Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vaf.no Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vaf.no Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vaf.no Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15

2 www.vaf.no Dagens program:  09.00 ‐ 11.30 Økt I: Inntak av søkere med fortrinn og/eller rett til spesialundervisning  Velkommen v/Reidar Kyllesdal  Ny inntaksforskrift for søkere med fortrinn og/eller rett til spesialundervisning v/ Marianne Lorentzen  Retningslinjer rundt innsøking v/ Marianne Lorentzen  Spørsmål og oppsummering v/ Marianne Lorentzen  11.30 – 12.30 Lunsj  12.30 – 15.00 Økt II: Inntak av øvrige søkere  Årets inntak og neste års tilbudsstruktur v/ Reidar Kyllesdal  Ny sentral inntaksforskrift v/ Reidar Kyllesdal  Ny formidlingsforskrift v/Trond Reinhardtsen  Ny lokal inntaksforskrift – prosess så langt v/ Reidar Kyllesdal  Presentasjon av ny VIGO web v/Reidar Kyllesdal  Spørsmål og oppsummering v/Reidar Kyllesdal

3 www.vaf.no Nytt inntaksår – store endringer!  Utdanningsdirektoratet har kommet med helt ny inntaksforskrift (nytt kapittel 6 i forskrift til Opplæringsloven)  Intensjoner: •Ivareta søkernes rettssikkerhet •Likere praksis •Hindre usaklig forskjellsbehandling •Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn •Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev •Bestemmelsene må fungere i praksis  Rettighetene elevene har etter loven skal oppfylles

4 www.vaf.no Konsekvenser:  I korthet:  Flere elever skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter etter Opplæringsloven – ett av tre utdanningsprogram i tre (fire) år  Færre elever skal få konkurransefortrinn i form av direkte inntak til bestemte utdanningsprogram eller skolesteder

5 www.vaf.no Inntaket 2013/-14 Inntakssamling november 2013 Reidar Kyllesdal

6 www.vaf.no Inntatte totalt, og til første ønske Program ønskenr1Total UtdanningsprogramInntatt% Bygg og anlegg38684,5 %457 Design og håndverk18684,5 %220 Elektro29689,4 %331 Helse og oppvekst57688,9 %648 Idrett37298,9 %376 Musikk, dans, drama19998,0 %203 Medier og kommunikasjon29294,2 %310 Naturbruk10090,9 %110 Vg3 Påbygg24887,9 %282 Restaurant og matfag13284,6 %156 Service og samferdsel21684,4 %256 Studiespesialisering272797,9 %2786 Teknikk og industriell produksjon44480,6 %551 Total617492,3 %6686 Program ønskenr1Total NivåInntatt% 1254389,0 %2857 2217793,2 %2336 3143597,4 %1474 419100,0 %19 Total617492,3 %6686

7 www.vaf.no Trender i inntaket 2013:  Færre valgte utdanningsprogram som er «hobbypreget»: musikk, dans, drama, idrett  Nedgang også på medier og kommunikasjon  Markant framgang innen studiespesialisering  I Kristiansand: Flere valgte KKG, i hovedsak på bekostning av Kvadraturen og Vågsbygd  Ingen dramatiske endringer, kun forskyvninger

8 www.vaf.no Hva med 2014?  Forslag til tilbudsstruktur har ikke gitt store endringer.  En antatt nedgang i ungdomskullet 2014 har gitt noe reduksjon i behovet for skoleplasser i Kristiansandsregionen. Reduksjonen er gjennomført innen yrkesfag.  Stud.spes for minoritetsspråklige er videreført til Vg2 på KKG  På Mandal vgs er Vg2 frisør og Vg2 design og tekstil foreslått opprettet  På Byremo vgs er elektro videreført til Vg2 elenergi  Lister vgs Flekkefjord mistet Vg1 SS i fjor. Tilbudet er igjen gjort søkbart.

