Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

* BEST * BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "* BEST * BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching."— Utskrift av presentasjonen:

1 * BEST * BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching

2 * BEST 2 20 seniorrådgivere i Norge. Over 400 velrennomerte rådgivere i 40 land Fokus på store og mellomstore bedrifter *BEST ORGANISASJONSUTVIKLING *BEST EXECUTIVE SEARCH *BEST COACHING Forretningsområder.. *BEST STRATEGI

3 * BEST 3 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske …. Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom:  Læring  Nyskaping  Handling  Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

4 * BEST 4 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske …. Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom:  Læring  Nyskaping  Handling  Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

5 * BEST 5 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske …. Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom:  Læring  Nyskaping  Handling  Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

6 * BEST 6 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske …. Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom:  Læring  Nyskaping  Handling  Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

7 * BEST 7 Coaching Coaching Coaching bygger på et tankesett om at menneske …. Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling. Formålet med coaching er personlig og faglig vekst. Vi ønsker at våre coachingkunder skal skape resultater gjennom:  Læring  Nyskaping  Handling  Prestasjon ”The Power of Many - The Focus of One"

8 * BEST 8 Hva er en coach ?  En coach er en profesjonell samtalepartner Coaching

9 * BEST 9 Hva er en coach ?  En coach er en profesjonell samtalepartner  En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker Coaching

10 * BEST 10 Hva er en coach ?  En coach er en profesjonell samtalepartner  En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker  En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat Coaching

11 * BEST 11 Hva er en coach ?  En coach er en profesjonell samtalepartner  En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker  En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat  En coach har fokus på nåtid og fremtid Coaching

12 * BEST 12 Hva er en coach ?  En coach er en profesjonell samtalepartner  En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker  En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat  En coach har fokus på nåtid og fremtid  En coach er løsnings- og mulighetsorientert Coaching

13 * BEST 13 Hva er en coach ?  En coach er en profesjonell samtalepartner  En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker  En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat  En coach har fokus på nåtid og fremtid  En coach er løsnings- og mulighetsorientert  Coachingsamtalene er konfidensielle Coaching

14 * BEST 14 Hva er en coach ?  En coach er en profesjonell samtalepartner  En coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, bevisstgjøre mennesker  En coach jobber med utvikling av mennesker, både profesjonelt og privat  En coach har fokus på nåtid og fremtid  En coach er løsnings- og mulighetsorientert  Coachingsamtalene er konfidensielle  En coach er ikke en terapeut eller veileder Coaching

15 * BEST 15 Coaching Coaching I coaching skiller vi mellom tre forskjellige områder for bruk av coaching: TEAM-coaching Når alle medlemmende av teamet har felles mål / agenda / verdier / visjoner. Fokus - På alt som er felles, men slik at alle medlemmene blir hørt og sett. Mål – Dra teamet mot et felles mål.

16 * BEST 16 Coaching Coaching I coaching skiller vi mellom tre forskjellige områder for bruk av coaching: TEAM-coaching Når alle medlemmende av teamet har felles mål / agenda / verdier / visjoner. Fokus - På alt som er felles, men slik at alle medlemmene blir hørt og sett. Mål – Dra teamet mot et felles mål. GRUPPE-coaching Når gruppens medlemmer har individuelle mål / agenda / verdier / visjoner Fokus - Å samle gruppen slik at alle blir hørt og sett, kreativiteten på det forskjellige få blomstre frem. Mål - Dra gruppen opp og frem med god kommunikasjon.

17 * BEST 17 Coaching Coaching I coaching skiller vi mellom tre forskjellige områder for bruk av coaching: TEAM-coaching Når alle medlemmende av teamet har felles mål / agenda / verdier / visjoner. Fokus - På alt som er felles, men slik at alle medlemmene blir hørt og sett. Mål – Dra teamet mot et felles mål. GRUPPE-coaching Når gruppens medlemmer har individuelle mål / agenda / verdier / visjoner Fokus - Å samle gruppen slik at alle blir hørt og sett, kreativiteten på det forskjellige få blomstre frem. Mål - Dra gruppen opp og frem med god kommunikasjon. EN-TIL-EN coaching Personen som skal coaches vil ha et personlig mål / agenda / verdier / visjon Fokus - På personen, som da blir hørt og sett Mål -Personens egenutvikling.

18 * BEST 18 Coaching – Prosessen.. Vi fokuserer på å åpne folk opp for muligheter og valg. Coaching

19 * BEST 19 Coaching – Prosessen.. Vi fokuserer på å åpne folk opp for muligheter og valg. I coachingperioden er vi på leting etter folks;  egne svar  motivasjon  forpliktelser Coaching

20 * BEST 20 Coaching – Prosessen.. Vi fokuserer på å åpne folk opp for muligheter og valg. I coachingperioden er vi på leting etter folks;  egne svar  motivasjon  forpliktelser Vi jobber med å fjerne hindringer, og vi gir støtte og fokus underveis i prosessen. Coaching

21 * BEST 21 Coaching – Metode.. Vi ønsker å hjelpe våre kunder til;  å bli mer tro mot sine verdier  gjøre mer av det de brenner for  omsette drømmer og ord til handling Coaching

22 * BEST 22 Coaching – Metode.. Vi ønsker å hjelpe våre kunder til;  å bli mer tro mot sine verdier  gjøre mer av det de brenner for  omsette drømmer og ord til handling Vår coaching bygger på metoden kalt “co-active coaching”. Coaching

23 * BEST 23 Coaching – Metode.. Vi ønsker å hjelpe våre kunder til;  å bli mer tro mot sine verdier  gjøre mer av det de brenner for  omsette drømmer og ord til handling Vår coaching bygger på metoden kalt “co-active coaching”. Denne metoden bygger på fire hjørnestener:  Kunden er kreativ, ressurssterk og hel  Coaching omhandler hele kundens liv; både jobb og privat  Agendaen kommer fra kunden  Relasjonen er et formelt samarbeid Coaching

24 * BEST 24 Hva kan coaching gi din virksomhet ? -Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. -Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. -Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. -Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. - Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn Coaching

25 * BEST 25 Hva kan coaching gi din virksomhet ? -Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. -Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. -Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. -Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. - Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn Coaching

26 * BEST 26 Hva kan coaching gi din virksomhet ? -Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. -Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. -Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. -Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. - Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn Coaching

27 * BEST 27 Hva kan coaching gi din virksomhet ? -Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. -Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. -Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. -Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. -Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn Coaching

28 * BEST 28 Hva kan coaching gi din virksomhet ? -Høyere produktivitet. Folk som er levende og engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kreative og engasjert på jobben. Dette skaper økt produktivitet. -Sterke kommunikasjonsferdigheter. Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker. -Sterk ledelse. Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Store ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andres folks betydning/styrker er en del av coaching. -Lojale medarbeidere. Folk som er glade og tilfreds i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt. -Ansvarlighet. Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser ”When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it." Jim Rohn Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching

29 * BEST www.best-consult.no "We could all use a little coaching. When you're playing the game, it's hard to think of everything." Jim Rohn


Laste ned ppt "* BEST * BEST Coaching Strategi – Organisasjonsutvikling – Executive Search - Coaching."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google