Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiflistilskudd 2009 Prosess Del av tiltakspakken februar 2009 Driftstilskudd, inntil 40 mill Høring av forskriftsendring, få på plass rammer for ordningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiflistilskudd 2009 Prosess Del av tiltakspakken februar 2009 Driftstilskudd, inntil 40 mill Høring av forskriftsendring, få på plass rammer for ordningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiflistilskudd 2009 Prosess Del av tiltakspakken februar 2009 Driftstilskudd, inntil 40 mill Høring av forskriftsendring, få på plass rammer for ordningen Forskriftsendring vedtatt 30. april Betingelser/vilkår lagt ut på nett, sammen med spørsmål og svar Kommunene tar imot søknad, fylkesmann innvilger og utbetaler

2 Energiflistilskudd 2009 Prinsipper Bidrag på 10 øre/kwh inn i verdikjeden, gjøre det lønnsomt å ta ut råstoff som ellers ikke ville blitt drevet fram Tilskudd til skogeier Tilskudd til utdrift fram til bilvei Tilskuddsgrunnlag er avvirket areal og driftskostnader Virket må leveres til energiproduksjon Økt sysselsetting og bioenergiutbygging

3 Energiflistilskudd 2009 Tiltak og satser Se www.slf.dep.no Tema: Skogbruk / Energiflistilskuddwww.slf.dep.no

4 Energiflistilskudd Tilskuddsberettigede Skogeiere og jordbrukere Samarbeidsprosjekter Drifter gjennomført etter 1. januar Ikke vedprodusenter Ikke til rydding langs jernbane, offentlig veg, kraftlinjehogst Ikke avskoging av regulerte områder, eller omdisponering av velskjøttet ungskog

5 Energiflistilskudd - Betingelser Leveranse til energikjøper, eller eget bruk Dokumentere kostnader (Max og min satser pr dekar foreløpig ikke innført) Angi areal og stedsangivelse for stikkprøvekontroll Miljøhensyn både i skog og kulturlandskap mhp biologisk mangfold, friluftsliv, kulturverdier og landskap

6 Energiflistilskudd - Status nå Mange (alle) er positive Mange henvendelser, stor interesse Rapportering 15. august : - 0,5 mill utbetalt - anslag på 10-20 mill i 2009 - mangel på biovarmeanlegg og -kjøpere - tunge aktører trenger tid på å etablere rutiner Rammeoverføring til IN ?

7 Energiflistilskudd - Erfaringer Treg respons pga manglende marked Utvikling av metoder og omsetningssystemer tar tid og krever forutsigbare rammebetingeleser Ordningen omfatter det minst verdifulle råstoffet, 8-10 øre/kwh er nok i minste laget pr idag Areal og kostnad som tilskuddsgrunnlag OK i en startfase Stivbent at tilskudd bare kan søkes av skogeier Trenger en lærefase for å høste erfaringer

8 Energiflistilskudd - Hva nå? Når råstoffbehovet øker vil det være behov for en ordning for å få fram dette virket Utbygging av energianlegg, drifts- og mottaksapparat må til. Langsiktig prosess som krever forutsigbarhet når det gjelder råstoff Politisk vilje og aksept til stede (klima, gjengroing, utsikt, ressursutnyttelse, lokal verdiskaping) Energiflistilskudd er kommet for å bli. Vi er bare i startfasen! HVA mener dere ??


Laste ned ppt "Energiflistilskudd 2009 Prosess Del av tiltakspakken februar 2009 Driftstilskudd, inntil 40 mill Høring av forskriftsendring, få på plass rammer for ordningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google