Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Træleborg konferansesenter 04.12.2013 Velkommen! Rådgiversamling 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Træleborg konferansesenter 04.12.2013 Velkommen! Rådgiversamling 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Træleborg konferansesenter 04.12.2013 Velkommen! Rådgiversamling 2013

2 Program for rådgiversamlingen 04.12.2013 Kl. 08.30Kaffe/te Kl. 09.00Velkommen v/ Svein Kristiansen, inntaksleder Kl. 09.15Tilbudsstrukturen skoleåret 2014-2015 v/ Leif B. Olsen, rådgiver Kl. 09.45Ny inntaksforskrift v/ Anne Gry Teigen, rådgiver og Svein Kristiansen, inntaksleder Kl. 10.15Pause Kl. 10.30 Inntak etter fortrinnsrett og individuell vurdering v/ Kjersti Lekve, leder PPT, Anne Gry og Svein Kl. 11.30Lunsj Kl. 12.15 Inntak av elever som har rett til særskilt språkopplæring v/ Kjersti, Anne Gry og Svein Kl. 12.45 Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning v/ Kjersti, Anne Gry og Svein Kl. 13.15Pause Kl. 13.30 Grunnkompetanse og formidling av lærlinger og lærekandidater v/ konstituert fagsjef Liv Marit Meyer Petersen Kl. 14.15Vigo web, Vigo skole og Vilbli.no v/ Svein Arne Gripsrud, rådgiver Kl. 15.00Avslutning Program 4.12.2013

3  Forskrift til Opplæringslova  kapittel 6.Inntak til videregåande opplæring  kapittel 6A. Formidling av læreplass  Endringene gjelder fra 3.9.2013 Ny inntaksforskrift

4  Ivareta søkernes rettssikkerhet  Likere praksis  Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev  Bestemmelsene må fungere i praksis  Rettighetene elevene har etter loven skal oppfylles Sentrale hensyn bak bestemmelsene

5  Ryddet i struktur og begrepsbruk  Har tydeliggjort ansvaret  Fylkeskommunen som ansvarssubjekt  Kapittel 6 om inntak  Samlet fellesbestemmelser som gjelder for alle i delkapittel 1  Kapitlet er strukturert tydeligere etter nivå  Nytt kapittel 6A om formidling Overordnede endringer

6 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5.Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6.Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater Forskriftendringene i korte trekk

7  Før: uklar ansvarsplassering  Ny forskrift:  Ryddet i ansvarsplasseringen ”innad” i fylkeskommunen  Ryddet i fordeling av oppgaver mellom kommuner og fylkeskommuner  Fastsatt plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak, §6-2 (og lokal forskrift om formidling, §6A-2) Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter

8  Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket  Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak  Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett Et mer differensiert inntak til Vg1

9 Fortrinnsgrunnlag 1.§ 6-15 – Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram 2.§ 6-17 – Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne 3.§ 6-18 – Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk 4.§ 6-19 – Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (flere år på Vg1) Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett

10  Definisjonen: Tydeligere hvem er deltidselev Endret begrep fra heltidselev til fulltidselev §6-5  Endring av status Fylkeskommunen som avgjør om noen kan gå fra være fulltidselever til å bli deltidselev. Eleven må søke. Tydeligere vilkår etter inntaket er gjennomført – ved tungtveiende grunner  Konsekvenser av å bli deltidselev – sist i køen Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever

11  Før: vilkår for inntak: bestått fag det bygges videre på i programområdet.  Endring: krav om bestått i alle fag på tidligere nivå.  Beståttkravet gjelder både for fag med standpunktkarakter og halvårsvurderinger, samt evt. eksamen.  Kan evt. tas inn etter individuell vurdering.  Alternativ: tas inn som deltidselev Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3

12  Før: to knappe bestemmelser  Voksne i videregående opplæring ikke rett til spesial- undervisning  Store endringer, men de fleste av disse er en forskriftsfesting av tolkninger og av forvaltningsloven  Voksenopplæring skal ta utgangspunkt i sluttkompetansen  Voksne skal ha realkompetansevurdering  Realkompetansevurderingen er sentral for å avdekke innholdet i opplæringstilbudet  Krav til saksbehandlingen Mer utfyllende regulering av inntak av voksne

13  Regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater  Krav til søknad og saksbehandlingsfrister  Rett til Vg3 i skole Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

14 1. Søknad om inntak etter fortrinnsrett eller individuell vurdering 2. Søknad om inntak for elever som har rett til særskilt språkopplæring 3. Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning 4. Søknad om formidling av lærekandidater Og så til de nye skjemaene……

15 1. Søknad om inntak etter fortrinnsrett eller individuell vurdering

16 Søkerkategori (sett kun ett kryss)

17 Individuell vurdering (sett kun et kryss)

18 Utdanningsprogram/programområder

19 Pedagogisk rapport

20 Andre opplysninger

21 Sluttkompetanse

22 Fravær

23 Søkere hjemmehørende i et fylke utenfor Vestfold

24 Vedlegg

25 Samtykke

26 Underskrift på søknad

27 2. Søknad om inntak for elever som har rett til særskilt språkopplæring

28 Utdanningsbakgrunn (gjelder søkere uten norsk grunnskole)

29 Søkerkategori

30 Innføringstilbud

31 Sluttkompetanse

32 Norskopplæring

33 Pedagogisk rapport

34 Vedlegg

35 3. Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift

36 Avgiverskole/annen instans

37 Tilrettelagt opplæring

38 Spesialundervisning (del 1)

39 Spesialundervisning (del2)

40 Vedlegg

41 4. Søknad om formidling som lærekandidat

42 Avgiverskole/annen instans

43 Tidligere skolegang

44 Sluttkompetanse

45 Lærefagønsker

46 Pedagogisk rapport

47 Andre opplysninger

48 Vedlegg

49 Spørsmål kan sendes på mail til: Svein Kristiansen: sveink@vfk.no Anne Gry Teigen: annegrycart@vfk.no Utarbeide en veileder som legges ut på vilbli.no Skjemaene legges ut på vilbli.no Videre arbeid….


Laste ned ppt "Træleborg konferansesenter 04.12.2013 Velkommen! Rådgiversamling 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google