Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd - intervensjonsprogram og motivasjonssamtale Arbeidsgrupperapport skrevet etter oppdrag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd - intervensjonsprogram og motivasjonssamtale Arbeidsgrupperapport skrevet etter oppdrag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd - intervensjonsprogram og motivasjonssamtale Arbeidsgrupperapport skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

2 Oppfølging av forslag fra Stoltenbergutvalget
Å tilby avtaler om alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret Å etablere tverrfaglige nemnder som vurderer tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika 5. april 2017 Alternative reaksjoner

3 I 2009 ble det registrert 7592 lovbrudd i form av bruk og besittelse av narkotika og mindre narkotikaforbrytelser blant unge i alderen år Det ble gitt totalt 8965 forelegg for denne typen lovbrudd i 2009 Om lag 60 % av innsatte i norske fengsler har rusproblemer

4 Samhandlingsreformen – sentral for arbeidsgruppen forslag
En større andel av innsatsen skal rettes mot forebygging og folkehelsearbeid, ”Helse i alt vi gjør” Målrettet innsats og gode felleskapsløsninger er avgjørende for et godt og inkluderende leve- og oppvekstmiljø Forebyggingsarenaene finnes ofte utenfor helsesektoren Viktig å komme tidligere inn – barn og unge Målgruppen for arbeidsgruppens forslag er i første rekke unge (men ingen aldersgrense) 5. april 2017 Alternative reaksjoner

5 Arbeidsgruppens forslag bygger på:
Ordningen med koordineringsgrupper og oppfølgingsteam i konfliktrådene Stortingsproposisjonen ”Barn og straff” Erfaringer fra nemndene i Portugal Andre ordninger for eksempel fra Bergen, Stavanger og Oslo Stortingsmeldingen ”Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn” 5. april 2017 Alternative reaksjoner

6 Arbeidsgruppens forslag:
Personer som pågripes for mindre alvorlige narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtale eller intervensjonsprogram En egenkartlegging av rusbruk skal være med å avgjøre hvilken alternativ reaksjon han eventuelt bør ha (screening) De alternative reaksjonene skal etter forslaget være særvilkår i en betinget påtaleunnlatelse eller betinget dom Kan velge ordinær straff - samtykke 5. april 2017 Alternative reaksjoner

7 Forslagene gjelder for disse narkotikalovbruddene
Bruk og besittelse av narkotika (legemiddelloven § 24) Oppbevaring av små kvanta til eget bruk og salg av små kvanta for å finansiere egen bruk (nedre sjikt av straffeloven § 162) Annen mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet ved særlige grunner 5. april 2017 Alternative reaksjoner

8 Alternative reaksjoner
5. april 2017 Alternative reaksjoner

9 Forslag om motiverende samtale
Motivasjonssamtalene (1-3 ganger) er ment for personer som kun har brukt narkotika sporadisk Formålet er å medvirke til bevisstgjøring og endring av eget rusbruk (samtalene skal virke forebyggende) Bygger på kjent metodikk Gjennomføres allerede (politi, helse, kriminal-omsorgen) Forslaget innebærer at samtalen i større grad settes i system Antar at hovedandelen av de som tilbys alternativ reaksjon – får motiverende samtale 5. april 2017 Alternative reaksjoner

10 Forslag om intervensjonsprogram
Intervensjonsprogram foreslås for personer som har et begynnende rusproblem / en rusmiddelavhengighet Programmet bygger på ordningen med oppfølgingsteam i konfliktrådene En koordineringsgruppe og et tverrfaglig oppfølgingsteam skal bistå lovovertrederen Tiltakene fastsettes ut fra den enkelte lovbryters forutsetninger og behov Innebærer at vedkommende får tilgang til de ordinære tjenestene som en del av programmet 5. april 2017 Alternative reaksjoner

11 Alternative reaksjoner
Det utarbeides en intervensjonsavtale (varighet normalt 3-6 mnd.) som kan forplikte til aktivitet, opplæring, behandling, urinprøver eller andre vilkår Individuell plan – et viktig verktøy (arbeidsgruppen antar at mange har eller vil være i behov av en individuell plan) Kommunens individuelle plan koordinator er sentral i samarbeidet (helse- og omsorgstjenesteloven) Ved behov henvises TSB Vedkommende som har avsluttet intervensjonsprogrammet – skal hvis det er behov, forsette å motta nødvendige tjenester (økt tilgjengelighet til tjenestene) 5. april 2017 Alternative reaksjoner


Laste ned ppt "Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd - intervensjonsprogram og motivasjonssamtale Arbeidsgrupperapport skrevet etter oppdrag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google