Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prostataplager hos voksne menn Anders Bærheim Seksjon for allmennmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prostataplager hos voksne menn Anders Bærheim Seksjon for allmennmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prostataplager hos voksne menn Anders Bærheim Seksjon for allmennmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag

2 Kontaktårsaker Diagnose % > 50 år Ondartet svulst i prostata20% 100% Godartet prostatahyperplasi14% 98% Symptomer fra prostata 6% 93% Prostatitt 5% 46% Klamydiainfeksjon 4% 1% Andre diagnoser49%

3 LUTS Lagringssymptomer • Plutselig sterk trang • Hyppig vannlating • Små volum • Nattlig vannlating • Smerter ved blærefylling • Inkontinens Tømmingssymptomer • Startvansker • Dårlig kraft på strålen • Avbrutt vannlating • Behov for å presse eller trykke • Følelse av ufullstendig tømming • Etterdrypp • Svie eller smerte ved miksjon • Tidligere akutt retensjon

4 Forekomst LUTS Friske menn over 60 år: Hyppig vannlating30 – 40% Sterk trang (urge)10 – 20% Startvansker, svak stråle10 – 25% Etterdrypp30 – 40% Nocturi > x310 – 15% Kun 1/5 er uten slike symptomer

5 Symptomskåre IPSS, International Prostata Symptome Score I løpet av den siste mnd: aldri, ½, nesten alltid: • følelse av ikke å tømme seg skikkelig • late vannet på nytt <2 t etter forrige vannlating’ • stoppe / starte under vannlatingen • vanskelig å utsette vannlatingen • svak urinstråle • trykke eller presse på for å late vannet • stå opp om natten for å late vannet + livskvalitetsspørsmål

6 Undersøkelser Undersøke urin Palpasjon av prostata Måle resturin Kontrollere nyrefunksjon Evt henvise til: Bildediagnostikk, flowmetri Cystoscopi, biopsi Etc.

7 Benign prostatahypertrofi Risikofaktorer: alder og normal testikkelfunksjon Forekomsthistologisksymptomatisk 40 - 50 år 10% 0% 50 – 60 år 50% 25% > 60 år 70-80% 50% Forløp ’over noen år’: Bedring20% Uendret30% Forverring50% 15-25% vil bli operert.

8 Diagnose BPH Symptomer Klinisk undersøkelse • palpasjon prostata, perkutere blære • resturin Tilleggsundersøkelse • nyrefunksjon • PSA? Bildediagnostikk?

9 BPH og kreatinin Høy kreatinin vil påvirke diagnostiske tester øke risiko for postoperative komplikasjoner indikere retensjon med hydronefrose

10 BPH og PSA Sjanse for cancer i % Palpasjonsfunnknuteingen knute PSA< 4 17% 9% 4-10 45% 20% > 10 75% 30%

11 PSA utsagnsverdi Sensitivitet 0,50, spesifisitet 0,60 ved >10ng/ml CP +CP- PSA >10mg/ml252025/45 = 55,6% PSA <10mg/ml253025/55 = 45,5%50

12 Diagnose BPH Symptomer Klinisk undersøkelse • palpasjon prostata, perkutere blære • resturin Tilleggsundersøkelse • nyrefunksjon • PSA? Bildediagnostikk?

13 Behandling BPH Observasjon Medikamentell behandling Adrenerge α-reseptorantagonister Carduran, Xatral,Tamusolin, Terazolin Bedrer avløpsforhold, effekt 1-2 uker effektiv dose 5-alfateduktasehemmere Avodart, Finasterid Reduserer stimulering androgene reseptorer, effekt 6 mndr Operasjon Dere vet / skal vite det som trengs

14 Behandling BPH - resultat I %Åpen op TURPα-blokk5-ARHObservasjon Sjanse for symptombedring95-98 75-90 50-75 50-75 20-50 Reduksjon i symptomskåre70-80 70-80 15-30 15-30 Ukjent Risiko for død <90 dgr<2-3 <2 <0,5 <0,5 <0,5 Risiko total inkontinens <1 <1 0 0 0 Risiko impotens15-30 10-20 <2 5-15 <2 Retrograd ejaculasjon70-90 70-90 <5 0 0

15 Henvisning BPH • Hyppige infeksjoner • Hematuri • Uttalte symptomer • Atypiske / uklare symptomer / funn • Mistanke om kreft, urethrastriktur eller nevrologisk lidelse • manglende behandlingseffekt etter 6-12 mndr • usikkerhet hos behandlende lege

16 Cancer prostatae Forekomst I autopsimaterialer: 10% ved 50 år, 70% ved 80 år Diagnostiserte:6-8% pr livsløp Diagnose: rektal eksplorasjon

17 Ca. prost., diagnose Rektal eksplorasjon:77% pos PSA Tilfeldig PSA67% pos ekspl. Funn Allmennsymptomer / smerter av metastaser

18 Ca. prostatae, behandling Andel pas med lokalisert prostatakreft øker, men fortsatt like mange har metastaser ved operasjon. ‘Vente-og-se’ er fullt ut adekvat behandling Hvorfor da i det hele ta PSA? 80% impotens, 30% inkontinens Radikaloperasjon: Har IKKE vist å bedre overlevelse eller livskvalitet

19 Status operasjon ca. prostatae Radical Prostatectomy versus Watchful Waiting in Early Prostate Cancer Bill-Axelson et al, N Engl J Med 2005; 352: 1977-84. 695 menn med ca. prostata, RCT, operasjon versus ”vent og se”. Alder 64,7 år; 8,2 år oppfølging operasjonkonserv.beh Død av enhver årsak83, 24%106, 30% Død pga ca prostatae30, 9% 50, 14% Fjernmetastaser50, 14% 79, 23%

20 695 menn, 65 år i snitt ved start Metastaser etter 10 år Kir+ 14%Kir- 23%NNT = 39 Død av enhver årsak, 10 år Kir+ 24%Kir- 30%NNT = 58 Underanalyser: Ingen forskjell i effekt de første 5 årene Effekt kun hos menn ≤ 65 år

21 Pas. Info ved PSA-test -Oftest ønskelig at kreft oppdages tidligst mulig. Dette gjelder ikke prostatakreft - Hos 1/3 av alle 70-åringer finner vi kreftceller fra prostata. De fleste vil aldri få plager - Det er ikke vist at operasjon eller strålebehandling øker levetid. Det vi vet er at behandling kan gi alvorlig bivirkning - To av tre menn med forhøyet PSA har ikke prostatakreft. PSA er en upålitelig test for å påvise prostatakreft. … … beskrivelse av tenkte scenarioer - Generelt kan det derfor ikke anbefales å undersøke PSA hos friske menn.

22 Kronisk prostatitt = kronisk bakteriell prostatitt = kronisk ikkebakteriell prostatitt = prostatodyni = kronisk bekkensmertesyndrom Forekomst 20-40% av befolkningen Usikker grensesnitt mot normale sensasjoner

23 Kronisk bekkensmertesyndrom - symptomer Avhengig av anatomi (mann/kvinne) Ofte ukarakteristisk, flere typer smerte / ubehag Ofte oppgitthet og dysfori Ofte tvil om egen seksualfunksjon

24 Kronisk bekkensmertesyndrom - behandling Forsikring om godartet tilstand Lokalsymptomer: varme, NSAIDS? Rådgivning seksuelle problemer Hv psykolog?


Laste ned ppt "Prostataplager hos voksne menn Anders Bærheim Seksjon for allmennmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google