Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke “Grosåsdokumentet” våren 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke “Grosåsdokumentet” våren 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke “Grosåsdokumentet” våren 2011

2 Kristiansand Frikirke - ledet ut fra tradisjon og visjon  Vi vil vektlegge det som har særpreget Kristiansand Frikirke og kirkesamfunnet vårt. Samtidig spør vi Gud hva Han har for menigheten i dag og i fremtiden.  Vi er én menighet med mange forskjellige fokusområder, men vi ønsker like fullt å være én menighet. Menighetens visjon og verdier vil vi skal prege alle våre virkegrener.  Kristiansand Frikirke – en bønnemenighet

3 Kristiansand Frikirke – «åpne hjerter oppover og utover»  Vår visjon er «åpne hjerter oppover og utover».  Vi trenger en konkret strategi og handlingsplan for hvordan vi skal nå menighetens visjon.  Verdier: Levende tro, Inkluderende fellesskap, Takknemlighet og Tjenestevillighet (LITT)

4 Kristiansand Frikirke - ”Med Jesus i Sentrum”  I våre gudstjenester og virkegrener skal Jesus være i sentrum  Vi ser på oss selv som sendt til Sentrum (Kristiansand by) med Jesus. Vi vil ikke flytte ut av byen.  Vi drømmer om at folk skal merke at vi er til stede i Sentrum og at det ville betydd en forskjell dersom vi ikke var der.

5 Menighetens profil og satsingsområder

6 Kristiansand Frikirke – en flergenerasjonsmenighet  Livsløpsmenighet – fra vugge til grav.  Vi vil fremelske enhet på tvers av generasjoner. Enhet handler ikke om at alle tenker likt, men om at vi har samme mål.  Ulike syn på gudstjenestens form mener vi derfor er en spenning vi må lære oss å leve godt med og at denne spenningen er sunn.

7 Kristiansand Frikirke – en tjenende menighet  Vi ønsker ikke å være oss selv nok. Vårt kristne fellesskap skal være en gave til byen/fellesskapet/nabolaget.  Dersom vi skal ha åpne hjerter utover, må vi se mer av diakonale tiltak i vår menighets regi.

8 Kristiansand Frikirke – en misjonsutsender  I vår menighet skal det være naturlig for unge mennesker å bli misjonærer.  Mål: om 10 år skal vi sende 20 misjonærer.  Vi vil støtte enkeltpersoner og familier som vil dra ut på DTS/Bibelskole eller liknende livsforvandlende prosjekt.  Vi vil jevnlig arrangere kortere misjonsturer for familier, ungdom og andre aldersgrupper.

9 Kristiansand Frikirke – et ressurssenter.  Hva kan vi tilby som ikke det lokale bydelsarbeidet kan tilby?  Større samarbeidsarrangement som konserter, konferanser, samlivskvelder/kurs, kreative gudstjenester (f.eks. Show it), påskespill, misjonsmesse osv.  Stordriftsfordeler med samarbeid  Vi kan samle grupper med felles interesseområde som ikke samler nok folk i bydelene eller hvor det er mer givende å være mange  F.eks. konfirmantarbeid og ungdomsarbeid, kor i diverse aldersgrupper, dans, drama og musikk, singelgrupper, studentarbeid, turgrupper osv.

10 Kristiansand Frikirke – en menighetsplanter  viktigere for folk med lokal tilhørighet.  Eldsterådet ser for seg misjonale fellesskap ut fra en trygg og solid menighet – et stort lys i sentrum og mange små rundt  ikke nødvendigvis nye menigheter, men lokale bydelsarbeid.  Vi ønsker å se at nye misjonale fellesskap etableres der våre medlemmer bor. Misjon er ikke en aktivitet, men kirkens natur.  Det er viktig å være bevisst på hvem vi er sendt til; geografisk, demografisk (hvordan/hvor folk bor og lever) eller med tanke på interesseområde.

11 Kristiansand Frikirke – en åpen kirke.  Frikirkens bygg skal være en lys, varm, åpen og innbydende kirke.  Vi drømmer om en resepsjon slik de har på hotellet, som betjenes av kontorsekretær dagtid og frivillige på kveldstid  De som kommer inn i kirken, blir alltid møtt og sett.  fellesskapet vårt skal være et sted som er raust og nådig overfor alle syndere, tydelig på Jesus.

12 Kristiansand Frikirke – et helbredende gudstjenestefellesskap – et stort fellesskap bestående av mange små – en musikkmenighet – en viktig stemme i byen – en pådriver i kirkesamfunnet

13 Tangen eller Tollbodgt. 66?

14 Sambruk av lokaler  Økonomisk fornuftig. Da kan vi få brukt lokalene gjennom hele dagen, 7 dager i uken. Flotte lokaler står ikke tomme.  Menighetens behov utfyller bedrifters behov. FriCafé kan være kantine, grupperom kan være møterom, møtesaler kan være konferansesaler, resepsjonist kan være det for både bedrifter og ansatte i Frikirken.  Bygger ned terskelen på å komme inn i kirka.  Dersom vi bygger nytt, mener Eldsteråd det må være sambruk.  Bruke omgivelsene. Vi trenger ikke eie alt


Laste ned ppt "Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke “Grosåsdokumentet” våren 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google