Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivslovutvalget Liberalisering eller nødvendig fornying? Ny embets- og tjenestemannslov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivslovutvalget Liberalisering eller nødvendig fornying? Ny embets- og tjenestemannslov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivslovutvalget Liberalisering eller nødvendig fornying? Ny embets- og tjenestemannslov

2 Generell liberalisering Krav om økt effektivitet og rasjonalisering Desentralisering av ansvar og fullmakter, ”avgjørelsen skal fattes så nært brukeren som mulig” Gjennomgang (forenkling) av lovverket i arbeidslivet Gjennom utvalg er det fokusert på å utrede ”lov som styringsverktøy”

3 Arbeidslivslovutvalgets mandat Forenkling/teknisk gjennomgang Arbeidstid Stillingsvernet Medvirkning/samarbeid Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø Regulering ved lov eller avtale Bedriftshelsetjenesten Ikke-diskriminering Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet Kontroll og overvåking Virksomhetsoverdragelse

4 Arbeidslivslovutvalget Utvalget skal legge vekt på følgende hovedområder En lov som best mulig ivaretar både virksomhetenes, arbeidstakernes og samfunnets behov Som bidrar til et inkluderende arbeidsliv Et godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger Å modernisere/forenkle lovgivningen for arbeidslivet

5 Arbeidslivslovutvalget HOVEDKONKLUSJONER Samme stillingsvern i statlig, kommunal og privat sektor Ingen kan sies opp uten saklig grunn Følger av usaklig oppsigelse: Ugyldighet og erstatning 12 måneders vern mot oppsigelse pga sykefravær Vern av varslere Informasjon og drøftinger

6 Arbeidslivslovutvalget Store endringer i Tjenestemannsloven Utvidet bruk av midlertidig ansatte Liberalisering av arbeidstidsreglene Lovfestet rett til fleksitid, (hvis det kan gjennomføres uten ulemper for virksomheten) Retten til å stå i stilling blir redusert Kontroll av e-post forutsetter samtykke

7 Arbeidslivslovutvalget Generelt dårligere rettigheter for arbeidstakerne Tydeligere at arbeidsgiver har ansvar for systematisk HMS-arbeid Lov som styringsverktøy

8 Tjenestemannsloven Store endringer i loven – noen av forslagene ligger i abeidslivslovutvalgets mandat å utrede, andre ligger i eget høringsnotat

9 Bortfall av tilsettingsorgan Lovefestet kvalifikasjonsprinsippet Avvikling av tilsettingsråd for overtallige Bortfall av forhandlingsrett på tjenestereglement Avvikle ventelønnsordningen Tjenestemannsloven

10 Arbeidslivslovutvalget Er alle fornyinger til beste for samfunnet, arbeidslivet og arbeidstakerne, eller er endringene et redskap for økt handlefrihet, som igjen fører til økt styringsrett for arbeidsgiver?


Laste ned ppt "Arbeidslivslovutvalget Liberalisering eller nødvendig fornying? Ny embets- og tjenestemannslov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google