Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF

2 Eies av Olje- og energidepartementet Forvalter Energifondet ca mill kr pr år fra tiltakspakke mm Mål 18 TWh spart og produsert ny fornybar energi innen utgangen av 2011 Økes til 40 TWh innen 2020 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

3 Enovas mål og virkemidler •ESA (EFTAs overvåkingsorgan) kontrollerer om offentlig støtte er lovlig. •Energifondet er notifisert av ESA. •Enovas hovedvirkemiddel er investeringsstøtte. Godkjent med grunnlag i unntaksbestemmelsene i forbud mot offentlig støtte. •Ett virkemiddel – ett mål –Enovas resultater måles bare i kWh. Prioritering etter maksimalt energiutbytte og potensiell markedsendring

4 Enovas støtteordninger •Varmeprogrammene (Fjernvarme, lokale energisentraler, bioenergi) åpner også for støtte til biogass •Noen få anlegg er tildelt støtte, men i konkurranse med store fjernvarmeanlegg er biogassanleggene sjelden konkurransedyktige. •Et eget opplegg for biogass er nå vedtatt. Første søknadsfrist 30.juni 2009.

5 Teoretisk potensial for biogassproduksjon i Norge I tillegg: potensial fra skogsressurser ~ 20 TWh (beregnet i studien Fra biomasse til biodrivstoff – et veikart til Norges fremtidige løsninger, 2007)

6 Tematisk satsing – produksjon av biogass •Tidsbegrenset ordning, •Støtte bare til produksjonsleddet. •Industriell skala, minimum 1 mill kWh pr år •Investeringsstøtte, inntil 30 % av investeringsbeløpet og 8% avkastning •De beste prosjektene prioriteres (konkurranse) •Dokumentert bruk av gass / energi •Gass kan leveres til varmeproduksjon, elproduksjon, innblanding i naturgass eller for oppgradering til drivstoff. •Se

7 Biogass – barrierer og muligheter •Kunnskap og kompetanse •Utfordrende logistikk •Økende etterspørsel etter ”grønn” energi •Samspill mellom naturgass og biogass Kilde: Gøteborg Energi, 2007

8 Biogass – andre virkemidler, rammevilkår og muligheter •Innovasjon Norges bioenergiprogram •Elproduksjon: Fritak for forbruksavgift for mikrokraft (<100 kVA) og for energigjenvinningsanlegg. •Avsetningsmulighetene for biogass kan bli bedre ved at det bygges ut fjernvarme og infrastruktur for naturgass •Grønne sertifikater •Driftsstøtte (elstøtteordning) •Feed-in •Drivstoff til transportsektoren – med høyere betalingsvilje og stort potensiale. •Ny teknologi, for eksempel LMG, nedkjølt flytende metan.

9 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google