Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen fra et forskningsperspektiv Lederkonferanse om samhandlingsreformen 30.11.2009 Simon Neby, PhD Seniorforsker Uni Rokkansenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen fra et forskningsperspektiv Lederkonferanse om samhandlingsreformen 30.11.2009 Simon Neby, PhD Seniorforsker Uni Rokkansenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen fra et forskningsperspektiv Lederkonferanse om samhandlingsreformen 30.11.2009 Simon Neby, PhD Seniorforsker Uni Rokkansenteret

2 Samhandlingsreformen Skal rydde i en kompleks og uoversiktlig virkelighet Skal sikre bærekraftige helsetjenester –Folkehelse –Økonomisk –Forventningsmessig Skal bidra til en mer helhetlig helsetjeneste –For pasientene –Styringsmessig –Innholdsmessig

3 Samhandlingsreformens P’er Praktisk Prinsipper Prioritering Pedagogikk Pasienten Penger Populasjon Politikk Profesjon

4 Praktisk Den fragmenterte helsetjenesten og opplevelsen av uhensiktsmessige organisatoriske løsninger – søkenen etter det praktiske! Hvordan forstå utfordringen og eventuelle løsningsforslag for en mer integrert helsetjeneste? Forholdet mellom systemets søyler og ulike handlingsrasjonaler

5 Prinsipper Har vi en avklaring for hvilke prinsipper som skal gjelde for norsk helsevesen? –Hvor langt skal helsetjenesten gå i sitt tilbud? –Hva er det helsevesenet ikke skal tilby? Har vi tilstrekkelig kunnskap til å ta beslutninger om framtidens muligheter, utfordringer, begrensninger? –Det utvidede helsebegrepet - arbeidsliv, sosiale forhold, m.m. – jf. helhetstankegangen

6 Prioritering I hvilken grad kommer prioriteringsforskriftene til å være styrende for helsetjenestene? Skjer det noe med praksis i helsetjenesten om vi legger sterkere føringer på prioriteringene? –Får vi andre behov for kontroll av medisinsk, økonomisk og administrativ beslutningstaking?

7 Pedagogikk Hvis pasienten skal få et større ansvar og være mer delaktig i ’egen’ prosess, har vi verktøyene til å møte en eventuell pedagogisk utfordring? –For eksempel mht forebygging Har vi utdanningskompetansen vi trenger for å få samhandling inn som en del av profesjonenes kjernekompetanse?

8 Pasienten Hvilken rolle vil pasienten få i det nye systemet? Skal vi organisere rundt pasienten, eller er det bare reisen gjennom systemet som skal være sømløs? Kan ”pasienten” være et overordnet organisatorisk prinsipp?

9 Penger Hva vet vi om effekten av alternative finansierings- og organisasjonsmodeller? Spørsmålene rundt hvem som skal finansiere hva, på hvilket måte, med hvilke penger og med hvilken råderett Hvor langt kan vi gå i en retning før insentivene for uintenderte effekter?

10 Populasjon Samhandlingsreformen er samfunnsorientert, men er vi beredt til å tenke populasjon over enkeltpasient? Nå som ’alt skal være kunnskapsbasert’ - vet vi nok om hva som er for små, for store eller akkurat passe store –Organisatoriske enheter –Befolkningsgrunnlag

11 Politikk Hva betyr samhandlingsreformen for norsk politikk, og hva kommer politikken til å bety for helsevesenet etter reformens gjennomføring? Klarer vi å løse samhandlingsproblematikken uten å løse problemene vi har med forholdene mellom lokal, regional og nasjonal politikk? Kan vi se reformen som et legitimeringsprosjekt?

12 Profesjon Kommer reformen til å møte motstand i (deler av) profesjonene, på hvilken måte og hvordan kan vi så fall gjøre noe med det? Profesjonenes preferanser i tilnærming – har vi måter å kontrollere eller gripe inn i profesjonelle beslutninger på, om vi trenger det?


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen fra et forskningsperspektiv Lederkonferanse om samhandlingsreformen 30.11.2009 Simon Neby, PhD Seniorforsker Uni Rokkansenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google