Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dr Carl Fredrik Dalaker Spesialiserende lege i allmennmedisin MBA i strategisk ledelse (NHH) Styreleder ved Cort Piil Helsesenter as CPH – 3 fastlegehjemler/4leger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dr Carl Fredrik Dalaker Spesialiserende lege i allmennmedisin MBA i strategisk ledelse (NHH) Styreleder ved Cort Piil Helsesenter as CPH – 3 fastlegehjemler/4leger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dr Carl Fredrik Dalaker Spesialiserende lege i allmennmedisin MBA i strategisk ledelse (NHH) Styreleder ved Cort Piil Helsesenter as CPH – 3 fastlegehjemler/4leger - er blant de legesentre på vestlandet med flest rusrelaterte pasienter Egen utdelingsavdeling med ca 50 pasienter tilknyttet: LAR-X pasienter LAR-pasienter Pasienter på substitusjon for stabilisering for psykiatrisk utredning Pasienter på nedtrapping før inntak i LAR ,eller i substitusjonsfrie behandlingsalternativer under tverrfaglig oppfølging.

2 2004-2008 Har vi en kultur og en struktur for å høstet av de
Jevnlige omorganiseringer Mange etater , kontorer og instanser Ulike praksiser ved de ulike sosialkontorene Lover, regler og forskrifter i jevnlig endringer Ulike holdninger Latente og manifeste dragkamper og tidvis konflikter i behandlingssystemet Liten utveksling av informasjon til pasientene eller mellom samarbeidspartnerne Har vi en kultur og en struktur for å høstet av de ulike instansenes erfaringer? Hvordan kan vi endre verdensbildet til å bli mer pasientorientert?

3 Subutex-Suboxone konflikten:
Kan vi se denne konflikten i et overordnet perspektiv – strukturelt og kulturelt?

4 Pasientenes sammensatte problemer :
Psykiatri Avhengighet Psykososiale Somatiske Pasientenes sammensatte problemer :

5 2004: Ny pasient – gammel struktur
Avhengighets-behandling/ LAR Sosialkontorene Lege/Somatikk Psykiatrien

6 Hvor ligger lojaliteten??
Avhengighets-behandlig/ LAR Sosialkontorene Hvor ligger lojaliteten?? Lege/Somatikk Psykiatrien

7 ? Sosialkontorene Avhengighets-behandlig/ LAR Lege/Somatikk
lojalitet lojalitet lojalitet lojalitet Lege/Somatikk Psykiatrien

8 over tid med praktisering av
Kan vi oppnå et bedre behandlingstilbud og en bedre behandlingsstruktur over tid med praktisering av double-loop læring?

9 – en forutsetning for en ønsket organisatorisk utvikling
Double-loop læring – en forutsetning for en ønsket organisatorisk utvikling Teori/ teoretisering 2.loop Aktiviteter/ praksis 1.loop Resultater Dr Chris Argyris Univ. of Cambridge

10 LAR Sosialkontorene Maktkonsentrasjon uten faglig fundament Ulike kontor – ulik praksis Jevnlige omorganiseringer Krav om individuell plan Søknadsprosedyrer Liten delaktighet i tverrfaglig oppfølging Økonomiske insentiver Er det hensiktmessig med en slik verdikjedeorganisering – eller oppnås kun en velorganisert silingsprosess. Lege/Somatikk Psykiatrien Timebestillingsrutiner Signalisert mistillitt

11 To enkle eksempler: - ”individuell plan” - håndhevelse av søknadsprosedyrer for sosial rettigheter

12 LAR Sosialkontorene Maktkonsentrasjon uten faglig fundament Ulike kontor – ulik praksis Jevnlige omorganiseringer Krav om individuell plan Søknadsprosedyrer Liten delaktighet i tverrfaglig oppfølging Økonomiske insentiver Er det hensiktmessig med en slik verdikjedeorganisering – eller oppnås kun en velorganisert silingsprosess. Lege/Somatikk Psykiatrien Timebestillingsrutiner Signalisert mistillitt

13 – en forutsetning for en ønsket organisatorisk utvikling
Double-loop læring – en forutsetning for en ønsket organisatorisk utvikling Teori/ teoretisering 2.loop Aktiviteter/ praksis 1.loop Resultater Dr Chris Argyris Univ. of Cambridge

14 LAR Sosialkontorene Maktkonsentrasjon uten faglig fundament Ulike kontor – ulik praksis Jevnlige omorganiseringer Krav om individuell plan Søknadsprosedyrer Lite bidrag i den tverrfaglig oppfølging Økonomiske insentiver Er det hensiktmessig med en slik verdikjedeorganisering – eller oppnås kun en velorganisert silingsprosess. Lege/Somatikk Psykiatrien Timebestillingsrutiner Signalisert mistillitt

15 LAR Sosialkontorene Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur Psykiatrien Lege/Somatikk Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur

16 Sosialkontorene LAR Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet
Hannah Arendt Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur Samfunnskonflikter bygger stadig sjeldnere på objektive saksforhold, og bunner i økende grad i kamp om makt og posisjoner mellom ulike institusjonelle og sosiale grupper. Slike maktkamper og gruppers maktutøvelse skiller seg lite fra hvordan totalitære regimer fungerer. Psykiatrien Lege/Somatikk Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur

17 Oppsummert analyse av Subutex/Suboxonekonflikten:
Kan kulturelle sider ved behandlingssystemet være hovedårsaken til denne konfliktens dimensjoner i Hordaland? Kan strukturelle forhold ligge bak dannelsen av dysfunksjonelle kulturer i et fragmentert system? Hvem har det overordnete ansvaret for å legge til rette for en strukturell utvikling for å skape en enhetlig pasientlojal behandlingskultur? Hvilke grep kan pasientene selv ta for å bidra til en konstruktiv utvikling av substitusjonsbehandlingen i Hordaland?

18 – en forutsetning for organisatorisk utvikling
Kompasset: Double-loop læring – en forutsetning for organisatorisk utvikling Teori/ teoretisering 2.loop Aktiviteter/ praksis 1.loop Resultater


Laste ned ppt "Dr Carl Fredrik Dalaker Spesialiserende lege i allmennmedisin MBA i strategisk ledelse (NHH) Styreleder ved Cort Piil Helsesenter as CPH – 3 fastlegehjemler/4leger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google