Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barrierestyring - menneskets rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barrierestyring - menneskets rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barrierestyring - menneskets rolle
Bjørnar Heide Petroleumstilsynet Solakonferansen 16/9 2014

2 Tema barrierestyring Hva er barrierestyring? Hvordan?
Et eksempel Hvordan? 4 tips Eksempel på framgangsmåte: Helhetlig analyse Sammenligne oljå og luftfart Utfordringer Formålstjenlig?

3 Hvorfor maser Ptil om barrierestyring?
Sentralt krav i fag og regelverk Ordene ikke viktig, prinsippene sentrale. En av Ptils 4 hovedprioriteringer. Kravene ikke forstått og oppfylt. Ptil prinsipp-notat, fra ISO Prinsippene også gyldige utenfor norsk oljebransje?

4 Ptil om barrierestyring
Overordnet: Sunn fornuft satt i system! Detaljene: Kan ikke komme med en ferdig løsning, mange veier til Rom. Varierer hva som er formålstjenlig. KUTTE HER??

5 Ptils barriere-begrep
Andre sektorer bruker begrepet litt annerledes? Kalles «control» i ISO Barrierestyring: KAN DROPPES

6 Hva er barrierestyring?
Viktige krav i faget (og ethvert regelverk): - Hva kan skje? Barriere-behov? Kreve og verifisere barriere-godhet! Gjøres systematisk!

7 Hvordan gjøre dette? Fullt funksjonell barriere:
Bruk visualiseringsverktøy Kreativitet og innsikt Analyse: Startpunkt valg av gode løsninger, og drift! Personell bidra til og forstå strategien: Beslutninger påvirker sikkerhet og barrieregodhet. Forståelse av metode og system. Tidsriktighet: Elegante, billige løsninger Velge robust løsning, «noe ekstra å gå på». Alle scenarioer identifisert? Yter alle barrierer riktig? «Beregnet risiko» egentlig bare en rekke antakelser. Søppel inn… Håndtere rest-risiko aktivt, bl.a. pga usikkerhet. Så lavt som praktisk mulig.

8 Fullt funksjonell barriere
Må ha litt mer detaljer!

9 Definisjoner Barrierefunksjon: Oppgaven til barrieren
Redusere mulighet for hendelse, eller begrense skade Eksempel: Forhindre skipskollisjon. Barriereelementer: Tiltak som alene eller sammen inngår i realiseringen av en barrierefunksjon. Eksempel: Beredskapsfartøy Tekniske, operasjonelle og organisatoriske Disse er alene sjelden nok til å oppfylle funksjonen! Ytelsespåvirkende faktorer: Faktorer som påvirker evnen til å fungere som tiltenkt. Eks: Prosedyre, test, vedlikeholdsprogram, kompetanse Er ikke barriere-elementer F eks: Personell som har oppgaven å bruke fartøyet F eks: Beredskaps- fartøy Aksjon, f eks: Bruke fartøyet til avskjæring

10 Ytelsespåvirkende faktorer er ikke barriere-elementer
Kan aldri stoppe en hendelse. Eksempler: Risikoanalyser Kan identifisere svakheter som må håndteres Prosedyrer Viktig ved etablering, bruk, testing og vedlikehold av barrierer Arbeidstillatelser Kan fastsette hvilke elementer som skal være på plass før et arbeide påbegynnes Ledelse i alminnelighet Kan bidra til at barrierer blir etablert, vedlikeholdt etc MEN: Konkrete ledelsesroller og handlinger kan være barriere-elementer. VURDERE Å DROPPE DENNE!

11 Teknisk design uten menneskets rolle?
Barriere-funksjon Forhindre kollisjon Operasjonell: Overvåke skipstrafikk og responderer på alarmer Kontakte installasjon og beredskapsfartøy Forsøke å kontakte skip Operasjoner med beredskapsfartøy Tekniske: Radar Automatisk skips identifikasjon and sporingssystem Alarmer Beredskapsfartøy Organisatorisk Personell i overvåkingssenter Mannskap på beredskapsfartøy Kontrollroms-operatør Barriere- elementer Teknisk design uten menneskets rolle? Rekkevidde radar, krav om automatisk skips -identifikasjon, lyd og visuelle alarmer, tilstedeværelse og kapasitet på beredskapsfartøy Opplæring på overvåkingssystemet, øvelser mellom senter installasjon og beredskapsfartøy Kriterier for å varsle , Mobiliseringstid for beredskapsfartøyet Ytelseskrav Ytelses-påvirkende faktorer Kan ikke stoppe en hendelse, men er viktig: Risikoforståelse, ledelse, erfaring, vedlikehold, lys, vær, skipstrafikk omfang og regulering, tretthet, støy, språk, MMI, prosedyrer, kultur, tester, kompetanse, lønnsomhet… ANALYSEN ER IKKE MÅLET. ANALYSEN ER BARE ET VERKTØY TIL AKTIV BARRIERESTYRING. OVERVÅKE, VEDLIKEHOLDE SYSTEMET! Barrierestyring: Økt fokus på helhetlig tenkning og ikke-tekniske barrierer

12 Ytelseskrav Forklaring Funksjonalitet Krav til ytelse Integritet
Sfr §5 Sfr §5 – Veiledning ISO 13702/Norsok S001 Forklaring Kapasitet Effektivitet Pålitelighet Tilgjengelighet Integritet Evne til å motstå laster Robusthet Den effekt barrieren har på ulykkesforløpet gitt at den fungerer som forutsatt Funksjonalitet Krav til ytelse Integritet (Pålitelighet/tilgjeng.) Barrierens evne til å være tilstede ved behov Barrierens evne til å fungere under relevante ulykkesforløp- og laster Sårbarhet Ytelseskrav kan stilles til både barriereelementer og barrierefunksjoner. Norsok S-001: Safety performance standard shall be the verifiable standard to which safety system elements are to perform.

