Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar 2011 Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar 2011 Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar 2011 Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil Elise Gilje Tumyr.

2 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Dagens hovedtema •Arbeidsgivers holdning til rusmiddelbruk •Forebygging •Personsaker.

3 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Ruspolitikk i Rogaland fylkeskommune •Hvilke regler for bruk av rusmidler finnes på min arbeidsplass •Hvilke signaler sender jeg som leder til mine ansatte •Alkoholkultur: Hvordan vil vi ha det på våre fester, våre kurs, våre tjenestereiser osv. •Hvordan kan vår ruspolitikk bli et levende dokument og kjent verktøy for alle ansatte på min arbeidsplass

4 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Ruspolitikk i arbeidslivet •De fleste arbeidsplasser er restriktive i kjernetiden •De fleste har situasjoner hvor alkoholbruk er greit •Det er store forskjeller på arbeidsplassene når det gjelder gråsoner, hvor alkoholbruk ikke er helt greit

5 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Ruspolitikk i arbeidslivet •Bedrifter med restriktive og klare normer i ”rødsonen” har generelt mindre alkoholbruk blant sine ansatte, også utenfor ”rødsonen” •Bedrifter som har en liberal ”gulsonekultur” har generelt høyere alkoholbruk blant sine ansatte

6 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Ruspolitikk i arbeidslivet •Arbeidsprosessen med rusmiddelspørsmål er ikke bare et middel, men et mål i seg selv •Arbeidsformen og metodene er derfor avgjørende for resultatet •Utviklingen av ruspolitikken er en del av implementeringen

7 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Hvorfor skal arbeidslivet være opptatt av rusmiddelforbruk hos de ansatte?

8 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Alkohol - Arbeidsliv •En av ti yrkesaktive i Norge har skulket arbeidet ”dagen derpå” •Alkoholbruk er årsak til 1,2 – 1,3 millioner tapte arbeidsdager årlig •Noen forskere hevder at: - mellom 14 – 50% av korttidsfraværet og - 15% av langtidsfraværet i norsk arbeidsliv er alkoholrelatert Kilde: Synovate MMI 28.08.2006, Johnsen2000, Nesvåg 2005 og Frøyland 2007

9 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Alkohol og Arbeidsliv •Ca 1/3 av totalforbruket av alkohol i Norge konsumeres i gråsonen/arbeidsrelaterte situasjoner. •6-7% av arbeidstakere har et avhengighetsforhold til alkohol (drikker på rødt) •80 - 90% av befolkningen står for 50% av alkoholkonsumet Kilde: Sverre Nesvåg

10 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Alkohol - Arbeidsliv Fravær, nedsatt arbeidsevne, arbeidsledighet og for tidlig død på grunn av alkoholbruk koster norske arbeidsplasser mellom 11,5 og 12,5 milliarder kroner i året Kilde: Rapport fra 20004, basert på tall fra 2001. Gjeldsvik 2004

11 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Disse milliardene fordeler seg omtrent slik: Sykefravær:1,5 milliarder Arbeidsledighet:0,9 milliarder For tidlig død:0,3 milliarder Nedsatt effektivitet og kvalitet:8,7 milliarder

12 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Fordeling av alkoholrelatert fravær ut fra konsumentgruppe

13 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Kvinner og Alkohol I arbeidsrelaterte situasjoner drikker kvinner like mye som menn, men kompenserer med å drikke mindre privat Kilde: Hildegunn Sagvåg/Sverre Nesvåg

14 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Menn tåler mer alkohol enn kvinner •Avhenger av størrelse og vekt •Enzymer i magen starter nedbrytningen •Kvinnens mage tømmes saktere enn menn •Kvinner har mer kroppsfett, menn har mer vann •Hormonell påvirkning

15 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Når blir alkoholbruken et problem – og for hvem •Ektefellen og familien ? - Mannen holder ut med sin kvinne i to år -Kvinnen holder ut med sin mann i ti år -Hva med barna? •Jobben? - Det tar 10 – 16 år før arbeidsgiver griper fatt i problemet. Da har det vært kjent på jobben i ca 10 år •Helsa? - ”Leveren ser ut til å tåle et meste”

16 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Forbruk og helseskader Høyrisiko: Menn:>21 alkoholenheter pr.uke Kvinner:>14 AE pr uke Lavrisiko Menn:<14 AE pr uke Kvinner:<10 AE pr uke Generelle helseråd: Minimum to hvite dager i uken og Maks 3 AE pr dag.

17 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Definisjon av et rusproblem Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende på de funksjoner og oppgaver som skal ivaretas på jobben og hjemme, og de følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av rusmiddelbruken.

18 25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "25.06.2014Bodil Elise Gilje Tumyr. HMS tjenesten Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar 2011 Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google