Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønn utdanning – utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønn utdanning – utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønn utdanning – utfordringer
Konst. avdelingsdirektør Kirsti Gustad Landbruks- og matdepartementet Dialogkonferanse 19. oktober 2011

2 Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken
Bred prosess – mange innspill Retning for landbrukspolitikken i 10-årig perspektiv Mange innpill omhandler utfordringer innen rekruttering, kompetanse

3 Utviklingstrekk Norge i det store bildet Strukturen i landbruket
produsere helsemessig trygg mat tilleggsnæringer fellesgoder

4 Sammensatte kompetansebehov
Kunnskap og kompetanse er avgjørende Hele verdikjeden Samordning på tvers av fylkene Helhetlig utdannings- og kompetansepolitikk

5 Utfordringer for rekruttering
Lav rekruttering til landbruksutdanningen på alle nivå Kan føre til nedbygging av studietilbudet Viktig kompetanse for næringen og samfunnet kan forsvinne Foto: Nofima Foto: Scanpix Foto: Nofima

6 Rekruttering og kompetanseutvikling
Flere må ta landbruks- og matfaglig utdanning – hva må til? - informasjon - tilbudet vs. behov - fleksibilitet - spesialisering - struktur - kryssløp - fagskolenivå

7 Tiltak for økt rekruttering
Godt samspill mellom næring, utdanningsinstitusjoner og forvaltning Landbruket på den fylkespolitiske dagsorden Velg landbruk FEED Grønn utdanning Skog

8 Landbruket på den fylkespolitiske dagsorden
Å sikre rekruttering og kompetanse er avgjørende Forvaltning av midler på til sammen 20 mill. kroner i samarbeid med næringen og øvrig regional forvaltning Viktig å se midlene i sammenheng med øvrige virkemidler Samarbeid over fylkesgrensene

9 Etter- og videreutdanning
Viktig med gode etter- og videreutdanningstilbud Agronomutdanning for voksne Stimulere til økt kompetanseutvikling

10 Oppfordring Danner grunnlag for en viktig kompetanseflyt i hele verdikjeden Godt samarbeid med næringa DIALOG MULIGHETER

11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Grønn utdanning – utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google