Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon videregående opplæring 15.januar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon videregående opplæring 15.januar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon videregående opplæring 15.januar
Inntaksforskrift Søknadsprosedyrer Skoletilbud 2014/15 Eventuelt

2 Hva er videregående opplæring
Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Gjeldende per

3 Sluttmål i videregående opplæring
Studiekompetanse Fagbrev/Yrkeskompetanse Grunnkompetanse Grunnkompetanse kan planlegges når man ser at man ikke vil oppnå full studie- eller yrkeskompetanse

4 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen Forutsetter avtale med bedrift Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

5 Ny inntaksforskrift 1.februar: Søkere med fortrinnsrett (vedtak om
spesialunderv.) Søkere med rett til tegnspråkopplæring Søkere med manglende karaktergrunnlag og vedtak om spesialundervisning Søkere som nylig har kommet til Norge og søkere med særskilt språkopplæring Søknad om individuell behandling av særlige grunner Kun søkere med fortrinnsrett får plass på på utdanningsprogram og skole før hovedinntaket i juli

6 Ny inntaksforskrift 1.mars: Alle andre søkere
Ingen særbehandling i inntaket av søkere m/vedtak om spesialundervisning Meldingsskjema 1.mars Et standard meldingsskjema vil kunne benyttes av søker/avgivende skole Søker må krysse av i vigo.no for at meldingsskjema sendes inn. Meldingsskjema vil bli skannet inn i søkers elektroniske elevmappe Sammen med meldingsskjema kan søker sende inn dokumentasjon som har betydning for opplæringssituasjonen Grunnskolene må bistå søkerne ifm meldingsskjema og overføring av dokumentasjon Søkerne får inntaksvedtaket midt i juli

7 Søkerens ansvar: Søke Svare Møte

8 Egne ferdigheter og interesser Utdanningsprogrammets innhold
Søkerens ansvar Valg av utdanningsprogram skal være basert på bevissthet og kunnskap om: Egne ferdigheter og interesser Utdanningsprogrammets innhold Antall timer fellesfag Antall timer programfag Sluttkompetanse Yrker

9 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no
vigo.no er åpen for søking fra januar 2014 Logg inn med MinID Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

10 Søkeren må: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID)
Legge inn forhåndssvar på Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

11 Hovedprinsippene inntak Vg1
Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

12 Nærskoleprinsippet I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

13 Inntak på bakgrunn av: -Karakterer -Inntaksenhet -Nærskole De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten Finnes ikke tilbudet på nærskolen din, konkurrerer du på lik linje med andre søkere i inntaksenheten

14 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter
Vg1 Idrettsfag Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer Vg1 Musikk, dans og drama Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. Charlottenlund vgs: Drama Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole:Musikk Trondheim Katedralskole: Dans NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

15 Svar på søknaden Ca. 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Ved å legge inn forhåndssvar har søkeren sagt ja til tilbudet og ja til ev. ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

16 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svar ja til plass og nei til ventelisteplass 2) ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svar ja til plass og ja til ventelisteplass

17 HUSK: Svar alltid JA til plass!

18 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no
Søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag

19 Bistand fra rådgiver Alle elever får bistand fra rådgiver i søknadsprosessen i uke 7. og 9. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt med rådgiver ved spørsmål

20 Fagenhet for videregående opplæring
Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim tlf

21

22 Utdanningsprogram 2013-2014 Studiespesialisering 180 +150 +150 TIP
Teknikk og industriell produksjon HO Helse- og oppvekstfag MK Medier og kommunikasjon RM Restaurant- og matfag TO Tilrettelagt opplæring STO Særskilt tilrettelagt opplæring Trondheim fagskole

23 Forskerlinje En egen klasse for de som er interessert i realfag og som vet at de har lyst til å studere realfag etter vgs Her lærer elevene realfag på en virkelighetsnær måte. Hospitering Samarbeid med næringsliv og institusjoner

24

25

26 Heimdal videregående skole

27 Heimdal videregående skole
Utdanningsprogram : Tilbud Studiespesialisering (ST) Idrettsfag (ID) Musikk, dans og drama (MD) Elektrofag (EL) (IKT Servicefag – Vg2) Heimdal videregående skole

28

29 Andre tilbud Trondheim Katedralskole:
Studiespesialisering med V2 i England (fylkestilbud) Thora Storm Studiespesialisering med formgivningfag


Laste ned ppt "Informasjon videregående opplæring 15.januar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google