Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass 11 Ørlandet 8.mars 2011 Enovas støtteprogram for produksjon av biogass Jens Musum Enova SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass 11 Ørlandet 8.mars 2011 Enovas støtteprogram for produksjon av biogass Jens Musum Enova SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass 11 Ørlandet 8.mars 2011 Enovas støtteprogram for produksjon av biogass Jens Musum Enova SF

2 Tematisk satsing – produksjon av biogass •Tidsbegrenset ordning, 2009-2011 •Støtte bare til produksjonsleddet. •Industriell skala, minimum 1 mill kWh pr år •Investeringsstøtte, inntil 30 % av investeringsbeløpet og 8% avkastning •De beste prosjektene prioriteres (konkurranse) •Dokumentert bruk av gass / energi •Gass kan leveres til varmeproduksjon, elproduksjon, innblanding i naturgass eller for oppgradering til drivstoff. •Se www.enova.nowww.enova.no

3 Søknader og tilsagn om støtte (2009 og 2010) •17 søknader mottatt •Substrat, deponigass, kloakkslam, våtorganisk avfall, slakteriavfall og gjødsel. •Har gitt tilsagn om 107 mill kr i støtte til 8 prosjekter, med et samlet energiresultat på ca 187 GWh: –FREVAR, Fredrikstad –Lindum, Drammen –Oslo Kommune –Hugaas, Soknedal –Agroenergi, Ørlandet –Ura Pilanlegg, Ålesund –Biokraft, Orkdal –Mære Landbruksskole •Søknadsfrister i 2011: 30.april og 31.oktober. Lindum

4 Erfaringer og kommentarer •Stor variasjon i størrelse og kostnader •God dokumentasjon, men noe varierende framdrift og status i beslutningsprosess •Økonomi –Store anlegg er vanligvis mer lønnsomme enn små –Energiutbytte og lønnsomhet er svært avhengig av råstoff. Våtorganisk avfall gir mest energi, husdyrgjødsel minst. –Lønnsomheten er avhengig av gebyrer eller andre inntekter. Verdien av gass (energi) er ikke tilstrekkelig. •Enova/Energifondet alene kan bare unntaksvis løfte lønnsomheten opp på et akseptabelt nivå.

5 Takk for oppmerksomheten www.enova.no/næring/varme www.enova.no/næring/varme


Laste ned ppt "Biogass 11 Ørlandet 8.mars 2011 Enovas støtteprogram for produksjon av biogass Jens Musum Enova SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google