Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trender og drivere for sykehusutvikling v/fagdirektør Per Engstrand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trender og drivere for sykehusutvikling v/fagdirektør Per Engstrand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trender og drivere for sykehusutvikling v/fagdirektør Per Engstrand

2 Fremtidens helsevesen •Helsesektoren kan kræsje om tyve år •Fremtidens Helse-Norge •"En utvikling som truer vår samfunnsøkonomiske bæreevne". •Samhandlingsreformen

3

4 Det er tre dominerende drivere i utvikling av spesialisthelsetjenesten: 1.Endring i befolkningens behov og forventninger, 2.Utvikling av medisinsk metode og teknologi 3.Endring i helsetjenestens rammevilkår (politisk og økonomisk). SSHF sin strategiske plan tar hensyn til dette ved å bygge på nasjonale, regionale og lokale føringer og ble vedtatt av SSHF’s styre 22. juni 2011.

5 Myter og trender •Fremtidens helsevesen er avhengig av at vi avkler mytene og forholder oss reflektert til nye trender. •En rekke utfordringer i finansiering, prioritering og organisering i fremtidens helsevesen er dilemmaer som ikke har entydige løsninger men som blir enda vanskeligere å løse om de blir møtt med svart-hvitt tenkning og mytedannelser –Hans Olav Melberg førsteamanuensis i helseøkonomi, Universitetet i Oslo, –Lars Erik Kjekshus førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo

6 Påstand. Eldrebølgen er en flodbølge •Det er en vanlig oppfatning at eldrebølgen vil gjøre at helseutgiftene stiger betraktelig i fremtiden. •Andre viktigere drivere –økte krav fra pasienter –ny teknologi, –…..

7 Påstand Pasienter er kravstore helsekonsumenter som velger fritt i et helsemarked •Forskning viser at pasientene i liten grad velger fritt og i møte mellom behandler og pasient oppfører pasienten seg fortsatt som pasienter først og fremst og søker at behandler tar de kvalifiserte avgjørelsene

8 Påstand Helsevesenet er et nasjonalt anliggende •Helsevesenet planlegges og organiseres etter prinsippene om et homogent og ensrettet nasjonalt helsevesen. •Men det norske helsevesenet endrer seg med både økt innvandring og økt internasjonalisering. •Endrede internasjonale regler åpner opp for større flyt av helsepersonell og pasienter.

9 Sykdomsforekomst •Levekår – små endringer? •Infeksjonssykdommer – resistente mikrober… •Sykelig overvekt •God behandlingseffekt…..

10 Ischemisk sykdom Norge

11 Påstand IT skaper en enklere hverdag •Helsevesenet er teknologidrevet og det er stor tro på at vi kan løse morgendagens utfordringer med ny teknologi. •Sikrer og gjør tilgjengelig informasjonsflyt •Nødvendig for å betjenes ny teknologi •IT skaper også økt kompleksitet. IT skaper økte muligheter men også nye samhandlingsproblemer og sårbarheter, truer personvernet.

12 Teknologisk utvikling Prosedyrer – og operasjonsteknikk •Mer presis, færre bivirkninger, kortere liggetid •Endoskopisk teknikk •Miniinvasiv teknikk •Navigasjonsutstyr kirurgi •Robotteknologi •Robot m navigering •Telemedisin – multidisiplinær samarbeid

13

14 Kompetanse •MTU utvikling øker behovet for kompetanseutvikling •Stor avgang pleiepersonell – mindre behov pga mindre liggetid og tjenesteoverføring til primærhelsevesenet.

15 Påstand Sykehus er dinosaurer som i liten grad tar til seg nye organisasjonsløsninger •Sannheten er at sykehusene endrer seg med stor fart - og kanskje i for stor fart? •Nye organisasjonsreformer blir lagt til som lag på lag. •De ulike organisasjonsløsningene øker kompleksiteten snarere enn å gjøre hverdagen enklere

16 Påstand Blårussens inntogsmarsj ødelegger norsk helsevesen Det er en utbredt oppfatning i helsevesenet at det er økonomer som innfører reformer som er fremmed for norsk helsevesen. Radikale markedsreformer og incentivsystemer ble først og fremst omfavnet og innført av ledere med medisinskfaglig bakgrunn. Selv om reformene kan skape problemer, og ikke alle reformer vil være gode, så er det en myte at man kan løse problemene ved å gå tilbake til "slik det var før".

17 Samhandling •Desentralisering av tjenester – hvor mye •Primærhelsetjenester får oppgaver knyttet til de store pasientgruppene •Behov for sorteringskompetanse •Neye behandlingsenheter i kommune

18 Pasient fokus •Enda større plass til mennesket i en høyteknologisk medisinsk verden •En lederutfordring å styre etter verdier, etiske rammer og prioriteringer


Laste ned ppt "Trender og drivere for sykehusutvikling v/fagdirektør Per Engstrand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google