13 Sammenligning oljå og luftfart

14 Legg inn bilder av rigg, plattform og landanlegg

15 West Vanguard Halvt nedsenkbar boreinnretning (Semi-sub)

16 Nyhamna Landanlegg

17 Ekofisk feltsenter Permanent plasserte bunnfaste innretninger på stålunderstell

18 Veslefrikk A Brønnhodeinnretning på bunnfast stålunderstell og halvt nedsenkbar bolig- og produksjonsinnretning

19 Statfjord C Integrert bolig-, bore- og produksjonsinnretning på betongsunderstell

20 Norne Produksjonsskip; med boligkvarter, lagertanker og lossearrangement

21 Skirne Undervannsanlegg knyttet til overflateinnretning (Heimdal)

22 og fjernkontroll Ormen Lange
Undervannsanlegg med rørledningstransport til land Rørledning til Easington, UK 1200 kilometer Langdistanse brønnstrøms- overføring Undervanns kraftdistribusjon og fjernkontroll Avstand til land 100 kilometer Undervannsinstallasjon og intervensjon vanndybde meter Undervanns gass- kompresjonssystem

23 Sammenligning oljå og luftfart
Oljå: Ingen like plattformer. Ikke stanse næringens utvikling med utdaterte detaljkrav. «Historien viste at detaljkrav var del av problemet, ikke del av løsningen». Ptil krever sikkerhetsnivå. Næringen finne løsninger fritt, er ansvarlig for sikkerheten. Næringen ressurssterk / kompetent nok til å håndtere ytelseskrav? Partsamarbeid. Fokus på dialog, Ptil har ikke fasit. Utfordring: Når dialog ikke er nok! Vanskelig å si stopp. Idealistisk regelverk. Luftfart: Større grad av like løsninger, men også forskjeller? Internasjonale regler innen luftfart. I praksis lite sær-norsk i Ptils regelverk. Sertifikater og godkjenninger enda mer sentralt enn hos Ptil? Noen må uansett drive med barrierestyring? Hva er formålstjenlig?

24 Sammenligning: Utfordringer
Mange nevnt allerede. Venstre side av BowTie ofte svak i oljå. Luftfart større fokus på venstre side 10 X høyere ulykkesfrekvens innlands helikopter enn offshore. Epler og pærer. Men Sikkerhetsstudien viser betydelige utfordringer. «Det offentlige med et betydelig ansvar for en radikal forbedring av forholdene i bransjen» Forstå at avvik fra standard må kunne dokumenteres som like godt (ikke så viktig på Sola, kan fjerne) Forstå at krav ikke kan settes til side, uansett kostnad (ikke så viktig på Sola, kan fjerne)

25 Felles utfordringer oljå og luft?
Vet at ulykker kommer til å skje. Kunne vært unngått, bl.a ved barriere-styring? Manglende forståelse av barrierestyring Hvordan kan man stole på barriere-data som mottas? «Fritt valg» av barrierer, standarder, prosedyrer etc. Bukken og havresekken? Dokumentere sikkerhetsnivå Skille beslutningstakere og økonomiske interesser, og/eller forbedre deres evne til å se sammenheng økonomi og sikkerhet?

26 Utfordringer ved ekspansjon
Ptil har opplevd ekspansjon: Høy aktivitet, flere aktører, fokus på kostnadsreduksjon. «Ytelsespåvirkende faktor» Fokus - mest ut av arbeidet: Tidlig i prosjekt. Barrierestyring Styringssystem. Ikke detaljer, lite tid og nytte. Aktør selv finne løsning Teorien: Ikke problem med høyt aktivitetsnivå. Funksjonelt regelverk der aktørene selv er ansvarlig. Praksis: Forstår bransjen hva som kreves? Nok erfarent personell?

27 HMI: Eksempler på dårlige menneske-maskin interface
HMI: Eksempler på dårlige menneske-maskin interface. Antikollisjonssystem. Regner med at luftfart har ekstremt mye som er avhengig av mennesker. Tekniske elementer ikke fullt automatisert. Hierarki i luftfarten? Tør man å utfordre hverandre selv om man er lengre ned i hierarkiet?

28 Oppsummert Gir økt fokus på helhetlig tenkning og ikke-tekniske barrierer DROPPE OPPSUMMERING? Viktige krav i faget (og ethvert regelverk): - Hva kan skje? Barriere-behov? Kreve og verifisere barriere-godhet! Gjøres systematisk!

29 Oppsummert Takk for oppmerksomheten  Fullt funksjonell barriere:
Bruk visualiseringsverktøy Kreativitet og innsikt Analyse: Startpunkt valg av gode løsninger, og drift! Personell bidra til og forstå strategien: Beslutninger påvirker sikkerhet og barrieregodhet. Forståelse av metode og system. Tidsriktighet: Elegante, billige løsninger Velge robust løsning, «noe ekstra å gå på». Alle scenarioer identifisert? Yter alle barrierer riktig? «Beregnet risiko» egentlig bare en rekke antakelser. Søppel inn… Håndtere rest-risiko aktivt, bl.a. pga usikkerhet. Så lavt som praktisk mulig. Takk for oppmerksomheten 


Laste ned ppt "Barrierestyring - menneskets rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google