Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Skogbruksplanleggingen framover – rapport fra en arbeidsgruppe avd.dir Ivar Ekanger, LMD seniorrådgiver Beate Løken, LMD Skogforum, Honne – 6. november 2013

2 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” • Partene i LUF-drøftingene enige om dette • Ledelse Statens landbruksforvaltning (SLF) • Sekretariat Skog og landskap • Medlemmer NSF, NORSKOG, Fylkesmannen • Rapport med tilrådinger februar 2013 • Invitasjon til merknader august 2013 Arbeidsgruppe etablert 2011 skogbruksplanlegging formål – behov - organisering

3 Landbruks- og matdepartementet Hvorfor • Fortsatt sikre god skogressurs- og miljøinformasjon til skogeier som grunnlag for et bærekraftig skogbruk • Hvordan ta vare på allerede innsamlede data – gjenbruk • Planbestilling • Organisering – kompleks eller komplisert? – Roller, ansvarsforhold, konkurranseutsetting, tilskuddsforvaltning mv – Samarbeid styrker, aktiviteten øker • Behov for bedre rutiner for bruk, forvaltning, ajourføring av miljødata

4 Landbruks- og matdepartementet Arbeidsgruppens tilrådinger • Kravet til god miljø- og ressurskunnskap tilsier at skogbruksplanleggingen bør videreføres • Ulike utfordringer krever ulike løsninger i ulike regioner – dagens modell videreføres i ”skogstrøkene” – statlig heldekkende skogressurskartlegging i kyststrøk, for skogbruksplanmidler • Viktig å sikre god kvalitet på miljødata og sikre reell åpen tilgang til miljødata – styrke Kilden • Forslag om å etablere et ”Råd for skogbruksplanlegging”

5 Landbruks- og matdepartementet Merknader til rapporten • Statusbeskrivelsen – utfordringer – nyanser; statlig heldekkende kartlegging over hele landet? • Enige/uenige i forslaget om statlig heldekkende skogressurskartlegging • Skog og landskap sin rolle – kompetansesenter/ev. oppdragstaker taksering • Lagring og presentasjon av data – ajourføringsrutiner - hvem? • Fagråd, ja og nei og vet ikke

6 Landbruks- og matdepartementet Departementets foreløpige vurderinger • Enig i at skogbruksplanleggingen bør videreføres • Enig i at dagens modell bør bygges videre på • Usikker på forslaget om heldekkende kartlegging i kyststrøk. Vil flere bestille plan dersom Fylkesmannen bestiller kartlegging av alle arealer? Har ikke erfaring for at offentlig grunnkartlegging gir økt skogbruksplanbestilling • Enig i at situasjonen i kyststrøk krever en egen tilnærming. – mangel på data – mangel på tradisjon for å være skogeier • Enig i at miljødata må være tilgjengelig for samfunnet – avgjørende for skogsektorens legitimitet

7 Landbruks- og matdepartementet Hvordan følge opp? • Legge fram hovedmomentene fra rapporten for LUF- partene • Drøfte tiltak med forvaltning og eierorganisasjoner – hvordan motivere skogeiere og øke skogbruksplanbestillingen i kyststrøk • Vurdere en modernisering av Kilden (Skog og landskap) som verktøy for åpenhet om skogbrukets miljøinnsats • Videreutvikle dagens modell med planbestilling fra skogeierne, og der private takstinstitusjoner gjør jobben • Vurdere behov for endringer i tilskuddsforskriften og sende på høring eventuelle endringer

8 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Takk for oppmerksomheten 8

9 Landbruks- og matdepartementet Miljø • Legge fram hovedmomentene fra rapporten og merknadene til den for LUF-partene • Drøfte tiltak med forvaltning og eierorganisasjoner – hvordan motivere skogeiere og øke skogbruksplanbestillingen i kyststrøk • Bestille en modernisering av Kilden (Skog og landskap) som verktøy for åpenhet om skogbrukets miljøinnsats • Videreutvikle dagens modell med planbestilling fra skogeierne, og der private takstinstitusjoner som gjør jobben • Vurdere behov for endringer i tilskuddsforskriften og sende på høring eventuelle endringer


Laste ned ppt "Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google