalles «control» i ISO 31000. Barrierestyring: 5

6 PTIL/PSA Hva er barrierestyring? Viktige krav i faget (og ethvert regelverk): - Hva kan skje? Barriere-behov? Kreve og verifisere barriere-godhet! Gjøres systematisk! 6

7 PTIL/PSA 1.Fullt funksjonell barriere: -Bruk visualiseringsverktøy -Kreativitet og innsikt 2.Analyse: Startpunkt valg av gode løsninger, og drift! -Personell bidra til og forstå strategien: Beslutninger påvirker sikkerhet og barrieregodhet. -Forståelse av metode og system. 3.Tidsriktighet: Elegante, billige løsninger 4.Velge robust løsning, «noe ekstra å gå på». -Alle scenarioer identifisert? Yter alle barrierer riktig? -«Beregnet risiko» egentlig bare en rekke antakelser. Søppel inn… -Håndtere rest-risiko aktivt, bl.a. pga usikkerhet. Så lavt som praktisk mulig. Hvordan gjøre dette? 7

8 PTIL/PSA Fullt funksjonell barriere Må ha litt mer detaljer! 8

9 PTIL/PSA Definisjoner Barrierefunksjon: Oppgaven til barrieren -Redusere mulighet for hendelse, eller begrense skade -Eksempel: Forhindre skipskollisjon. Barriereelementer: Tiltak som alene eller sammen inngår i realiseringen av en barrierefunksjon. -Eksempel: Beredskapsfartøy -Tekniske, operasjonelle og organisatoriske -Disse er alene sjelden nok til å oppfylle funksjonen! Ytelsespåvirkende faktorer: Faktorer som påvirker evnen til å fungere som tiltenkt. -Eks: Prosedyre, test, vedlikeholdsprogram, kompetanse -Er ikke barriere-elementer Aksjon, f eks: Bruke fartøyet til avskjæring F eks: Beredskaps- fartøy F eks: Personell som har oppgaven å bruke fartøyet 9

10 PTIL/PSA Ytelsespåvirkende faktorer er ikke barriere-elementer Kan aldri stoppe en hendelse. Eksempler: Risikoanalyser -Kan identifisere svakheter som må håndteres Prosedyrer -Viktig ved etablering, bruk, testing og vedlikehold av barrierer Arbeidstillatelser -Kan fastsette hvilke elementer som skal være på plass før et arbeide påbegynnes Ledelse i alminnelighet -Kan bidra til at barrierer blir etablert, vedlikeholdt etc MEN: Konkrete ledelsesroller og handlinger kan være barriere-elementer. 10

11 PTIL/PSA Forhindre kollisjon Organisatorisk Personell i overvåkingssenter Mannskap på beredskapsfartøy Kontrollroms- operatør Tekniske: Radar Automatisk skips identifikasjon and sporingssystem Alarmer Beredskapsfartøy Operasjonell: Overvåke skipstrafikk og responderer på alarmer Kontakte installasjon og beredskapsfartøy Forsøke å kontakte skip Operasjoner med beredskapsfartøy Barriere- elementer Ytelseskrav Rekkevidde radar, krav om automatisk skips - identifikasjon, lyd og visuelle alarmer, tilstedeværelse og kapasitet på beredskapsfartøy Ytelses- påvirkende faktorer Kan ikke stoppe en hendelse, men er viktig: Risikoforståelse, ledelse, erfaring, vedlikehold, lys, vær, skipstrafikk omfang og regulering, tretthet, støy, språk, MMI, prosedyrer, kultur, tester, kompetanse, lønnsomhet… Barriere- funksjon Opplæring på overvåkingssystemet, øvelser mellom senter installasjon og beredskapsfartøy Kriterier for å varsle, Mobiliseringstid for beredskapsfartøyet 11 Barrierestyring: Økt fokus på helhetlig tenkning og ikke-tekniske barrierer Teknisk design uten menneskets rolle?

12 PTIL/PSA Ytelseskrav Krav til ytelse Kapasitet Effektivitet Pålitelighet Tilgjengelighet Integritet Evne til å motstå laster Robusthet Sfr §5 Sfr §5 – Veiledning ISO 13702/Norsok S001 Forklaring Den effekt barrieren har på ulykkesforløpet gitt at den fungerer som forutsatt Barrierens evne til å være tilstede ved behov Barrierens evne til å fungere under relevante ulykkesforløp- og laster Funksjonalitet Integritet (Pålitelighet/tilgjeng.) Sårbarhet Ytelseskrav kan stilles til både barriereelementer og barrierefunksjoner. Norsok S-001: Safety performance standard shall be the verifiable standard to which safety system elements are to perform. 12

13 PTIL/PSA Sammenligning oljå og luftfart 13

14 PTIL/PSA 14

15 PTIL/PSA West Vanguard Halvt nedsenkbar boreinnretning (Semi-sub) 15

16 PTIL/PSA Nyhamna Landanlegg 16

17 PTIL/PSA Ekofisk feltsenter Permanent plasserte bunnfaste innretninger på stålunderstell 17

18 PTIL/PSA Veslefrikk A Brønnhodeinnretning på bunnfast stålunderstell og halvt nedsenkbar bolig- og produksjonsinnretning 18

