Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevenes arbeidsmiljø – sett i lys av «mobbe-dommen» Arild Rekve Oppvekstdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevenes arbeidsmiljø – sett i lys av «mobbe-dommen» Arild Rekve Oppvekstdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevenes arbeidsmiljø – sett i lys av «mobbe-dommen» Arild Rekve Oppvekstdirektør

2 Utdrag fra høyesterettsdommen høst 2011:

3 Unnlatelser i følge dommen: •Avdekket ikke elever i faresonen •Utilstrekkelige tiltak •Manglende kartlegging •Unnlot å sette inn tiltak mot mobber •Kontaktlærer ble overlatt til seg selv •Tiltak ble ikke fulgt opp •Tiltak ikke evaluert

4 Status mobbing i Kristiansand 2011 tall fra elevundersøkelsen 5-10. trinn. 1 - Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?

5 Utvikling

6 Tilsyn fra Fylkesmannen i VA – Kap. 9a i opplæringsloven våren 2011 - det psykososiale miljøet– 4 skoler •Avdekket en del mangler i forhold til systematikk og dokumentasjon ved håndteringen av kap. 9a. •Vi nedsatte en arbeidsgruppe bestående av de skolene som hadde hatt tilsyn. •Formålet var å rette avvik på de enhetene som hadde hatt tilsyn, samt lære mest mulig av tilsynet, og deretter spre denne kunnskapen til samtlige skoler i Kristiansand. •Vi så behov for å gjøre dette mer tilgjengelig og håndterbart for skolene •Vi ønsket også å innføre systemer som gjorde det lettere å ha en god oversikt over skolene ut over den informasjonen Elevundersøkelsen gir oss sentralt. •Resultater av arbeidet: Veileder for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø, Idebank som er lagt ut på It`s learning og et internkontrollsystem som også favner Forskrift om miljøretta helsevern i bhg. og skoler. •Dette skal også fra høsten følges opp i fagoppfølgingsmøter med enhetene etter en lignende modell som den man benytter i Bergen kommune.

7 Verktøy for å ivareta elevenes arbeidsmiljø •Veileder •Idebank på It`s •Internkontroll system

8 Revisjonsrapporten

9 Elevenes arbeidsmiljø •Dette sentrale temaet har fått mye fokus i det siste året i Kristiansand •Vi bruker alle innspilla konstruktivt for å stadig bli skape bedre læringsmiljøer i Kristiansandsskolen •Mobbedommen er en viktig påminnelse på hvor alvorlig vi hele tiden må ta dette arbeidet. •Lovverket i Kap. 9a er godt og hjelper oss til å legge gode systemer for å forebygge og håndtere elevenes arbeidsmiljø. •Revisjonsrapporten bekrefter at vi er på rett vei, og utfyller bildet som vi allerede var i gang med å male om.

10 Nettvett •Med bakgrunn i det økende internettbruken vi ser blant barn og unge, både i og utenfor skolen, så har Stavanger og Kristiansand kommune, sammen med Nyweb.no stått bak utviklingen av en gratis nettressurs som setter fokus på å gi barna gode ferdigheter for det 21. århundre. •Ressursen er å finne på www.minskole.no/nettvettwww.minskole.no/nettvett • og gir barn en innføring i hvordan de skal forholde seg til bla nettikette, opphavsrett, bildebruk, sosiale medier og mye annet. •Ressursen er tenkt brukt primært på mellomtrinnet, da det er viktig at gode holdninger dannes tidlig. Alle skoler gjennomfører dette på 5. eller 6. trinn, og det forankres i den enkelte skoles sosiale handlingsplan.

11 Mål 1-56-1213-1616+


Laste ned ppt "Elevenes arbeidsmiljø – sett i lys av «mobbe-dommen» Arild Rekve Oppvekstdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google