9 www.vaf.no Ny inntaksforskrift 2014! Reidar Kyllesdal

10 www.vaf.no Forskriftsendringene i korte trekk 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5.Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6.Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

11 www.vaf.no § 6-2 Krav om lokal inntaksforskrift  Denne blir ikke ferdig til inntaket 2014  Mer om forskriften senere…

12 www.vaf.no § 6-3 Krav om lovlig opphold  Søkere må ha lovlig opphold i Norge for å få rett til skoleplass  Søkere som oppholder seg i Norge i påvente av vedtak om oppholdstillatelse har ikke rett til inntak  Søkere som venter på slik vedtak kan likevel tas inn uten skolerett, men har da ikke rett til å fullføre skoleåret hvis de får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse

13 www.vaf.no § 6-4 Bruk av skolerett  Søker med rett til videregående opplæring bruker ikke opp sin rett før opplæringa utgjør 1/3 eller mer av fullt timetall  Dette vil også innebære at retten først er brukt opp etter at 1/3 av skoleåret er brukt opp

14 www.vaf.no § 6-5 fulltidselev og deltidselev •Deltidselever tas inn etter fulltidselever Unntak: likevel fulltidselev •Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1 hvor det er fastsatt i spesialundervisingsvedtaket at eleven skal ha færre timer •Minoritetsspråklige elever med vedtak etter § 3-12 om innføringstilbud •Minoritetsspråklige elever som tar fremmedspråk som privatist etter ordningen i Udir-1-2013 •Elever som har tatt fag fra vgo på u-trinnet, jf. § 1-15  Elev som er tatt inn som fulltidselev kan kun ved tungtveiende grunner endre status til deltidselev  Omvalg: tas inn som fulltidselev og ikke deltidselev NB: Viktig å veilede søker om konsekvensene: tidl. Sluttvurderinger i fag som tas på nytt blir nulliteter

15 www.vaf.no § 6-10 klagerett  Vedtak om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og kan dermed klages inn dersom det er gjort formelle feil i inntaksprosessen  NB: Søker kan ikke klage på skoleplassering!

16 www.vaf.no Individuell vurdering Vg1 (eks. § 6-25)  En del søkere har mangelfull dokumentasjon, mangler vurdering i flere fag, eller har tungtveiende grunner for å måtte vurderes på annen måte enn etter rent poenggrunnlag  Slike søkere vil ikke få en fortrinnsrett til et utdanningsprogram eller skolested  Utdanningsavdelingen vil imidlertid sørge for at disse får oppfylt sin rett til ett av tre utdanningsprogram på best mulig måte  Om § 6-25: «bestemmelsen gir fylkeskommunen hjemmel til å behandle søknader fra søkere som ikke har rett til fortrinn etter §§ 6-16 til 6-20, men som det er tungtveiende grunner for å behandles individuelt. Dette er en bestemmelse som vil omfatte svært få søkere og som kan brukes som en sikkerhetsventil dersom det er særlige forhold ved søkeren som gjør at det kan godtgjøres at det er tungtveiende grunner som taler for at søkeren for eksempel må plasseres på en bestemt skole.»

17 www.vaf.no Inntak til Vg2 og Vg3 (skole og bedrift)  Generelt er kravene for opprykk skjerpet, alle fag skal være bestått  Det finnes imidlertid fortsatt paragrafer som gir mulighet til å la søkere som har strøket i ett eller flere fag få gå videre. En individuell faglig vurdering vil legges til grunn, og denne vil konkludere med om det er forsvarlig å la søkeren rykke opp  Slike faglige vurderinger vil naturlig nok delegeres til skolene som kjenner både elevene og fagkravene

18 www.vaf.no Lokal inntaksforskrift for Vest-Agder  Denne er under utarbeidelse, og jeg vil nå vise noen utdrag av arbeidet så langt.  Vi vil jobbe videre med forskriften, basert på erfaringer vi gjør oss i årets inntak, og sende ut et høringsforslag etter at inntaket er avsluttet.


Laste ned ppt "Www.vaf.no Velkommen til rådgiversamling - inntakssamling 2014/-15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google