19 PTIL/PSA Statfjord C Integrert bolig-, bore- og produksjonsinnretning på betongsunderstell 19

20 PTIL/PSA Norne Produksjonsskip; med boligkvarter, lagertanker og lossearrangement 20

21 PTIL/PSA Skirne Undervannsanlegg knyttet til overflateinnretning (Heimdal) 21

22 PTIL/PSA Langdistanse brønnstrøms- overføring Rørledning til Easington, UK 1200 kilometer Undervanns kraftdistribusjon og fjernkontroll Avstand til land 100 kilometer vanndybde 850-1100 meter Undervannsinstallasjon og intervensjon Undervanns gass- kompresjonssystem Ormen Lange Undervannsanlegg med rørledningstransport til land 22

23 PTIL/PSA Sammenligning oljå og luftfart -Oljå: Ingen like plattformer. Ikke stanse næringens utvikling med utdaterte detaljkrav. -«Historien viste at detaljkrav var del av problemet, ikke del av løsningen». Ptil krever sikkerhetsnivå. Næringen finne løsninger fritt, er ansvarlig for sikkerheten. Næringen ressurssterk / kompetent nok til å håndtere ytelseskrav? Partsamarbeid. Fokus på dialog, Ptil har ikke fasit. Utfordring: Når dialog ikke er nok! -Vanskelig å si stopp. Idealistisk regelverk. Luftfart:  Større grad av like løsninger, men også forskjeller?  Internasjonale regler innen luftfart. I praksis lite sær-norsk i Ptils regelverk.  Sertifikater og godkjenninger enda mer sentralt enn hos Ptil?  Noen må uansett drive med barrierestyring? Hva er formålstjenlig? 23

24 PTIL/PSA Sammenligning: Utfordringer Mange nevnt allerede. Venstre side av BowTie ofte svak i oljå. -Luftfart større fokus på venstre side 10 X høyere ulykkesfrekvens innlands helikopter enn offshore. -Epler og pærer. Men Sikkerhetsstudien viser betydelige utfordringer. -«Det offentlige med et betydelig ansvar for en radikal forbedring av forholdene i bransjen» 24

25 PTIL/PSA Felles utfordringer oljå og luft? -Vet at ulykker kommer til å skje. Kunne vært unngått, bl.a ved barriere-styring? -Manglende forståelse av barrierestyring -Hvordan kan man stole på barriere-data som mottas? -«Fritt valg» av barrierer, standarder, prosedyrer etc. Bukken og havresekken? Dokumentere sikkerhetsnivå -Skille beslutningstakere og økonomiske interesser, og/eller forbedre deres evne til å se sammenheng økonomi og sikkerhet? 25

26 PTIL/PSA Utfordringer ved ekspansjon Ptil har opplevd ekspansjon: Høy aktivitet, flere aktører, fokus på kostnadsreduksjon. -«Ytelsespåvirkende faktor» Fokus - mest ut av arbeidet: -Tidlig i prosjekt. -Barrierestyring -Styringssystem. Ikke detaljer, lite tid og nytte. Aktør selv finne løsning Teorien: Ikke problem med høyt aktivitetsnivå. Funksjonelt regelverk der aktørene selv er ansvarlig. -Praksis: Forstår bransjen hva som kreves? Nok erfarent personell? -«Ytelsespåvirkende faktor» 26

27 PTIL/PSA HMI: Eksempler på dårlige menneske-maskin interface. Antikollisjonssystem. Regner med at luftfart har ekstremt mye som er avhengig av mennesker. Tekniske elementer ikke fullt automatisert. Hierarki i luftfarten? Tør man å utfordre hverandre selv om man er lengre ned i hierarkiet? 27

28 PTIL/PSA Oppsummert Viktige krav i faget (og ethvert regelverk): - Hva kan skje? Barriere-behov? Kreve og verifisere barriere-godhet! Gjøres systematisk! 28 Gir økt fokus på helhetlig tenkning og ikke-tekniske barrierer

29 PTIL/PSA 1.Fullt funksjonell barriere: -Bruk visualiseringsverktøy -Kreativitet og innsikt 2.Analyse: Startpunkt valg av gode løsninger, og drift! -Personell bidra til og forstå strategien: Beslutninger påvirker sikkerhet og barrieregodhet. -Forståelse av metode og system. 3.Tidsriktighet: Elegante, billige løsninger 4.Velge robust løsning, «noe ekstra å gå på». -Alle scenarioer identifisert? Yter alle barrierer riktig? -«Beregnet risiko» egentlig bare en rekke antakelser. Søppel inn… -Håndtere rest-risiko aktivt, bl.a. pga usikkerhet. Så lavt som praktisk mulig. Oppsummert 29 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "PTIL/PSA Barrierestyring - menneskets rolle Bjørnar Heide Petroleumstilsynet Solakonferansen 16/9 2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google