Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

*BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "*BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 *BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching 1

2 ORGANISASJONSUTVIKLING
Forretningsområder.. 20 seniorrådgivere i Norge. Over 400 velrennomerte rådgivere i 40 land Fokus på store og mellomstore bedrifter *BEST STRATEGI *BEST ORGANISASJONSUTVIKLING *BEST EXECUTIVE SEARCH *BEST COACHING

3 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske ….
Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom: Læring Nyskaping Handling Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

4 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske ….
Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom: Læring Nyskaping Handling Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

5 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske ….
Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom: Læring Nyskaping Handling Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

6 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske ….
Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom: Læring Nyskaping Handling Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

7 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske ….
Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom: Læring Nyskaping Handling Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

8 Coaching Hva er en coach ? En coach er en profesjonell samtalepartner

9 Hva er en coach ? Coaching En coach er en profesjonell samtalepartner
En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker

10 Hva er en coach ? Coaching En coach er en profesjonell samtalepartner
En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat

11 Hva er en coach ? Coaching En coach er en profesjonell samtalepartner
En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat En coach har fokus på nåtid og fremtid

12 Hva er en coach ? Coaching En coach er en profesjonell samtalepartner
En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat En coach har fokus på nåtid og fremtid En coach er løsnings- og mulighetsorientert

13 Hva er en coach ? Coaching En coach er en profesjonell samtalepartner
En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat En coach har fokus på nåtid og fremtid En coach er løsnings- og mulighetsorientert Coachingsamtalene er konfidensielle

14 Hva er en coach ? Coaching En coach er en profesjonell samtalepartner
En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat En coach har fokus på nåtid og fremtid En coach er løsnings- og mulighetsorientert Coachingsamtalene er konfidensielle En coach er ikke en terapeut eller veileder

15 Coaching Coaching I coaching skiller vi mellom tre forskjellige områder for bruk av coaching: TEAM-coaching Når alle medlemmende av teamet har felles mål / agenda / verdier / visjoner. Fokus - På alt som er felles, men slik at alle medlemmene blir hørt og sett. Mål – Dra teamet mot et felles mål.

16 Coaching Coaching I coaching skiller vi mellom tre forskjellige områder for bruk av coaching: TEAM-coaching Når alle medlemmende av teamet har felles mål / agenda / verdier / visjoner. Fokus - På alt som er felles, men slik at alle medlemmene blir hørt og sett. Mål – Dra teamet mot et felles mål.  GRUPPE-coaching Når gruppens medlemmer har individuelle mål / agenda / verdier / visjoner Fokus - Å samle gruppen slik at alle blir hørt og sett, kreativiteten på det forskjellige få blomstre frem. Mål - Dra gruppen opp og frem med god kommunikasjon.

17 Coaching Coaching I coaching skiller vi mellom tre forskjellige områder for bruk av coaching: TEAM-coaching Når alle medlemmende av teamet har felles mål / agenda / verdier / visjoner. Fokus - På alt som er felles, men slik at alle medlemmene blir hørt og sett. Mål – Dra teamet mot et felles mål.  GRUPPE-coaching Når gruppens medlemmer har individuelle mål / agenda / verdier / visjoner Fokus - Å samle gruppen slik at alle blir hørt og sett, kreativiteten på det forskjellige få blomstre frem. Mål - Dra gruppen opp og frem med god kommunikasjon.    EN-TIL-EN coaching Personen som skal coaches vil ha et personlig mål / agenda / verdier / visjon Fokus - På personen, som da blir hørt og sett Mål - Personens egenutvikling.

18 Coaching – Prosessen.. Coaching
Vi fokuserer på å åpne folk opp for muligheter og valg.

19 Coaching – Prosessen.. Coaching
Vi fokuserer på å åpne folk opp for muligheter og valg. I coachingperioden er vi på leting etter folks; egne svar motivasjon forpliktelser

20 Coaching – Prosessen.. Coaching
Vi fokuserer på å åpne folk opp for muligheter og valg. I coachingperioden er vi på leting etter folks; egne svar motivasjon forpliktelser Vi jobber med å fjerne hindringer, og vi gir støtte og fokus underveis i prosessen.

21 Coaching – Metode.. Coaching Vi ønsker å hjelpe våre kunder til;
Vi ønsker å hjelpe våre kunder til; å bli mer tro mot sine verdier gjøre mer av det de brenner for omsette drømmer og ord til handling

22 Coaching – Metode.. Coaching Vi ønsker å hjelpe våre kunder til;
Vi ønsker å hjelpe våre kunder til; å bli mer tro mot sine verdier gjøre mer av det de brenner for omsette drømmer og ord til handling Vår coaching bygger på metoden kalt “co-active coaching”.

23 Coaching – Metode.. Coaching Vi ønsker å hjelpe våre kunder til;
Vi ønsker å hjelpe våre kunder til; å bli mer tro mot sine verdier gjøre mer av det de brenner for omsette drømmer og ord til handling Vår coaching bygger på metoden kalt “co-active coaching”. Denne metoden bygger på fire hjørnestener: Kunden er kreativ, ressurssterk og hel Coaching omhandler hele kundens liv; både jobb og privat Agendaen kommer fra kunden Relasjonen er et formelt samarbeid

24 Hva kan coaching gi din virksomhet ?
Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. - Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn

25 Hva kan coaching gi din virksomhet ?
Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. - Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn

26 Hva kan coaching gi din virksomhet ?
Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. - Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn

27 Hva kan coaching gi din virksomhet ?
Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn

28 Hva kan coaching gi din virksomhet ?
Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching

29 www.best-consult.no "We could all use a little coaching.
When you're playing the game, it's hard to think of everything." Jim Rohn 1


Laste ned ppt "*BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google