Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hh Hamar i Vekst Ny E6 2 sporet jernbane 5 mrd initierte byggeprosjekt Økning boligbygging Ekspansjon arbeidsplasser 6000 arbeidsplasser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hh Hamar i Vekst Ny E6 2 sporet jernbane 5 mrd initierte byggeprosjekt Økning boligbygging Ekspansjon arbeidsplasser 6000 arbeidsplasser."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hh Hamar i Vekst Ny E6 2 sporet jernbane 5 mrd initierte byggeprosjekt Økning boligbygging Ekspansjon arbeidsplasser 6000 arbeidsplasser

3 Boliger BK 1 (over kjøpesenteret)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Våren 2011: CC Hamar Stadion utvikler prosjektet sammen med Veidekke og NSW arkitekter
8.juli 2011: Veidekke med underentreprenører gir tilbud 200 mill dyrere enn budsjettpris fra entreprenør Største kostnadssprekk var parkeringskjeller i 3 etasjer ned til 10 m under Vangsvegen Endring fra 3 mindre til 1 stor parkeringsetasje med plasser kan redusere kostnadene 200 mill Må i så fall ha 400 parkeringsplasser for kjøpesenter midlertidig på Fuglsetmyra i 5 år 12.juli 2011: Rådmannen rådet CC Stadion til å sende prinsippsøknad om endring av kjøpesenterparkering

18 12.okt 2011: Formannskapet behandlet prinsippsøknad om midlertidig
400 parkeringsplasser for kunder på Fuglsetmyra Vedtak 12.oktober 2011, sak 202/11: Formannskapet gir følgende signaler: Varemottak må løses innenfor detaljregulering for Hamar Stadion. Parkeringskrav tilknyttet detaljregulering for Hamar Stadion må fastsettes før vedtak av plan. Etablering av parkeringsplasser kan løses utenfor planområdet, f.eks på Fuglsethtomta, så fremt dette kan skje med tilstrekkelig sikkerhet for gjennomføring, herunder nødvendig planavklaring. Ved utsatt etablering av permanente parkeringsplasser må midlertidig parkeringsdekning sikres i nødvendig grad. Formannskapet mener parkering på Fuglsetmyra kan tillates, gitt at man gjennom en avtale sikrer at dette blir en midlertidig løsning, max 5 år, og at det fastlegges en klar rekkefølgebestemmelse for utbygging av hele området (Hamar stadioen, Fuglet-tomta og Fuglsetmyra). Parkering på Fuglset-tomta må etter formannskapets mening planlegges under bakkenivå. Formannskapet forutsetter at videre planprosess avklares med fylkesmannen.

19 1. Detaljreguleringsplan for Hamar stadion
: Formannskapet fikk framlagt 2 saker 1. Detaljreguleringsplan for Hamar stadion Enighet om planen med arealplanavd. v/Tor Harald Tusvik 2. Tre alternativ forslag til midlertidig kundeparkering på Fuglsetmyra : 1. CC Hamar Stadion’s forslag med 400 korttidsplasser på Fuglsetmyra   2. Rådmannens forslag uten parkering på Fuglsetmyra, og 300 kundeplasser på Fuglsettomta, pluss andre eksisterende plasser (offentlige parkeringsplasser og kantparkering) 3. Rådmannens alternativ med langtidsplasser på Fuglsetmyra, og kundeparkering på Fuglsettomta Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 140/12: VEDTAK: Formannskapet gir Rådmannen myndighet til å bearbeider saken ut til offentlig ettersyn i møtet 7. mars. Med dette kan fremdrift samkjøres med forslag til detaljreguleringsplan for Hamar stadion. Alle tre alternativer som framgår av notat datert legges ut på høring. Formannskapet vil signalisere at de så langt anbefaler utbyggers forslag. Enstemmig vedtatt.

20 Sammenligning i Mjøsbyene
plasser / 100m² antall CC stadion forslagsstillerens forslag 3,6 1.190 Maxi Hamar større avstand fra sentrum øker behov 4,4 1.050 CC Gjøvik tilfredsstillende antall 3,1 1.200 Strandtorget parkering ikke tilfredsstillende 2,3 690 Det virkelige parkeringsbehov vil bli synliggjort i løpet av 2 års drift. Innen 5 år vil permanente parkeringshus dekke det reelle parkeringsbehov.

21


Laste ned ppt "Hh Hamar i Vekst Ny E6 2 sporet jernbane 5 mrd initierte byggeprosjekt Økning boligbygging Ekspansjon arbeidsplasser 6000 arbeidsplasser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google