Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 TEMA TIL DRØFTING Hva kjennetegner kirkelig virksomhet ? Byråkratisk atferd eller service atferd. Hva er bedriftskultur i vår sammenheng? Hva preger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 TEMA TIL DRØFTING Hva kjennetegner kirkelig virksomhet ? Byråkratisk atferd eller service atferd. Hva er bedriftskultur i vår sammenheng? Hva preger."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 TEMA TIL DRØFTING Hva kjennetegner kirkelig virksomhet ? Byråkratisk atferd eller service atferd. Hva er bedriftskultur i vår sammenheng? Hva preger kulturen på arbeidsplassen ? Service –hva er det ? HVEM ER KIRKENS ANSIKT UTAD ? Hvem skaper kirkens image ? Er det viktig med et godt omdømme ? Hvordan bygge opp et godt omdømme lokalt ?

3 3

4 4 Samspill mellom mennesker Organisasjonens kultur Samspillet mellom medlemmenes atferd og organisasjonskulturen

5 5

6 6

7 7

8 8 Aktiv lytting

9 9 1.Fokuserer vi på problemsnakk eller løsningssnakk? 2.Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om. 3.Språk skaper virkelighet. Kommunikasjonsutfordringer:

10 10 HVEM ER ANSVARLIG FOR OMDØMMEBYGGING? Påstand: Styring av omdømme er en aktivitet som berører hele organisasjonen/virksomheten! Fordi organisasjonens omdømme kan fungere som en standard som styrer atferden, bør alle oppfordres til å stille spørsmålet: ”er mine handlinger i tråd med virksomhetens gode/dårlige omdømme?”

11 11 OMDØMME OG ARBEIDSFELLESSKAP Ryktet starter hos fornøyde ”kunder” • Tjenesten ble ordentlig utført • De ble møtt på en god måte, – tatt på alvor – ikke ”samlebånd” • Deres merkedag i livet ble noe de bærer med seg som noe godt • Forventningene ble oppfylt • Spredningseffekten stor – Positiv ”snakkis”: mitt barnebarns dåp ble god = kirken er noe positivt

12 12

13 13 Hvordan bygges omdømme ? - Innholdet i tjenesten/produktet - Service i møte (Sannhetens øyeblikk) - Systemet for tjenesteutførelsen/ leveransesystemet/effektivitet

14 Dilemmaer som må avveies • Spenninger mellom folkelighet (bredde) og elite (ofte forstått som profesjonalitet. • Spenninger mellom effektivitet og tjenestekvalitet. • Spenninger mellom egne og andres teologiske og trosmessige oppfatninger. • Spenninger mellom personalpolitikk og brukervennlighet (fritid – tilgjengelighet) 14

15 Samspill og kommunikasjon • Brukerfokus fremtvinger økt intern kommunikasjon mellom førstelinje(frontpersonell), fagstillinger og ledere. • Brukerfokus fremtvinger interne rolleavklaringer (hvem bestemmer hva – og når ?) • Kirkens organisasjon og beslutningssystem utfordres av økt brukerfokus. 15

16 Klarer vi ikke å samarbeide internt, ja, så er det stor sannsynlighet for at vi ikke samarbeider så godt med kunden heller.

17 17 Hvem er kirkens ansikt utad ? - ”Image” skjer i møte med mennesker - Alle ansatte skaper fortellinger om kirken. - Kirkens ansatte blir ”eksponert”


Laste ned ppt "2 TEMA TIL DRØFTING Hva kjennetegner kirkelig virksomhet ? Byråkratisk atferd eller service atferd. Hva er bedriftskultur i vår sammenheng? Hva preger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google