Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Tidlig innsats hele livet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Tidlig innsats hele livet."— Utskrift av presentasjonen:

1 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Tidlig innsats hele livet

2 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ TIDLIG INTERVENSJON – TIDLIG INNSATS Oppdage og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats Tidlig i livet Tidlig i en sårbar utvikling som er rusrelatert

3 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ HVORFOR EN VEILEDER ? Vi venter for lenge før vi : erkjenner at et menneske trenger hjelp tar opp bekymringen vår med den det gjelder. kontakter instanser som har ansvar for eller kompetanse på å hjelpe.

4 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ VEILEDEREN Definerer – målgruppene Den gir kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer Den beskriver en mulig fremgangsmåter - hvordan gå fra bekymring til handling. (VERKTØY) Behandler taushetsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt/-rett

5 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ 1.Kunnskap om beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer i menneskers liv 3.Kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige hjelpeapparatet 2.Forståelse av egen rolle og lovgrunnlaget i arbeidet med å gripe inn og handle på grunnlag av bekymring

6 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ En ansvarlig rusmiddelpolitikk, kultur og vaner ? INGEN SKAL TA SKADE AV EGNE ELLER ANDRE SINE RUSMIDDELVANER

7 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Når tar vi skade ? En bruk av rusmidler som på kort sikt forstyrrer daglige gjøremål og som påvirker handlingsvalg på lang sikt. En bruk av rusmiddel som påvirker relasjonen mellom mennesker

8 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Alt henger sammen med alt Folkehelse perspektivet GraviditetBarndomUngdomVoksenEldre Lokal rusmiddel politikk Lokal rusmiddel kultur Normale rusmiddelvaner Skadelige rusmiddelvaner Avhengighet

9 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Drikker vi mye ? Vi vet at den tiendedelen i befolkningen som drikker mest, står for halvparten av det samlete alkoholkonsumet (Stockwell, Zhao, & Thomas, 2009). Her til lands svarer dette til om lag 300 000 voksne. Dette innebærer også at det er mange nære familiemedlemmer og venner som berøres.

10 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ LEVEÅR I vår del av verden (Vest- Europa) er det beregnet at ca 12 prosent av tapte friske leveår skyldes alkoholbruk (Rehm, et al., 2009) Narkotika står for ca 1 prosent av tapte friske leveår (Lopez, Mathers, Ezzati),

11 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Fylla har skylda I de nordiske landene er 70-80 prosent av volds tilfellene alkoholrelaterte Akutte skader knyttet til de enkelte berusningstilfeller dominerer skadepanoramaet i Norge og de andre nordiske land, i større grad enn i Sør- Europa

12 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Alkovaner blant studenter skaper bekymring Noen studenter drikker så mye i studietida at det er grunn til bekymring

13 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Tåler alkohol dårlig Kvinner tåler alkohol dårligere enn menn. Selv om en kvinne og en mann veier like mye, vil samme mengde alkohol virke sterkere og gjøre mer skade på kvinnen.

14 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Barn er sårbare Ofte forstår ikke barna at foreldrenes oppførsel skyldes rusmiddelmisbruk, men tror kanskje at det er noe galt med dem selv. Det er et stort problem at rusmiddelmisbruket ofte oppdages så sent.

15 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Graviditet Det er en omfattende dokumentasjon som viser at den gravides alkoholinntak kan påvirke barnets utvikling og føre til misdannelser

16 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Eldre Fra 1979 til 2004 økte alkoholforbruket blant eldre i Norge med 40 prosent, viser Sirus' tall. Hjemmetjenesten kommer til å merke dette i form av mer fyll og langtidsskader som leversykdommer og kreft, mener forsker Øyvind Horverak (Sirus). Ansatte ved sykehjem forteller at de oftere enn før får inn kvinner som har problemer med alkohol, opplyser forsker Britt Slagsvold (NOVA).

17 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Psykiske lidelser og rus Forekomsten av rusproblem er signifikant høyere hos personer med schizofreni, personlighetsforstyrrelser og posttraumatiske lidelser Barn og unge med ADHD diagnose har fem ganger så stor risiko for bruk av tobakk og rusmidler ( Kvello 2006)

18 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Kjønspesifikk sårbarhet Gutter er mest sårbare de ti første leveårene mens jenter er mest sårbare i puberteten. Utagerende atferd finnes hyppigst hos gutter. Mens depresjon og psykosomatiske plager er hyppigst hos jenter.

19 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Hva kjennetegner jenter i sviktsonen ? Manglende eller dårlige familiebånd som bidrar til mangel på emosjonell nærhet. Jentene kompenserer gjennom å debutere tidlig med rusmiddelvaner Mangler nære venninneforhold. Mister den støtte og sosiale kontroll dette kan gi, noe som igjen fører til ytterligere utstøtning og innlemmelse i negative subkulturer.

20 En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Dette krever åpne dører De som skal samhandle for å hjelpe og se mennesker i en vanskelig livssituasjon må bygge en landsby. Det krever godt naboskap og åpne dører. De mest sårbare befinner seg ofte i tomrommet mellom husene. Hvordan skal vi løse denne utfordringen ?


Laste ned ppt "En forelesning av spesialkonsulent Rita Valkvæ Tidlig innsats hele livet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google