Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstilling og omorganisering- tillitsvalgtes rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstilling og omorganisering- tillitsvalgtes rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstilling og omorganisering- tillitsvalgtes rolle

2 Før omorganisering Utarbeide bemanningsplan Oppgaver og mål for enhetene Antall arbeidstakere enheten har Kompetansekrav til de ansatte ved enheten Konsekvenser av kutt/nedbemanning Andre løsninger?

3 Omstilling/omorganisering ? De fleste virksomheter er i en kontinuerlig prosess med omstillinger som kan føre til nedskjæringer. Vedtak om omstilling og nedskjæring av tilbud får ofte konsekvenser for bemanningssituasjonen Sammenslåinger Virksomhetsoverdragelse Nedleggelser/flytting av virksomheten Oppgavefordeling/samarbeid mellom institusjoner eller i regioner privatisering

4 Konsekvenser for ansatte Omplassering – nye oppgaver - styringsretten Permittering Oppsigelse Overtallighet Fristilling

5 Grunnlaget for nedbemanning Arbeidsmiljøloven § 15-7 Første ledd: Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonalisering, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten og tilby arbeidstaker

6 Grunnlaget for nedbemanning Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker

7 Tillitsvalgtes rolle Bidra til gode medbestemmelsesrutiner gjennom hele året Kjenne virksomheten godt – også økonomisk Drøftinger om nedbemanningsprosesser Bidra til gode prosesser ved omstilling Lokal avtale/enighet om nedbemanning Bistå medlemmer som blir berørt

8 Rett og plikt til drøftinger Så tidlig som mulig drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder omorganisering/omlegging av driften og når det gjelder rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser. Arbeidsgiver har også en plikt til å drøfte prosedyre for nedbemanning/oppsigelse med de tillitsvalgte, Referat/protokoll –avtale

9 Saklighetskravet - utvelgelse virksomhetens behov, arbeidstakernes kompetanse arbeidstakernes ansiennitet /tjenestetid menneskelige og sosiale hensyn

10 Hva bør de lokale avtalene omhandle? En definisjon av vedkommende arbeidsområde bør partene nedfelle i den lokale avtalen. Blant hvem skal overtalligheten vurderes? (Arena for rangering) Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjenestetid sies opp først Ansiennitet – under ellers like forhold Kompetanse Sosiale forhold

11 Overtallige arbeidstakeres rettigheter overtallige har rett til å bli forsøkt omplassert i arbeidsgivers samlede virksomhet. hvis det ikke finnes annet arbeid å tilby den overtallige, kan det bli grunnlag for å vurdere oppsigelse.. Oppsagte arbeidstakere har fortrinnsrett til ny, ledig stilling i virksomheten innen 12 måneder etter at oppsigelsen er skjedd, (AML 14-2)

12 Oppsigelse § 15-7 (2) virksomhetens forhold Begrunnelse: arbeidsgivers økonomiske situasjon, omorganisering eller rasjonalisering drøftingsmøte AML § 15-1 Forvaltningsloven for offentlige ansatte: enkeltvedtak § 16 forhåndsvarsel AML 17-3 kreve forhandlinger usaklig oppsigelse AML 17-4 reise søksmål


Laste ned ppt "Omstilling og omorganisering- tillitsvalgtes rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google