Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snuoperasjoner Bedre psykisk helse Utfordringer for skolen en kilde til mestring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snuoperasjoner Bedre psykisk helse Utfordringer for skolen en kilde til mestring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Snuoperasjoner Bedre psykisk helse Utfordringer for skolen en kilde til mestring

2 Verden blir fattigere uten galskap En refleksjonshalvtime m/Svein Nossum en kilde til mestring

3 Livet er urettferdig - og vi er de som har størst grunn til å være glad for det! en kilde til mestring

4

5 teori følelsesmessig nærvær erfaring Lacan i Haugsgjerd -90 En borromeansk knute en kilde til mestring

6 Hva krever vi av barn og unge? •De skal se pene ut. (BMI og Botox) •De skal være flinke på skolen. •De skal gjøre det bra i idrett. •De skal helst ha en annen kulturell interesse (Kor, ballett,..) •De bør engasjere seg i politikk/religion. en kilde til mestring

7 Et system i krise? •200.000 barn sliter med psykiske plager (Folkehelseinstituttet) •5%-8% av alle barn og unge antas å ha psykiske lidelser som trenger behandling. •20%-25% antas å ha psykiske vansker som går ut over daglige gjøremål. •10% fullfører ikke grunnskolen med bestått i alle fag (NifuStep) •160% stigning i antall barn og unge som får behandling for psykiske plager. •6,9% stigning i antall behandlede fra 2008 til 2009. •Halvparten av alle skoleelever sier de har vansker med følelsene, av disse opplever 28% at de er alvorlige. (Psykisk helse i skolen) en kilde til mestring

8 Elever i krise = Et system i krise? •Transport av psykisk smerte •I motsetning til projektiv idealisering en kilde til mestring

9 Bearbeiding av psykisk smerte •Gjenkjenne overføringen av psykisk smerte du blir utsatt for •Gi deg selv tid til å reflektere •Bearbeide (fordøye) inntrykkene •Sende dem tilbake i en bearbeidet form som du mener mottaker kan klare å ta imot

10 Molekylenes tyranni -Vi må tåle en smule vold, en dose terror og fem tonn usunnhet en kilde til mestring Per Fugelli

11 Fra patologi Til salutogenese en kilde til mestring Læren om sykdommene Læren om hva som gir god helse

12 Salutogenese Opplevd sammenheng Forventninger til om vi tror …….. - nye situasjoner er påvirkelige - situasjonen er logisk og forutsigbar - det som kreves i den nye situasjonen er overkommelig. en kilde til mestring

13 Empowerment •Å oppnå kontroll over eget liv i en sammenheng hvor en deltar sammen med andre for å endre de sosiale og politiske realiteter en lever under. •Motsetningen til empowerment blir kraftløshet, lært hjelpeløshet, fremmedgjøring, manglende konroll over livet. en kilde til mestring

14 Empowerment Fem faser •Mobiliserende episode som utgjør en trussel mot det som oppleves som viktig og bra •Fase preget av usikkerhet og begynnende analyse •Forståelse av situasjonen. Hvilke ressurser har jeg til rådighet •Veksle mellom å prøve ut kunnskap og sammen med veileder reflektere over nye erfaringer •Man har nye ferdigheter med evne til deltakende kompetanse en kilde til mestring Kieffer

15 Erfaring Vi tåler elevenes sterke motstand gjennom godt teamarbeid. Jeg føler jeg mislykkes dersom jeg har en elev som gjør at jeg ikke klarer å være i følelsesmessig balanse. Vi påvirker hverandre på en dårlig måte. Fra ”Containing function”, P.Roland en kilde til mestring

16 Grensesetting Nærhet Distanse Forståelse Ekstrovert. Opplevd avvisning, eller andre traumer. Ekstrovert. Opplevd overgrep. Introvert. Opplevd overgrep. Introvert. Opplevd avvisning, eller andre traumer. en kilde til mestring

17 Nærhet - Distanse •Grensesetting og distanse kan være bra. F.eks den utagerende eleven som har vokst opp uten tydelige voksne •Nærhet og forståelse kan være bra. F.eks for den introverte eleven med psykiske problemer. •Lærerens nærhet overfor elever med overgrepsproblematikk kan være destruktivt. •Lærerens distansering overfor elever med et behov for anerkjenning kan være destruktivt en kilde til mestring

18 Konklusjon •Vanskelige spørsmål har ikke enkle svar. •Det er viktig å gjøre de rette tingene. •Det enkelte tiltak er ikke vanskelig i seg selv. •Flerfaglighet og Helhetstenking må være med på å skape arenaer for undring. en kilde til mestring

19


Laste ned ppt "Snuoperasjoner Bedre psykisk helse Utfordringer for skolen en kilde til mestring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google