Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2004-2008 Har vi en kultur og en struktur for å høstet av de ulike instansenes erfaringer? Hvordan kan vi endre verdensbildet til å bli mer pasientorientert?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2004-2008 Har vi en kultur og en struktur for å høstet av de ulike instansenes erfaringer? Hvordan kan vi endre verdensbildet til å bli mer pasientorientert?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2004-2008 Har vi en kultur og en struktur for å høstet av de ulike instansenes erfaringer? Hvordan kan vi endre verdensbildet til å bli mer pasientorientert? Mange etater, kontorer og instanser Jevnlige omorganiseringer Lover, regler og forskrifter i jevnlig endringer Liten utveksling av informasjon til pasientene eller mellom samarbeidspartnerne Ulike praksiser ved de ulike sosialkontorene Latente og manifeste dragkamper og tidvis konflikter i behandlingssystemet Ulike holdninger 2

3 Kan vi se denne konflikten i et overordnet perspektiv – strukturelt og kulturelt? 3

4 Psykiatri Avhengighet Psykososiale Somatiske Pasientenes sammensatte problemer : 4

5 Avhengighets- behandling/ LAR Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk 2004: Ny pasient – gammel struktur 5

6 Avhengighets- behandlig/ LAR Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk Hvor ligger lojaliteten?? 6

7 Avhengighets- behandlig/ LAR Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk lojalitet ? 7

8 Kan vi oppnå et bedre behandlingstilbud og en bedre behandlingsstruktur over tid med praktisering av double-loop læring? 8

9 Teori/ teoretisering Aktiviteter/ praksis Resultater 2.loop 1.loop Double-loop læring – en forutsetning for en ønsket organisatorisk utvikling Dr Chris Argyris Univ. of Cambridge 9

10 Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk LAR Søknadsprosedyrer Ulike kontor – ulik praksis Økonomiske insentiver Maktkonsentrasjon uten faglig fundament Krav om individuell plan Liten delaktighet i tverrfaglig oppfølging Timebestillingsrutiner Signalisert mistillitt Er det hensiktmessig med en slik verdikjedeorganisering – eller oppnås kun en velorganisert silingsprosess. Jevnlige omorganiseringer 10

11 To enkle eksempler: - ”individuell plan” - håndhevelse av søknadsprosedyrer for sosial rettigheter 11

12 Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk LAR Søknadsprosedyrer Ulike kontor – ulik praksis Økonomiske insentiver Maktkonsentrasjon uten faglig fundament Krav om individuell plan Liten delaktighet i tverrfaglig oppfølging Timebestillingsrutiner Signalisert mistillitt Er det hensiktmessig med en slik verdikjedeorganisering – eller oppnås kun en velorganisert silingsprosess. Jevnlige omorganiseringer 12

13 Teori/ teoretisering Aktiviteter/ praksis Resultater 2.loop 1.loop Double-loop læring – en forutsetning for en ønsket organisatorisk utvikling Dr Chris Argyris Univ. of Cambridge 13

14 Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk LAR Søknadsprosedyrer Ulike kontor – ulik praksis Økonomiske insentiver Maktkonsentrasjon uten faglig fundament Krav om individuell plan Lite bidrag i den tverrfaglig oppfølging Timebestillingsrutiner Signalisert mistillitt Er det hensiktmessig med en slik verdikjedeorganisering – eller oppnås kun en velorganisert silingsprosess. Jevnlige omorganiseringer 14

15 Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk LAR Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur 15

16 Sosialkontorene Psykiatrien Lege/Somatikk LAR Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur Intern lojalitet Intern kultur Hannah Arendt 1906 -75 Samfunnskonflikter bygger stadig sjeldnere på objektive saksforhold, og bunner i økende grad i kamp om makt og posisjoner mellom ulike institusjonelle og sosiale grupper. Slike maktkamper og gruppers maktutøvelse skiller seg lite fra hvordan totalitære regimer fungerer. 16

17  Kan kulturelle sider ved behandlingssystemet være hovedårsaken til denne konfliktens dimensjoner i Hordaland?  Kan strukturelle forhold ligge bak dannelsen av dysfunksjonelle kulturer i et fragmentert system?  Hvem har det overordnete ansvaret for å legge til rette for en strukturell utvikling for å skape en enhetlig pasientlojal behandlingskultur?  Hvilke grep kan pasientene selv ta for å bidra til en konstruktiv utvikling av substitusjonsbehandlingen i Hordaland? 17

18 Teori/ teoretisering Aktiviteter/ praksis Resultater 2.loop 1.loop Double-loop læring – en forutsetning for organisatorisk utvikling 18


Laste ned ppt "2004-2008 Har vi en kultur og en struktur for å høstet av de ulike instansenes erfaringer? Hvordan kan vi endre verdensbildet til å bli mer pasientorientert?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google