Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om endringer, endringsstrategier og endringsmotstand ”If You Want to go Fast – travel alone! If You Want to go Far – travel together!” (Afrikansk ordtak)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om endringer, endringsstrategier og endringsmotstand ”If You Want to go Fast – travel alone! If You Want to go Far – travel together!” (Afrikansk ordtak)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om endringer, endringsstrategier og endringsmotstand ”If You Want to go Fast – travel alone! If You Want to go Far – travel together!” (Afrikansk ordtak)

2 Hva er en organisasjon? ▪ Organisasjoner er av natur sosiale system, ▪ bevisst konstruert ▪ for å nå bestemte mål

3 Interessentene ”settes i spill” ▪ Menneskene i dette sosiale systemet har: –egne identiteter, relasjoner, holdninger, følelser, rutiner, kompetanse og ulik grad av makt ▪ All form for endring, setter dette ”i spill”

4 Forhold som driver endringer: ▪ Økonomiske problemer: –Svak inntjening, dårlig likviditet, økte kostnader ▪ Fusjon, fisjon, oppkjøp, endring av strategisk fokus (f. eks Outsourcing): –Fører ofte til doble, nye og endrede funksjoner ▪ Et nytt produkt eller en ny tjeneste: –virksomheten kobles til nye kunder, markeder, leverandører og konkurrenter.

5 Forhold som driver endringer: ▪ En ny leder: –En ny leder som vil sette sitt ”segl” på virksomheten og blir sjelden fornøyd før hun er komfortabel med sine medarbeidere. –Dette kan føre til utskiftninger og endring av kultur. ▪ En ny teknologi: –Gir nye arenaer for kommunikasjon, nye relasjoner og utveksling av ideer –Nye kanaler for distribusjon av varer og tjenester –Nye måter å inngå og gjennomføre transaksjoner på –Nye måter å gjennomføre oppgaver på ▪ Omgivelsenes påvirkning: –Konkurransekreftenes-, politikkens- og myndighetenes påvirkning

6 Leadership on the Line ▪ ”For all its passion and promise, for all its excitement and rewards, leading is also risky, hazardous work—professionally and personally. ▪ Real leadership—the kind that surfaces conflict, challenges beliefs, and demands new behavior—causes pain. And when people feel threatened, they take aim at the person pushing for change”. ▪ ▪ From: “Leadership on the Line” by Ronald A. Heifetz and Marty Linsky

7 Endringsstrategier ▪ Strategisk - radikal –Fra toppen bestemt –Innflytelse på hele virksomheten –Kan redefinere alt organisasjonen står for –Hele eksistensgrunnlaget kan forandres ▪ ”Inkrementell” - moderate – Steg for steg – Store som små, som finner sted hele tiden

8 Typer endringer og atferd ▪ Reaktiv –Sitter og venter, –Initiativet kommer fra omgivelsene –Tilfeldige, uplanlagte, livssykluser ▪ Provaktiv –Selvstartet –Initiativet kommer fra virksomheten selv –Preget av moter

9 Endringstyper 1 1. Kostkutting –Typisk situasjoner: Når en står ved ”stupet” – eksistensiell krise –Mål: Lavere kostnader. Kortsiktig å redde livet –Metode: Fjerne personer, funksjoner, avdelinger Kutte unødvendige operasjoner 2. Strukturelle endringer –Typiske situasjoner: Oppkjøp, fusjoner og fisjoner, sammenslagninger Ser på organisasjonen som et sett med funksjonelle deler som kan redesignes –Mål: Synergi og effektivitetsøkning –Metode: Vurderer ulike strukturer. Ofte strategisk. F. eks AS eller Business Unit eller produksjonsenhet? Geografisk, eller etter produkter virksomheten selger

10 Endringstyper 2 3.Prosessuelle endringer –Typiske situasjoner: Har vært gjennom en strukturell endring og/eller kostkutting Fokuserer på hvordan ting gjøres –Mål: Øke prosesshastighet, større effektivitet, forbedret tjenesteproduksjon, osv –Metode: Kartlegger prosesser, finner nye måter å gjøre ting på. Fokuserer på horisontale prosesser, på kundeverdi - internt/eksternt 4.Kulturelle endringer –Typiske situasjoner: Har vært gjennom 1 – 3 Ved innføring av revolusjonerende ny teknologi –Mål: Øke samhandling, deltagelse, ”lime” individer, avdelinger og nivåer sammen Bygge felles identitet: Endre måten folk tenker, tror og føler –Metode: Bred deltagelse Legger stor vekt på den menneskelige siden, relasjonene Fokusere på de fundamentale forhold og på grunnverdier

11 Endringsstrategier og faktorer som påvirker Valg påvirkes også av: 1. Lederkompetanse og lederkraft 2. Org modenhet: Reaktiv? Proaktiv? 3. Situasjonen Tid Konkurranse Myndigheter Kunder ? Radikal Moderat Ledelsesstyrt Bred medvirkning I: Kostkutting II: Strukturell endring III: Prosessuell endring IV: Kulturell endring Atferdsforandring NSPS Teknologiparadigmer

12 ”None of us Are as smart as all of us!” Usikkerhet ved endringer ▪ De fleste er utrygge på det ukjente ▪ Det stilles nye og større krav til de ansatte og de er usikre på om de klarer de nye oppgavene ▪ Har liten tillit til ledelsen og tror ikke at de foreslåtte endringer vil føre til forbedringer ▪ Tror at endringene vil føre til forverret arbeidssituasjon ▪ Identifiserer seg lite med organisasjonens mål ▪ Tidligere struktur, mange rutinepregede oppgaver og små krav, har gitt liten beredskap for læring og har ført til stagnasjon ▪ Den gamle strukturen virker hemmende på kommunikasjon og kontakt

13 Ikke alle er motstandere Interessentene internt er: ▪ Toppledelsen ▪ Innsatsgrupper ▪ Forandringsagenter ▪ Overbeviste tilskuere ▪ Passive tilskuere ▪ Motstandere

14 Motstand kan være kalkulert ▪ Basert i særinteresser og personlige motiver ▪ Kan være rasjonelt beregnet og derved vel overveid ▪ Endringer og endringsprosesser kan bli preget av: –Vedvarende og langvarig konflikt –Utilslørt maktbruk


Laste ned ppt "Om endringer, endringsstrategier og endringsmotstand ”If You Want to go Fast – travel alone! If You Want to go Far – travel together!” (Afrikansk ordtak)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google