Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15

2 Dagens program: 09.00 ‐ Økt I: Inntak av søkere med fortrinn og/eller rett til spesialundervisning Velkommen v/Reidar Kyllesdal Ny inntaksforskrift for søkere med fortrinn og/eller rett til spesialundervisning v/ Marianne Lorentzen Retningslinjer rundt innsøking v/ Marianne Lorentzen Spørsmål og oppsummering v/ Marianne Lorentzen 11.30 – Lunsj   12.30 – Økt II: Inntak av øvrige søkere Årets inntak og neste års tilbudsstruktur v/ Reidar Kyllesdal Ny sentral inntaksforskrift v/ Reidar Kyllesdal Ny formidlingsforskrift v/Trond Reinhardtsen Ny lokal inntaksforskrift – prosess så langt v/ Reidar Kyllesdal Presentasjon av ny VIGO web v/Reidar Kyllesdal Spørsmål og oppsummering v/Reidar Kyllesdal

3 Nytt inntaksår – store endringer!
Utdanningsdirektoratet har kommet med helt ny inntaksforskrift (nytt kapittel 6 i forskrift til Opplæringsloven) Intensjoner: Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev Bestemmelsene må fungere i praksis Rettighetene elevene har etter loven skal oppfylles

4 Konsekvenser: I korthet:
Flere elever skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter etter Opplæringsloven – ett av tre utdanningsprogram i tre (fire) år Færre elever skal få konkurransefortrinn i form av direkte inntak til bestemte utdanningsprogram eller skolesteder

5 Inntakssamling november 2013
Inntaket 2013/-14 Inntakssamling november 2013 Reidar Kyllesdal

6 Inntatte totalt, og til første ønske
Program ønskenr 1 Total Utdanningsprogram Inntatt % Bygg og anlegg 386 84,5 % 457 Design og håndverk 186 220 Elektro 296 89,4 % 331 Helse og oppvekst 576 88,9 % 648 Idrett 372 98,9 % 376 Musikk, dans, drama 199 98,0 % 203 Medier og kommunikasjon 292 94,2 % 310 Naturbruk 100 90,9 % 110 Vg3 Påbygg 248 87,9 % 282 Restaurant og matfag 132 84,6 % 156 Service og samferdsel 216 84,4 % 256 Studiespesialisering 2727 97,9 % 2786 Teknikk og industriell produksjon 444 80,6 % 551 6174 92,3 % 6686 Nivå 2543 89,0 % 2857 2 2177 93,2 % 2336 3 1435 97,4 % 1474 4 19 100,0 %

7 Trender i inntaket 2013: Færre valgte utdanningsprogram som er «hobbypreget»: musikk, dans, drama, idrett Nedgang også på medier og kommunikasjon Markant framgang innen studiespesialisering I Kristiansand: Flere valgte KKG, i hovedsak på bekostning av Kvadraturen og Vågsbygd Ingen dramatiske endringer, kun forskyvninger

8 Hva med 2014? Forslag til tilbudsstruktur har ikke gitt store endringer. En antatt nedgang i ungdomskullet 2014 har gitt noe reduksjon i behovet for skoleplasser i Kristiansandsregionen. Reduksjonen er gjennomført innen yrkesfag. Stud.spes for minoritetsspråklige er videreført til Vg2 på KKG På Mandal vgs er Vg2 frisør og Vg2 design og tekstil foreslått opprettet På Byremo vgs er elektro videreført til Vg2 elenergi Lister vgs Flekkefjord mistet Vg1 SS i fjor. Tilbudet er igjen gjort søkbart.

9 Ny inntaksforskrift 2014! Reidar Kyllesdal

10 Forskriftsendringene i korte trekk
Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 Mer utfyllende regulering av inntak av voksne Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

11 § 6-2 Krav om lokal inntaksforskrift
Denne blir ikke ferdig til inntaket 2014 Mer om forskriften senere…

12 § 6-3 Krav om lovlig opphold
Søkere må ha lovlig opphold i Norge for å få rett til skoleplass Søkere som oppholder seg i Norge i påvente av vedtak om oppholdstillatelse har ikke rett til inntak Søkere som venter på slik vedtak kan likevel tas inn uten skolerett, men har da ikke rett til å fullføre skoleåret hvis de får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse

13 § 6-4 Bruk av skolerett Søker med rett til videregående opplæring bruker ikke opp sin rett før opplæringa utgjør 1/3 eller mer av fullt timetall Dette vil også innebære at retten først er brukt opp etter at 1/3 av skoleåret er brukt opp

14 § 6-5 fulltidselev og deltidselev
Deltidselever tas inn etter fulltidselever Unntak: likevel fulltidselev Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1 hvor det er fastsatt i spesialundervisingsvedtaket at eleven skal ha færre timer Minoritetsspråklige elever med vedtak etter § 3-12 om innføringstilbud Minoritetsspråklige elever som tar fremmedspråk som privatist etter ordningen i Udir Elever som har tatt fag fra vgo på u-trinnet, jf. § 1-15 Elev som er tatt inn som fulltidselev kan kun ved tungtveiende grunner endre status til deltidselev Omvalg: tas inn som fulltidselev og ikke deltidselev NB: Viktig å veilede søker om konsekvensene: tidl. Sluttvurderinger i fag som tas på nytt blir nulliteter

15 § 6-10 klagerett Vedtak om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og kan dermed klages inn dersom det er gjort formelle feil i inntaksprosessen NB: Søker kan ikke klage på skoleplassering!

16 Individuell vurdering Vg1 (eks. § 6-25)
En del søkere har mangelfull dokumentasjon, mangler vurdering i flere fag, eller har tungtveiende grunner for å måtte vurderes på annen måte enn etter rent poenggrunnlag Slike søkere vil ikke få en fortrinnsrett til et utdanningsprogram eller skolested Utdanningsavdelingen vil imidlertid sørge for at disse får oppfylt sin rett til ett av tre utdanningsprogram på best mulig måte Om § 6-25: «bestemmelsen gir fylkeskommunen hjemmel til å behandle søknader fra søkere som ikke har rett til fortrinn etter §§ til 6-20, men som det er tungtveiende grunner for å behandles individuelt. Dette er en bestemmelse som vil omfatte svært få søkere og som kan brukes som en sikkerhetsventil dersom det er særlige forhold ved søkeren som gjør at det kan godtgjøres at det er tungtveiende grunner som taler for at søkeren for eksempel må plasseres på en bestemt skole.»

17 Inntak til Vg2 og Vg3 (skole og bedrift)
Generelt er kravene for opprykk skjerpet, alle fag skal være bestått Det finnes imidlertid fortsatt paragrafer som gir mulighet til å la søkere som har strøket i ett eller flere fag få gå videre. En individuell faglig vurdering vil legges til grunn, og denne vil konkludere med om det er forsvarlig å la søkeren rykke opp Slike faglige vurderinger vil naturlig nok delegeres til skolene som kjenner både elevene og fagkravene

18 Lokal inntaksforskrift for Vest-Agder
Denne er under utarbeidelse, og jeg vil nå vise noen utdrag av arbeidet så langt. Vi vil jobbe videre med forskriften, basert på erfaringer vi gjør oss i årets inntak, og sende ut et høringsforslag etter at inntaket er avsluttet.


Laste ned ppt "Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google