Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon videregående opplæring 15.januar • Inntaksforskrift • Søknadsprosedyrer • Skoletilbud 2014/15 • Eventuelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon videregående opplæring 15.januar • Inntaksforskrift • Søknadsprosedyrer • Skoletilbud 2014/15 • Eventuelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon videregående opplæring 15.januar • Inntaksforskrift • Søknadsprosedyrer • Skoletilbud 2014/15 • Eventuelt

2 Gjeldende per 08.02.2013 Side 2 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

3 Sluttmål i videregående opplæring • Studiekompetanse • Fagbrev/Yrkeskompetanse • Grunnkompetanse Grunnkompetanse kan planlegges når man ser at man ikke vil oppnå full studie- eller yrkeskompetanse

4 Søke læreplass • Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen • Forutsetter avtale med bedrift • Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

5 Ny inntaksforskrift 1.februar: • Søkere med fortrinnsrett (vedtak om spesialunderv.) • Søkere med rett til tegnspråkopplæring • Søkere med manglende karaktergrunnlag og vedtak om spesialundervisning • Søkere som nylig har kommet til Norge og søkere med særskilt språkopplæring • Søknad om individuell behandling av særlige grunner Kun søkere med fortrinnsrett får plass på på utdanningsprogram og skole før hovedinntaket i juli

6 Ny inntaksforskrift 1.mars: • Alle andre søkere Ingen særbehandling i inntaket av søkere m/vedtak om spesialundervisning Meldingsskjema 1.mars • Et standard meldingsskjema vil kunne benyttes av søker/avgivende skole • Søker må krysse av i vigo.no for at meldingsskjema sendes inn. Meldingsskjema vil bli skannet inn i søkers elektroniske elevmappe • Sammen med meldingsskjema kan søker sende inn dokumentasjon som har betydning for opplæringssituasjonen • Grunnskolene må bistå søkerne ifm meldingsskjema og overføring av dokumentasjon Søkerne får inntaksvedtaket midt i juli

7 Søkerens ansvar: • Søke • Svare • Møte

8 Søkerens ansvar Valg av utdanningsprogram skal være basert på bevissthet og kunnskap om: -Egne ferdigheter og interesser -Utdanningsprogrammets innhold Antall timer fellesfag Antall timer programfag Sluttkompetanse Yrker

9 Hvordan søke? • Det søkes og svares på vigo.novigo.no • vigo.no er åpen for søking fra januar 2014 • Logg inn med MinID • Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

10 Søkeren må: • Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) • Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no • Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID • Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

11 Hovedprinsippene inntak Vg1 • Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 • Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet • Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

12 Nærskoleprinsippet • I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. • Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. • Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

13  Inntak på bakgrunn av: -Karakterer -Inntaksenhet -Nærskole  De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten  Finnes ikke tilbudet på nærskolen din, konkurrerer du på lik linje med andre søkere i inntaksenheten

14 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter Vg1 Idrettsfag Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer Vg1 Musikk, dans og drama Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. Charlottenlund vgs: Drama Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole:Musikk Trondheim Katedralskole: Dans NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

15 Svar på søknaden • Ca. 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass • Ved å legge inn forhåndssvar har søkeren sagt ja til tilbudet og ja til ev. ventelisteplass • Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

16 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: 1)ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svar ja til plass og nei til ventelisteplass 2)ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svar ja til plass og ja til ventelisteplass

17 HUSK: Svar alltid JA til plass!

18 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no www.facebook.com www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør- Trøndelag www.minid.difi.no

19 Bistand fra rådgiver Alle elever får bistand fra rådgiver i søknadsprosessen i uke 7. og 9. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt med rådgiver ved spørsmål

20 Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim inntak@stfk.no tlf 73 86 63 40

21

22 Utdanningsprogram 2013-2014 ST Studiespesialisering 180 +150 +150 TIP Teknikk og industriell produksjon 75 + 120 HO Helse- og oppvekstfag 120 + 90 MK Medier og kommunikasjon 30 + 30 + 60 RM Restaurant- og matfag 45 + 30 TO Tilrettelagt opplæring 15 STO Særskilt tilrettelagt opplæring 10 Trondheim fagskole 200

23 Forskerlinje En egen klasse for de som er interessert i realfag og som vet at de har lyst til å studere realfag etter vgs Her lærer elevene realfag på en virkelighetsnær måte. Hospitering Samarbeid med næringsliv og institusjoner

24

25

26 Heimdal videregående skole

27 Utdanningsprogram : Tilbud •Studiespesialisering (ST) •Idrettsfag (ID) •Musikk, dans og drama (MD) •Elektrofag (EL) •(IKT Servicefag – Vg2)

28

29 Andre tilbud Trondheim Katedralskole: • Studiespesialisering med V2 i England (fylkestilbud) Thora Storm • Studiespesialisering med formgivningfag


Laste ned ppt "Informasjon videregående opplæring 15.januar • Inntaksforskrift • Søknadsprosedyrer • Skoletilbud 2014/15 • Eventuelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google