Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntak og søknad om spesialundervisning Rådgiver Gunvor Thomassen Opplæringsavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntak og søknad om spesialundervisning Rådgiver Gunvor Thomassen Opplæringsavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntak og søknad om spesialundervisning Rådgiver Gunvor Thomassen Opplæringsavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Inntak og søknad om spesialundervisning •Hvem kan søke om spesialundervisning? •Sakkyndig vurdering •Krav for å kunne søke særskilt prioritert utdanningsprogram •Saksbehandling og frister •IOP og vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

3 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Søknad om spesialundervisning Søkere med rett til spesialundervisning kan søke om dette samtidig som han/hun søker om inntak. Kriteriet for å få spesialundervisning er at søkeren ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det er en forutsetning at sakkyndig vurdering fra PPT er vedlagt. Søknadsfrist 1. februar 2007

4 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Minoritetsspråklige •Minoritetsspråklige som trenger spesialundervisning skal også benytte Vedleggsskjema 2007-2008. Søknadsfrist 1. februar 2007

5 Endring i forskriften § 6 - 10 Vilkår for inntak til vidaregåande trinn 1 a)har gjennomgått norsk grunnskole b)har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole c)er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2 -1 fjerde ledd d)har tilsvarande realkompetanse jf § 6 - 27 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

6 Forskriften § 6 – 10 b) Kommunene (skolene) må vurdere om søkerne har en opplæring som gir grunnlag for utskrift av vitnemål. Dette gjelder også voksne. De søkerne som ikke kan dokumentere at de har gjennomgått norsk grunnskole eller har gjennomgått minst 9 år grunnopplæring i utlandet må testes. Dette er Sør-Trøndelag fylkeskommunes ansvar. Det kan imidlertid utføres av andre. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

7 Inntaksprosedyre •1. februar mottar Opplæringsavdelingen søknadene om spesialundervisning •Opplæringsavdelingen kjører et prøveinntak (mars) med alle søkerne ut fra karakterene fra 1. termin •Alle konkurrerer om plassene (forskrift til opplæringslova § 6 – 25) •Alle søkerne til spesialundervisning vil bli knyttet opp mot programområde og skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

8 Konkurranseprinsippet •Alle søkerne konkurrerer om plassene, ikke bare de som søker om spesialundervisning Prøveinntaket kjøres ut fra karakterene på termin 1. Alle søkerne er med i prøveinntaket, men resultatet blir bare avgjørende for søkere med rett til spesialundervisning •Er en forutsetning for at skolene skal ha inntakssamtale og utarbeide IOP før inntaket skal være ferdig 12. juli. IOP skal sendes til søkeren samtidig med inntaksvedtaket 12. juli • Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskommune

9 ”Strategisk søking” •Elektro •Medier og kommunikasjon •Musikk, dans, drama Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

10 Fordeles til skolene •Søknadene blir fordelt til de skolene der søkerne har konkurrert seg inn •Skolene fatter vedtak om spesialundervisning •Søkerne til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 plasseres uavhengig av karakterene når kriteriene for slik søknad er oppfylt Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

11

12

13

14

15

16 Søkere med behov for tilrettelegging •Søkere som har behov for tilrettelegging, angir dette i søknaden ved å velge søkertype M •Eleven har selv med skriv fra avgiverskolen om dette •Skrivet leveres mottakerskolen den første skoleuken Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

17

18 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Søkere med rett til inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram •Søkere kan ha rett til inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram dersom vilkårene i forskriften til opplæringsloven, § 6-20 er innfridd. •Vilkårene er at søkeren har rett til videregående opplæring, jf. opplæringslovens § 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1. •Søkeren må ha rett til spesialundervisning på grunn av - sansedefekter og motoriske defekter eller - store lærevansker eller - emosjonelle eller sosiale problem eller - store sammensatte funksjonshemninger eller - andre funksjonshemninger •Må argumenteres godt for, ikke nok å si at det bare er dette eleven er motivert for.

