Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsutfordringer i Arktisk Landbruk Bioøkonomi og nytt program BIONÆR Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsutfordringer i Arktisk Landbruk Bioøkonomi og nytt program BIONÆR Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsutfordringer i Arktisk Landbruk Bioøkonomi og nytt program BIONÆR Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen

2 Hva er bioøkonomi? (EUs definisjon) Bioøkonomien = bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi Bioøkonomien = bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi Fornybar biomasse = ethvert biologisk materiale (fra hav eller land) som produkt i seg selv, eller for anvendelse som råmateriale Fornybar biomasse = ethvert biologisk materiale (fra hav eller land) som produkt i seg selv, eller for anvendelse som råmateriale

3 MAT INDUSTRI ENERGI TRE- PRODUKTER TRE- PRODUKTER -Kjemisk -Biofarmasøytisk -Emballasje -… -Kjemisk -Biofarmasøytisk -Emballasje -… MILJØ OG NATURRESSURS- FORVALTNING Tjenester Bioøkonomien

4 Bioøkonomien – møte samfunnsutfordringene! Klimaendringer

5 Hvorfor bioøkonomi?  Konseptet knyttes til håndtering av de globale utfordringene (Grand Challenges)  Framtidig befolkningsvekst  Knapphet på mat  Knapphet på energi  Klimaendringer  Behov for bærekraftige råmaterialer «etter oljen»  «Business as usual» nasjonalt og internasjonalt utfordres  Forsterket av finanskrisene  Trusselen er økt økonomisk og politisk ustabilitet globalt og regionalt  «Bærekraftig intensivering»

6 Framveksten av bioøkonomien Mulighetene framover er knyttet til framveksten av bioøkonomien og de muligheter som ligger i utviklingen av et biobasert samfunn

7 Vi er ikke alene….: Utviklingen av den kunnskapsbaserte bioøkonomien

8 Bioøkonomi BIOTEK2021 – Bioteknologi for verdiskaping Hav og kysten Miljø 2015 Norklima Havbruk Bioøkonomien i Forskningsrådet Renergi BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer

9 Nytt program BIONÆR  Tematiske rammer – som før (Mat + Natur og næring)  Dialogprosesser om faglige prioriteringer:  Fokus på samfunnsutfordringer  og på næringens muligheter/utfordringer  Etablere faste dialogfora:  Næringen, næringsorganisasjoner  Forskere  Departement, forvaltning  Kompetansebyggingen vil kreve ulike, og og nye samarbeidsformer  I næringen og i Forskningsrådet

10 BIONÆR skal adressere:  Areal og ressursforvaltning  Skogbruk og trebruk  Jordbruk og vegetabiler  Husdyr  Næringspolitikk, rammebetingelser  Sjømat – fra den tas opp av havet  Næringsmiddelindustri og mat – fram til forbrukere i markeder verden over  Trygg mat  Mat og helse  Non food (julestjerner, juletrær, golfgress)  Tjenester, Inn på tunet mm

11 Nytt program BIONÆR  Innovasjonsprosjekter (IPN) som før!  Kompetansebyggende forskning  Mulighet for å se verdikjeder i sammenheng  Se nye koblinger og muligheter  Mer kretsløpstenking  Ressursutnyttelse  Men viktig; de tradisjonelle verdikjedene skal også ivaretas!!!

12 BIONÆR – budsjett 2012 Totalt vel 200 mill. kr årlig Kilder:  Landbruks- og matdepartementet  Fiskeri- og kystdepartementet  Nærings- og handelsdepartementet  Forskningsfondet (Oljefondet)

13 Forholdet til forskningsfondene:  Store i omfang  Bransjeforskning  Trenger gode kompetansemiljøer  Strategisk samarbeid

14 Internasjonalt samarbeid

15 Større prosjekter på viktige kompetansefelter  Kommunikasjon/ formidling  Anvendelse  Dynamikk  Tverrfaglighet

16 Utlysninger for 2013 BIONÆRFFL/JA  Forsker/Kompetanseprosj.  Skisser – frist 29. mai  Tema:  Agronomi  Mat/matindustri  Skog/trebruk  Med frist høsten 2012:  Nye biobaserte muligheter  Forvaltningsforskning på mattrygghet  KPN-utlysning nå  Skissefrist 30/4  Prioriteringer jfr innspill  Tilbakemelding ca. 14/6 Søknadsfrist 5. september kl. 13.00 Felles IPN-utlysning (35-40 mill.) Skissefrist 30. april

17 Forskningsrådets verktøykasse – et tilbud til landbruket  Fripro  BIA  Skattefunn  Nærings-PhD  Infrastruktursatsingen  Basisfinansiering av instituttene  BIONÆR  Miljø 2015  Norklima  BIOTEK2021  Renergi

18 (løse) tanker om nord-norske perspektiver  Nord-Norge er anerkjent sørpå for sin regionale satsing (Hurtigruteseminar)  Likevel sin egen lykkes smed. Perspektivet sørpå er ulikt.  Støttes av Landbruksmeldingens regionale trykk  Nord-områdesatsing  BIONÆR og sterke regionale miljøer som kan knytte region og nasjon sammen  Utfordring å knytte forskning og næring tettere  Utfordring å få til grønt og blått sammen  Forslå langsiktig prosess i retning klyngeetablering…

19 Takk for oppmerksomheten! tep@forskningsradet.no


Laste ned ppt "Forskningsutfordringer i Arktisk Landbruk Bioøkonomi og nytt program BIONÆR Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google