Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Voksen rapportering Vigo Driftsorganisasjon IKS Regionale samlinger Bergen, 22. mars – Trondheim, 29. mars – Oslo, 30. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Voksen rapportering Vigo Driftsorganisasjon IKS Regionale samlinger Bergen, 22. mars – Trondheim, 29. mars – Oslo, 30. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Voksen rapportering Vigo Driftsorganisasjon IKS Regionale samlinger Bergen, 22. mars – Trondheim, 29. mars – Oslo, 30. mars 2012

2 2 Velkommen – hvorfor gjennomføre samlingene? Ragnvald Generell info Trude/Ragnvald Web-registrering Registreringshåndboken (Udir) inkl variabler for voksne Nettstedet vigodrift.no Brukerhåndbøker for de tre skolesystemene Brukerhåndbok for VigoVoksen Vilbli Dataflyt Hva rapporters til SSB/Udir Føringsskrivet, opplæringsloven, forskriftenKjersti Gjennomgang av excelarkeneTrude Gjennomgang av eksemplene (kompetansebevis og vitnemål)Kjersti Avskrivingsregler (Avbrudd planlagt løp) og ryddejobb som bør gjøresRagnvald Agenda

3 3 Adresse: http://www.wis.no/udir/regbok http://www.wis.no/udir/regbok Registreringshåndboken

4 4 Definisjon av sentrale statistiske begreper for videregående opplæring Registreringshåndboken •gir en oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer videregående opplæring. •inneholder behandlingsregler for data ved import til Vigo. •har som formål å legge til rette for en enhetlig registrering av data. •kan brukes som et oppslagsverk for beskrivelse av feltdefinisjoner. Registreringshåndboken, forts

5 5 Programområdekode / Fagkode Benytte kun gyldige koder Startdato Registreres for alle når de starter på kurs som er spesielt organisert for voksne. Avbruddsdato Registreres når det er avvikende datoer i forhold til kursets slutt. Avbruddsårsak Årsak for hvorfor den voksne avbryter aktuelt kurs. Registreringshåndboken, forts

6 6 Fagstatus R= Realkompetansevurdert Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven § 4-13 eller er fritatt etter forskrift til opplæringsloven § 1-13.forskrift til opplæringsloven § 4-13 forskrift til opplæringsloven § 1-13. V = Voksen Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne). Registreringshåndboken, forts

7 7 Elevstatus V = Voksne Gjelder person som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetanse- vurdert eller fritatt i minst ett fag etter forskrift til opplæringsloven § 1-13). forskrift til opplæringsloven § 1-13). Registreringshåndboken, forts

8 8 Fullførtkode B = Bestått Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført og bestått hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3). I = Fullført og ikke bestått Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke bestått (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag. M = Ikke fullført hele utdanningsprogrammet pga mangler grunnlag for vurdering Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) fordi eleven mangler grunnlag for vurdering (IV – ikke vurderingsgrunnlag, ID - ikke deltatt) i ett eller flere fag uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for eksamenskarakter) Registreringshåndboken, forts

9 9 Fullførtkode, forts H = Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev Eleven, kandidaten (voksen) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev. Gjelder også elev som har fullført bedriftsopplæring i skole (Vg3 i skole for elev som ikke fikk tilbud om læreplass), men som ikke har tatt fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven S = Sluttet Eleven har, i løpet av skoleåret, avbrutt opplæringen på hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3). Registreringshåndboken, forts

10 10 Adresse :http://www.vigodrift.no/http://www.vigodrift.no/ Brukernavn:vigofylke Passord:sammen11 Nettstedet vigodrift.no

11 11 Tre skoleadministrative system –Extens –SATS –TP Ligger på http://www.vigodrift.no/ http://www.vigodrift.no/ Brukerhåndbøker for de tre skolesystemene

12 12 Brukerhåndbøker for de tre skolesystemene, forts

13 13 Adresse: http://www.vilbli.no http://www.vilbli.no Vilbli

14 14 Info om voksne Vilbli

15 15 Dataflyt VigoVoksen Kandidaten registreres seg på VigoWeb og overføres til Vigo Voksen blir realkompetansevurdert i Vigo Voksen har behov for restopplæring Kandidaten trenger opplæring i ett eller flere fag. Personalia Programområdet Akt. fag Fagstatus Elevstatus Extens/SATS/TP Kandidaten Blir registrert ved en skole for å få opplæring i ett eller flere fag. Blir registrert på eksamenskontoret fordi vedk. er oppmeldt til en eksamen (eks. skriftlig Vg3 eksamen for praksiskandidater). Kandidaten er ferdig med opplæring: Personalia Programområdet Akt. fag Karakterer Fullførtkode Fagstatus Vigo Fra VigoVoksen: Da som er oppstått i Vigo Voksen (Personalia, programområder, akt. fag, fagstatus, elevstatus, karakterer, fullførtkoder og aktuelle datofelt). Fra Extens/SATS/TP: Resultat fra opplæring ved skole. (Personalia, programområder, akt. fag, fagstatus, elevstatus, karakterer, fullførtkoder og aktuelle datofelt). Vigo Kandidaten har vært oppe til fag-/svenneprøven. Resultat av prøven sendes tilbake til VigoVoksen


Laste ned ppt "1 Voksen rapportering Vigo Driftsorganisasjon IKS Regionale samlinger Bergen, 22. mars – Trondheim, 29. mars – Oslo, 30. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google