19 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Søknad om spesialundervisning til videregående trinn 2 og VKII •Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring har rett til inntak på et programområde på videregående trinn 2 som bygger på det videregående trinn 1 søkeren har gått. Søkere med rett til spesialundervisning og som ikke har vurdering med karakter fra videregående trinn 1, skal tas inn på grunnlag av individuell vurdering, jf. forskrift til opplæringsloven §6-24. •Det skal gjøres en helhetsvurdering, der det også blir lagt vekt på sakkyndig vurdering og søkerens ønske. •Søkerne skal levere vedleggsskjema 2007-2008

20 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Spesielt i Sør-Trøndelag: •Alle skoler i Sør-Trøndelag skal ha individuelle utdanningsprogram. Bruk følgende koder dersom det søkes til kurs skolen ikke har. Det skal utarbeides individuelle løp. Kontakt den aktuelle skolen. •Kurskoder: •AOLOV1_ _ Tilrettelagt opplegg Vg 1 •AOLOV2_ _ Tilrettelagt opplegg Vg 2 •9829 Tilrettelagt opplegg VK2 •9830 Tilrettelagt opplegg VK3 •9831 Tilrettelagt opplegg VK4

21 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Alternativ opplæring •Skoleåret regnes som en del av skoleretten, men det vil bli mulighet til å søke om utvidet rett. •Tilbudene finnes ved: Brundalen vg skole Gerhard Schønings skole Granskogen skole

22 Innføringskurs for minoritetsspråklige •Kurset er ment å kvalifisere minoritetsspråklig ungdom for ordinære utdanningsprogram •Primært for de med grunnskole fra hjemlandet •Formålet er å heve kompetansen i norsk og andre basisfag •Finnes på Gerhard Schønings skole (studieforberedende) og Tiller videregående skole (yrkesforberedende) Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

23 Knutepunktskole for tegnspråklige elever •Heimdal videregående skole tilbyr i samarbeid med Tiller videregående skole og Byåsen videregående skole et tegnspråkmiljø som gir mulighet for sosialt og språklig fellesskap og utvikling. •Kontakt gjerne Heimdal videregående skole direkte for nærmere opplysninger: tlf. 72 59 27 00. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

24 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Vedtak •For søkere fra Sør-Trøndelag vil vedtak om spesialundervisning bli sendt ut samtidig med vedtak om inntak ca. 12. juli 2007.

25 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Vedtak om spesialundervisning •Er et enkeltvedtak som fattes av rektor på den enkelte skole. •Det kan klages på innholdet i vedtaket (for eks avslag på søknad om spesialundervisning) •Det kan ikke klages på hvilken skole eleven er tatt inn på •Klagen stiles til Fylkesmannen og sendes til skolen der vedtaket er fattet.

26 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Spørsmål vedr. spesialundervisning kan rettes til: •Sør-Trøndelag fylkeskommune, Opplæringsavdelinga Tlf: 73 86 60 00 •gunvor.thomassen@stfk.nogunvor.thomassen@stfk.no •Tlf: 73 86 62 27 •Informasjon kan også fås hos PPT og rådgivere i grunnskole/videregående skole.

27 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Søknaden skal inneholde: 1.Utskrift av websøknaden. 2.Vedleggsskjema 2007-2008 3.Sakkyndig vurdering fra PPT. 4.Karakterutskrift for 1. termin fra grunnskolen (ved søknad til Vg 1). 5.Karakterutskrift fra 1. termin Vg 1/VK 1 (ved søknad til Vg 2/ VK 2). 6.Halvårsrapport og IOP for 1. termin inneværende skoleår (ved søknad til Vg 2/ VK 2). Søknadsfrist 1. februar 2007

28 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Hvordan levere søknaden •Alle søknader med vedlegg SKAL leveres i 2 eksemplarer (1 original og 1 kopi). •For søkere fra Sør-Trøndelag: Begge eksemplarene sendes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen Postuttak 7004 Trondheim.

29 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Hvordan sjekker skolen resultatet av inntaket •Gå inn på Vigo skole (Rådgivermodulen) for å se hvor egne søkere er tatt inn, •Når svarfristen på søknadene om spesialundervisning har gått ut, er det mulig å sjekke på Vigo skole (Rådgivermodulen) om søkeren har svart •Søkerne kan legge inn forhåndssvar


Laste ned ppt "Inntak og søknad om spesialundervisning Rådgiver Gunvor Thomassen Opplæringsavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google