Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snuoperasjoner Bedre psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snuoperasjoner Bedre psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Snuoperasjoner Bedre psykisk helse
Utfordringer for skolen en kilde til mestring

2 Verden blir fattigere uten galskap
En refleksjonshalvtime m/Svein Nossum en kilde til mestring

3 - og vi er de som har størst grunn til å være glad for det!
Livet er urettferdig - og vi er de som har størst grunn til å være glad for det! Sansene er utstyrt slik at vi måler forskjeller. Venstre hånd i varmt vann + Høyre i kaldt -> Begge i lunkent => venstre føler kaldt, mens høyre føler varmt! *Men kontrastene mellom de som har suksess og fiasko større. En som lever i et velferdsamfunn kan ha bedre livskvalitet rent objektivt enn en som bor i andre deler av verden. Subjektivt sammenligner man med de nærmeste. en kilde til mestring

4 en kilde til mestring

5 En borromeansk knute teori erfaring følelsesmessig nærvær
The Borromean rings consists of three interlocking rings, with the property that if any one of them is removed, then all three separate. The name Borromean comes from the Borromeo family of Renaissance Italy, who used them as their family "crest". følelsesmessig nærvær Lacan i Haugsgjerd -90 en kilde til mestring

6 Hva krever vi av barn og unge?
De skal se pene ut. (BMI og Botox) De skal være flinke på skolen. De skal gjøre det bra i idrett. De skal helst ha en annen kulturell interesse (Kor, ballett, ..) De bør engasjere seg i politikk/religion. Samfunnets krav sett fra den unges ståsted. en kilde til mestring

7 Et system i krise? barn sliter med psykiske plager (Folkehelseinstituttet) 5%-8% av alle barn og unge antas å ha psykiske lidelser som trenger behandling. 20%-25% antas å ha psykiske vansker som går ut over daglige gjøremål. 10% fullfører ikke grunnskolen med bestått i alle fag (NifuStep) 160% stigning i antall barn og unge som får behandling for psykiske plager. 6,9% stigning i antall behandlede fra 2008 til 2009. Halvparten av alle skoleelever sier de har vansker med følelsene, av disse opplever 28% at de er alvorlige. (Psykisk helse i skolen) en kilde til mestring

8 Elever i krise = Et system i krise?
Transport av psykisk smerte I motsetning til projektiv idealisering Transport av psykisk smerte er fellesnevneren for alle de måter indre mangel spilles ut på, med deprivasjon eller krenkelse av andre mennesker som resultat. en kilde til mestring

9 Bearbeiding av psykisk smerte
Gjenkjenne overføringen av psykisk smerte du blir utsatt for Gi deg selv tid til å reflektere Bearbeide (fordøye) inntrykkene Sende dem tilbake i en bearbeidet form som du mener mottaker kan klare å ta imot en kilde til mestring

10 Vi må tåle en smule vold, en dose terror og fem tonn usunnhet
Molekylenes tyranni Vi må tåle en smule vold, en dose terror og fem tonn usunnhet Per Fugelli en kilde til mestring

11 Fra patologi Til salutogenese Læren om sykdommene
Læren om hva som gir god helse en kilde til mestring

12 Salutogenese Opplevd sammenheng Forventninger til om vi tror ……..
- nye situasjoner er påvirkelige - situasjonen er logisk og forutsigbar - det som kreves i den nye situasjonen er overkommelig. en kilde til mestring

13 Empowerment Å oppnå kontroll over eget liv i en sammenheng hvor en deltar sammen med andre for å endre de sosiale og politiske realiteter en lever under. Motsetningen til empowerment blir kraftløshet, lært hjelpeløshet, fremmedgjøring, manglende konroll over livet. en kilde til mestring

14 Empowerment Fem faser Mobiliserende episode som utgjør en trussel mot det som oppleves som viktig og bra Fase preget av usikkerhet og begynnende analyse Forståelse av situasjonen. Hvilke ressurser har jeg til rådighet Veksle mellom å prøve ut kunnskap og sammen med veileder reflektere over nye erfaringer Man har nye ferdigheter med evne til deltakende kompetanse Kieffer en kilde til mestring

15 Erfaring Vi tåler elevenes sterke motstand gjennom godt teamarbeid.
Jeg føler jeg mislykkes dersom jeg har en elev som gjør at jeg ikke klarer å være i følelsesmessig balanse. Vi påvirker hverandre på en dårlig måte. Fra ”Containing function”, P.Roland en kilde til mestring

16 Ekstrovert. Opplevd avvisning, eller andre traumer. Nærhet Introvert.
Grensesetting Forståelse Ekstrovert. Opplevd overgrep. Introvert. Opplevd overgrep. Grensesetting – Konsekvenspedagogikk Forståelse – Dialogpedagogikk Nærhet og Distanse forstås både fysisk og psykisk Distanse en kilde til mestring

17 Nærhet - Distanse Grensesetting og distanse kan være bra. F.eks den utagerende eleven som har vokst opp uten tydelige voksne Nærhet og forståelse kan være bra. F.eks for den introverte eleven med psykiske problemer. Lærerens nærhet overfor elever med overgrepsproblematikk kan være destruktivt. Lærerens distansering overfor elever med et behov for anerkjenning kan være destruktivt Elev med Tourettes syndrom kontra elev med alkoholiserte foreldre. en kilde til mestring

18 Konklusjon Vanskelige spørsmål har ikke enkle svar.
Det er viktig å gjøre de rette tingene. Det enkelte tiltak er ikke vanskelig i seg selv. Flerfaglighet og Helhetstenking må være med på å skape arenaer for undring. en kilde til mestring

19 en kilde til mestring


Laste ned ppt "Snuoperasjoner Bedre psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google