Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flere barn i barnehage – Mulige tiltak for å øke dekningsgraden i barnehagene i Drammen kommune Oppvekst- og utdanningskomiteen 6. mai 2014 Temasak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flere barn i barnehage – Mulige tiltak for å øke dekningsgraden i barnehagene i Drammen kommune Oppvekst- og utdanningskomiteen 6. mai 2014 Temasak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flere barn i barnehage – Mulige tiltak for å øke dekningsgraden i barnehagene i Drammen kommune Oppvekst- og utdanningskomiteen 6. mai 2014 Temasak

2 Bakgrunn og politisk behandling Vedtak økonomiplan 2014-2017 Rådmannen bes fremme sak om tiltak som kan settes inn for å få flere barn i barnehagene i Drammen (øke dekningsgraden) Mål i gjeldende økonomiplan Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i perioden. Økning fra 87,3 til 91 prosent for 1-5 åringer Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. Alle barn skal få tilbud om barnehageplass. Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. Temasak i oppvekst- og utdanningskomiteen mai 2014 Sak til komiteen og bystyret i juni 2014

3 Del 1 Nøkkeltall

4 Dekningsgrad (2013) Andel barn i barnehageDrammenNasjonalt 1-5 år87,990 1-2 år75,679,8 3-5 år95,996,5

5 Antall barn (2013) AntallKommunal barnehage Ikke - kommunal barnehage Totalt Barn1 6711 9433 614 Minoritetsspråklige6823931 075 Barn bosatt i annen kommune 5103108 § 5-7 barn6742109

6 Deltagelse i gratis kjernetid

7 Foreldrebetaling (2014) InntektsgraderingAntall barnGratis kjernetid Lav (<2,5G)25558 Middels (2,5G–4G)12149 Høy (>4G)3 238650 Sum3 614757

8 Kommunes kostnader gitt ulike inntektsgraderinger Sats pr måned (hele kr) Familiens utgifter pr år (hele kr) Kommunes kostnad pr år (mill kr) Lav (<2,5G)6907 5904,9 Middels (2,5G–4G)1 99021 8900,5 Høy (>4G)2 40526 4550 Sum5,4

9 Del 2 SSB - rapport: Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer i 5 bydeler i Oslo

10 Funn i SSB rapport 1.Gratis kjernetid bidrar til at flere barn med innvandrerbakgrunn får barnehageerfaring som fire- og femåringer 2.For de yngste barna er barnehagebruken lik for barna i de forskjellige bydelene, mens den øker mer i bydeler som tilbyr gratis kjernetid når barna blir fire og fem år 3.Barn i bydeler som tilbyr gratis kjernetid gjør det bedre på kartleggingsprøver i første klasse, og resultatene antyder en særlig bedring i norsk 4.Tiltaket rekrutterer ikke flere barn uten innvandrerbakgrunn, og man finner heller ingen effekt på disse barnas skoleprestasjoner i første klasse Nina Drange

11 Del 3 Mulige tiltak

12 1.Gratis barnehage til familier med inntekt under 4 G 2.Gratis kjernetid til familier med inntekt under 4 G 3.Gratis kjernetid til alle 4.Nye satser for foreldrebetaling

13 1. Gratis barnehage til familier med inntekt under 4 G KostnadselementKostnad (mill kr) Kommunens kostnad til gratis barnehage for denne målgruppen 4,5 Forventet økt etterspørsel (100 plasser)2,6 Totalkostnad tiltak 17,1

14 2. Gratis kjernetid til familier med inntekt under 4 G KostnadselementKostnad (mill kr) Kommunens kostnad til gratis kjernetid for denne målgruppen 1,8 Forventet økt etterspørsel (100 plasser)1,9 Totalkostnad tiltak 23,7

15 3. Gratis kjernetid til alle KostnadselementKostnad (mill kr) Kommunens kostnad62,9 Forventet økt etterspørsel (100 plasser)1,9 Totalkostnad tiltak 364,8

16 4. Nye satser for foreldrebetaling InntektsgraderingSatser pr måned (hele kr) Familiens utgifter pr år (hele kr) Kommunens kostnad (mill kr) Lav (<2,5G)001,9 Middels (2,5G–4G)5005 5002,0 Høy (>4G) 1 00011 00049,4 Totalkostnad tiltak 453,3

17 Politiske innspill Vurdering av de ulike alternativene Økonomisk ansvarlighet vs kapasitet og løpende opptak Hvor ambisiøse skal Drammen kommune være? Øvrige innspill


Laste ned ppt "Flere barn i barnehage – Mulige tiltak for å øke dekningsgraden i barnehagene i Drammen kommune Oppvekst- og utdanningskomiteen 6. mai 2014 Temasak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google