Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim
Virtuell avdeling – hva er det ? Hvorfor Avansert geriatrisk sykepleier ? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

2 Kort liggetid på sykehus - akuttinnleggelse
Diagnostisering Igangsetting av behandling Vurdering av virkning/bivirkning av behandling ? Vurdering av tjenestebehov i kommunen ?

3 Utskrivningsklar fra sykehus
Innskrivningsklar i kommunehelsetjenesten ?

4 Kommunehelsetjenesten
Mål : Pasienten bo hjemme med trygghet og adekvat oppfølging KAD Etterbehandlingsavdeling Korttidsplass sykehjem Åpen omsorg Fastlegene Legevakt

5 Samhandling om overgangen
Hverken spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten har samhandling om overgangen som sin primære oppgave – derfor vil vi ikke lykkes godt nok Etablere et system som har denne oppgaven som sin primære oppgave

6 Overgang sykehus – kommunehelsetjenesten
Rapport Kunnskapssenteret nr. 9 – 2013 Sikre videreføring av behandling og vurdering av tilstanden Overføring av informasjon Legemiddellister

7 Ny funksjon i kommunen Spesialisere en funksjon innen Åpen omsorg
Samhandling/overføring Systematisk kartlegging og vurdering av pasienten fra første dag Sikre rask og adekvat legevurdering når det er nødvendig

8 Virtuell avdeling ( Virtual Ward)
Modell utviklet i England og Canada Pasienten utskrives fra sykehus/institusjon Innskrives i virtuell avdeling i kommunen, men reiser hjem Avdelingen er en strukturert organisering av funksjoner som en fysisk avdeling Opphold i Virtuell avdeling 2 – 4 uker

9 Pasienter til Virtuell avdeling
Pasienter fra sykehus/kommunalt helsehus utskrevet til hjemmet Alder 65 + Pasienter med sammensatt sykdomsbilde Pasienter med flere medikamenter ( > 5)

10 AGS God kompetanse til å lede en virtuell avdeling
Systematisk kartlegging og vurdering av pasienten 50% av tiden direkte pasientoppfølging i hjemmet 50% av tiden sikre at andre systemer kommer i gang. Nødvendig informasjon finnes der den skal være. Vurdere tjenestebehov.

11 Fastlegen Virtuell avdeling skal øke fastlegens deltakelse
Virtuell avdeling skal avhjelpe fastlegen Fastlegen er medisinsk ansvarlig for behandlingsopplegg for egne pasienter Fastlegens rolle skal ikke reduseres, men styrkes

12 Ansatte/deltakere i Virtuell avdeling
Avansert geriatrisk sykepleier – leder Sykepleier fra hjemmesykepleien Fysioterapeut Ergoterapeut Fastlegen Medisinsk faglig rådgiver

13 Utskrivningsklar fra Virtuell avdeling
Behandlingsforløpet stabilt og evt. justert Kommunalt tjenestebehov vurdert og igangsatt Videre behandling og kontroll avklart med fastlegen Legemiddellister kvalitetssikret Sykdomstilstand, medisiner og videre oppfølging forklart pasient og evt. pårørende Epikrise sendes fastlege

14 Prosjekt Virtuell avdeling
Pilotprosjekt august – desember 2014 Eidsberg kommune Hovedprosjekt 2015 – 2016. Flere kommuner indre Østfold ? Følgeforskningsprosjekt sammen med UiO


Laste ned ppt "Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google