Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønn utdanning – utfordringer Konst. avdelingsdirektør Kirsti Gustad Landbruks- og matdepartementet Dialogkonferanse 19. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønn utdanning – utfordringer Konst. avdelingsdirektør Kirsti Gustad Landbruks- og matdepartementet Dialogkonferanse 19. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønn utdanning – utfordringer Konst. avdelingsdirektør Kirsti Gustad Landbruks- og matdepartementet Dialogkonferanse 19. oktober 2011

2 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Bred prosess – mange innspill Retning for landbrukspolitikken i 10-årig perspektiv Mange innpill omhandler utfordringer innen rekruttering, kompetanse

3 3 Det kongelige landbruks- og matdepartement Utviklingstrekk Norge i det store bildet Strukturen i landbruket –produsere helsemessig trygg mat –tilleggsnæringer –fellesgoder

4 4 Det kongelige landbruks- og matdepartement Sammensatte kompetansebehov Kunnskap og kompetanse er avgjørende Hele verdikjeden Samordning på tvers av fylkene Helhetlig utdannings- og kompetansepolitikk

5 5 Det kongelige landbruks- og matdepartement Utfordringer for rekruttering Lav rekruttering til landbruksutdanningen på alle nivå Kan føre til nedbygging av studietilbudet Viktig kompetanse for næringen og samfunnet kan forsvinne Foto: Nofima Foto: Scanpix Foto: Nofima

6 6 Det kongelige landbruks- og matdepartement Rekruttering og kompetanseutvikling Flere må ta landbruks- og matfaglig utdanning – hva må til? - informasjon - tilbudet vs. behov - fleksibilitet - spesialisering - struktur - kryssløp - fagskolenivå

7 7 Det kongelige landbruks- og matdepartement Tiltak for økt rekruttering Godt samspill mellom næring, utdanningsinstitusjoner og forvaltning Landbruket på den fylkespolitiske dagsorden Velg landbruk FEED Grønn utdanning Skog

8 8 Det kongelige landbruks- og matdepartement Landbruket på den fylkespolitiske dagsorden Å sikre rekruttering og kompetanse er avgjørende Forvaltning av midler på til sammen 20 mill. kroner i samarbeid med næringen og øvrig regional forvaltning Viktig å se midlene i sammenheng med øvrige virkemidler Samarbeid over fylkesgrensene

9 9 Det kongelige landbruks- og matdepartement Etter- og videreutdanning Viktig med gode etter- og videreutdanningstilbud Agronomutdanning for voksne Stimulere til økt kompetanseutvikling

10 10 Det kongelige landbruks- og matdepartement Oppfordring Danner grunnlag for en viktig kompetanseflyt i hele verdikjeden Godt samarbeid med næringa DIALOG MULIGHETER

11 11 Det kongelige landbruks- og matdepartement Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Grønn utdanning – utfordringer Konst. avdelingsdirektør Kirsti Gustad Landbruks- og matdepartementet Dialogkonferanse 19. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google