Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her

2 Bakgrunn for frisklivssentraler St.meld.nr.16. (2002-2003) Resept for et sunnere Norge –Grønn Resept (frisklivssentral og resept er en videreutvikling) Brev fra Helsedirektoratet til landets kommuner av mai 2010, anbefales prioriterte satsningsområder: ”Etablering og utvikling av frisklivs/mestringstilbud overfor personer med økt risiko for å utvikle sykdom knyttet til levevaner” St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen: –Behov for styrking av forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i helsetjeneste

3 Fylkesmann prioriterte områder i IS- 1 2011: –”veilede kommunene i etablering og utvikling av frisklivstilbud” (=frisklivssentraler) Fylkeskommunen – en utviklingsaktør, understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. –Tilskudd til utvikling av kommunale frisklivssentraler Nordisk og internasjonal forskning, samt utprøving og evalueringer i Norden Bakgrunn

4 Hva er en frisklivssentral? Et tilbud, forankret i helsetjenesten for hjelp til endring av helseatferd –Endringsfokusert veiledning (MI) –Fysisk aktivitet, Ernæring, Tobakk, KiD –Utviklingsområder (overvekt barn, ungdom, familier, rus) Bidra til egen mestring, økt funksjon og videre deltakelse i lokale tilbud Tilbud avhengig av behov og ressurser Tilbud med og uten henvisning Veiviser – oversikt over relevante tilbud og tiltak i offentlig, frivillig og privat regi

5 Et helsetjenestetilbud For risikogrupper Kvalitetssikret Henvisnings/ rapporteringsrutiner 12 uker (300-500 kr) Hjelpes videre til egenmestring og til tilbud i lokalmiljøene Frisklivsresept

6

7 Aktivitetstrappa

8

9 Status - FLS 2010: ca 100 frisklivssentraler i Norge –Ingen i Nord-Trøndelag Forprosjekt i Namdalen, Innherred og Værnesregionen HUNT: Vi trenger å forebygge i N-T og Namdalen!

10 Forprosjekt okt.2010-okt.2011 –Støtte fra fylkeskommunen: kr 213 000 Styringsgruppe: –Ivar Kvalø, ass. Rådmann i Namsskogan kommune –Eva Fiskum, prosjektleder i samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune –Marit Elise Pedersen, helse- og sosialsjef i Nærøy kommune –Karin Søraunet, ordfører Vikna kommune –Anne Margrethe Sandberg, Etterudanningsnettverket i Namdalen (EiNa): Arbeidsgruppe –Stine Strand, folkehelsekoordinator for G, N, S & H –Berta Loeng, koordinator for rehabilitering og fysiotereapeut i Grong kommune –Sissel Pettersen, folkehelsekoordinator for Midtre Namdal samkommune –Roger Nordheim Pedersen, prosjektleder Samhandlingsreformen i Ytre Namdal Frisklivssentraler i Namdalen

11 Forankring Indre Namdal: Rapport: Samhandling i Indre Namdal Midtre Namdal samkommune + Flatanger + Osen: Helhetlige helsetjenester i MNS + F + O Ytre Namdal: Rapport og handlingsplan for samhandlingsreformen

12 Mål for prosjektet Hvordan rekruttere de som trenger tilbudet. Kartlegge kompetansen i Namdalen. Samarbeid. –Samarbeid mellom kommunene om tilgjengelig kompetanse. –Samarbeid mellom den enkelte kommune og frivillige lag, foreninger og private aktører Økonomi. Vi vil finne ut hvordan frisklivssentralene skal drives, hvilke utgifter man bør regne med og hvordan de kan dekkes.

13 Namdalsmodellen Et fysisk aktivitetstilbud i hver kommune –Små vs. store kommuner –Lange avstander Samarbeide om kurs (kosthold, røykeslutt, KiD) Nettverk mellom frisklivssentraler i Namdalen og Nord-Trøndelag

14 Pilotprosjektet i Grong Oppstart av frisklivssentral i mai –Varighet: ½ år 50 % fysioterapeut Forankres i Rehabiliteringsteamet (koordinerende enhet) Kartlegge aktuelle tiltak i kommunen og finne samarbeidspartnere.

15 Pilotprosjektet i Grong Hvordan nå de personene som trenger dette tilbudet? Er ungdom en målgruppe? Lege, helsepersonell og NAV henviser Arbeidsgiver anbefaler Åpent tilbud/reklamere i MiniNytt Samarbeidspartnere Frisk i friluft, onsdagstur Torsdagsfrokost m/ påfølgende trening? Bassenggruppe? Gla’dans, trimdans? Flere…

16 Pilotprosjektet i Grong Hva er gjort? –Oppstartmøte –Spre informasjon Brosjyre Internett (kommunen & facebook) –Kontakte samarbeidspartnere –Skaffe utstyr/materiell (resepter, pulsklokker ol)

17

18 Veien videre Høsten 2011: Konklusjoner og anbefalinger presenteres for kommunene -> Kommunestyrevedtak 2012 – Oppstart i hver kommune i Namdalen


Laste ned ppt "Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google