Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz Eivind Meland, SAM og Olsvik legesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz Eivind Meland, SAM og Olsvik legesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz Eivind Meland, SAM og Olsvik legesenter

2 En trygg diagnostisk strategi •Hva er de mest sannsynlige (prevalente) diagnoser? •Hvilke tilstander er viktigst ikke å overse? •Hvilke tilstander blir ofte oversett? •Kan pasienten ha en av de klassiske imitator tilstander? •Forsøker pasienten å fortelle deg noe annet (forventninger til utredning/ henvisning etc)?

3 Video del 1 •Presentasjon av symptomet •Hva er de mest sannsynlige diagnoser, og de viktigste ikke å overse når nå pasienten har presentert sin plage?

4 En inndeling basert på symptomatologi •Vertigo/ bevegelsesillusjon –Gyratorisk –Nautisk •Ubalanse/ dysekvilibrium – forstyrrelse mellom sensoriske og motoriske funksjoner •Nærsynkope •Angst, utrygghets- og uvirkelighetsfølelse (”lightheadedness”) (obs iatrogenese/ farene ved den objektiverende medisin!)

5 Forekomst •Normalt i visse situasjoner (LVI, gange i mørket og lignende) •Hovedårsak til 2% av konsultasjonene i en allmennpraksis •Befolkningsundersøkelser: 10% har hatt balanseproblem siste 3 mndr •Mer vanlig hos eldre over 65: 30% hatt episode(r) med svimmelhet siste 3 mndr •Vanlig årsak til fall hos eldre

6 Diagnostisk tankegang •Lytt til pasienten – video 2 •Unge og middelaldrende –Vestibularisnevritt –BPPV –Nakkemyalgi/ tensjonshodepine og angst –Mb Meniére –Prodromsymptom til migreneanfall

7 Diagnostisk tankegang •Middelaldrende og eldre – som over –Ortostatisme ifm medikamentbruk –Nærsynkope/ med eller uten medikament –Organisk sentral (CNS) svimmelhet (TIA, etter slag, tumor i bakre skallegrop) –Hypoglykemi ifm medikamentell diabetes behandling –Cervicogen svimmelhet –Multisensorisk/ muskelsvekkelse

8 Diagnostisk tankegang •Viktig ikke å overse –Subduralt hematom –MS –Epilepsi –Akustikusnevrinom o.a. tumor cerebri –Infeksjon i indre øre

9 En inndeling basert på anatomi/ fysiologi •Organisk perifer svimmelhet (indre øre/ bueganger og vestibularis-nerven) •Organisk sentral svimmelhet •Cervikogen svimmelhet •Spenningsbetinget svimmelhet •Svimmelhet som skyldes annen grunnsykdom: eks kardial og annen sirk sykd (subclavian steal), endokrin sykdom •Aldersbetinget svimmelhet

10 Sykehistorie •Pasientens fortolkninger og bekymringer •Debut, varighet, type svimmelhet •Provoserende og lindrende faktorer •Ledsagefenomen •Annen sykdom •Medikamentbruk

11 Varighet av anfallene •Minutter: BPPV, sirkulasjonsforstyrrelse •Timer: Meniére, migrene, sirkulasjonsforsyrrelse •Dager: Vestibularis nevritt •Permanent: Multisensorisk, ototoksiske medikament

12 Klinisk undersøkelse – Video del 3 •Allmenntilstand, hydreringsgrad, muskelatrofi •Puls, BT (evt på begge armer), hjerte og karotider •Otologisk undersøkelse •Dix-Hallpikes test (og Epley’s manøver) •Orienterende nevrologisk status •Blikkretningsnystagmus

13 Tiltak og råd •Informasjon og beroligelse •Unngå iatrogene helseskader •Oppmuntre til aktivitet og trening •Epley’s manøver •Antihistamin ikke phentiazin- derivater (eks Stemetil) •Balansetrening/ assistert av fysioterapi •Otolaryngologisk lab HUS: www.uib.no/med/ore/otoweb/ www.uib.no/med/ore/otoweb/

14 Video 4 •Vi trener på Dix-Hallpikes og Epley’s •Egentrening ved BPPV


Laste ned ppt "Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz Eivind Meland, SAM og Olsvik legesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google