Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Hematuri Bildediagnostisk utredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Hematuri Bildediagnostisk utredning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Hematuri Bildediagnostisk utredning

2 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Mikroskopisk hematuri  Noe ulike definisjoner –Mer enn 3-5 røde pr synsfelt ved mikroskopi (high powered field) ansees signifikant –Mikroskopi fordel mtp evnt sylindre (glomerulær nyresykdom) –Evnt fasekontrast

3 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Mikroskopisk hematuri  Stics ved hematuri –Sensitivitet: 91-100% –Spesifisitet: 65-99 % (Avhengig av definisjon) Falsk positiv: Myoglobin Falsk negativ:Ascorbinsyre, gammel stics

4 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Mikroskopisk hematuri  Fleste asymptomatiske pasienter med mikroskopisk hematuri har ikke alvorlig sykdom –16-20% av menn >60år har mikr. hematuri i en eller flere repeterte prøver –0,5 – 6% urologisk cancer –PPV ca 20% for annen urologisk sykdom

5 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Mikroskopisk hematuri  Hematuri kan være et alvorlig symptom på sykdom  Graden av hematuri ikke relatert til alvorlighetsgrad av sykdom  Hematuri ved antikoagulasjon Signifikant urologisk patologi 13-45%

6 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Hematuri - årsaker  Glomerulære Bildediagnostikk gir lite, men aktuell i differensialdiagnostikk  Ikke – glomerulære –Renale –Ekstrarenale Bildediagnostikk indisert ved mistanke om urologiske tilstander

7 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Glomerulære  Primære glomerulonefritter (-) IgA nefropathi Postinfeksiøs Membranoproliferativ  Sekundære glomerulonefritter (-) Interstitiell nefritt (medikamenter) LED Henoch-Shønlein Vasculitter

8 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Glomerulære  Familiære tilstander (-) Thin basement membran Heriditær nefritt  Fysisk aktivitet (-)

9 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Ikke glomerulære- renale  Tumor (+) Adenom Carcinom Oncocytom Angiomyolipom  Infeksjon (+/-)  Metabolske (-) Hypercalcuri Hyperuricuri

10 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Ikke glomerulære- renale  Hypertensjon  Familiære (+) Medullær svampnyre Polycystisk nyresykdom  Papillenekrose (+) Diabetes  Malformasjon (+/-)

11 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Ikke glomerulære- ekstrarenale  Uroepiteliale svulster (+) Nyrebekken, ureter Urinblære  Konkrementer (+)  Prostatahyperplasi (+/-)  Infeksjoner (+/-)  Traume (+)  Antikoagulasjon (-)

12 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Bildediagnostikk - hematuri  Rtg oversikt urinveger  Urografi  Ultralyd  CT

13 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Rtg oversikt urinveger  Påviser kalkholdige konkrementer i urinvegene av en viss størrelse Bruk: Kontroll av kjente konkrement Ellers lite brukt Minus: Påviser ikke de minste konkrementer samt konkr. med lite innhold av Ca++ Tarminnhold virker forstyrrende Ingen opplysning om passasjehinder

14 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Urografi  Primært for å kartlegge obstruksjon og vurdere samlesystem/ureteres Bruk: Urolithiasis og evnt passasjehinder Kartlegge obstruksjon annen årsak Mistanke om uroepitelial svulst Minus: Vurdering av nyreparenchym. Kan påvise ekspansjoner, men kan f.eks ikke skille tumor fra cyste Erstattes mer og mer enn CT

15 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Fylningsdefekt v. pelvis

16 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Obstruksjon v. ureterostium

17 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Uroepitelial tumor

18 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Tumor nyrebekken

19 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Ultralyd  God metode for kartlegging av øvre urinveger mtp fokale lesjoner: –Neoplasmer –Cyster – evnt atypi –Forkalkninger/konkrement –Hydronephrose/pyonephrose –Fokale inflam. prosesser –Diverse anomalier  Bra sensitivitet for blæretumor Erstatter ikke cystoskopi

20 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Ultralyd Bruk: Kartlegging av nyrer/nyrebekken/blære mtp: Tumor/fokale veggfortykkelser Konkrementer og dilatasjon av samlesystem Annen fokal patologi Minus: Glomerulær nyresykdom. Lokalisasjon av konkrement Grad av obstruksjon Ureter ikke visualiserbar Personavhengig - erfaring

21 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Normal anatomi

22 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Konkrement

23 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Hydronephrose

24 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Benign cyste

25 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Hypernephrom

26 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Angiomyolipom

27 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Blæretumor

28 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt CT  Optimal for kartlegging av nyreparenchym og samlesystem Bruk: ”Alt-i-ett” utredning for hematuri Urolithiasis; større sensitivitet enn urografi Klassifikasjon av cyster Stadieinndeling tumor Patologi lags ureteres forløp Påvise lite kalkholdige konkrement Kartlegge perirenale rom Minus: Ioniserende stråling, men ikke mer enn urografi

29 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Pyelonefritt h. side

30 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Stor tumor v. nyre

31 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Angiomyolipom

32 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Tumor h. ureter

33 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Blæretumor

34 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt MR  Kartlegging av tumor og urinveger Bruk: Kartlegging av tumor når CT er inkonklusiv Stadieinndeling MR-urografi gir bildemessig meget pen fremstilling av urinvegene Minus: Tidkrevende MR

35 Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Konklusjon  CT og ultralyd øker  Urografi redusert nytteverdi i forhold til tidligere  Bildediagnostikk erstatter ikke cystoskopi  Utredning i samarbeid med lokal urologisk avdeling


Laste ned ppt "Knut Korsbrekke - Sentrum Røntgeninstitutt Hematuri Bildediagnostisk utredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google