Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsbehov i en klinisk hverdag Kreftpasienter Akutte hendelser Knut Magne Augestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsbehov i en klinisk hverdag Kreftpasienter Akutte hendelser Knut Magne Augestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsbehov i en klinisk hverdag Kreftpasienter Akutte hendelser Knut Magne Augestad

2 Problemstillinger Mange konsultasjoner Mange konsultasjoner Lange ventelister Lange ventelister Komplisert logistikk Komplisert logistikk Komplisert samhandling fastlege-spesialist Komplisert samhandling fastlege-spesialist Henvisninger av varierende kvalitet Henvisninger av varierende kvalitet –Anamnese –Tidligere sykdommer –Medikamenter –Klinisk undersøkelse –”Pasienten har vondt i maven. Ønsker utredning” Polikliniske notat varierende kvalitet Polikliniske notat varierende kvalitet

3 Hovedproblem samhandling Eldre pasienter med mange lidelser Eldre pasienter med mange lidelser Mange ”treffpunkter” med helsevesenet på mange nivåer Mange ”treffpunkter” med helsevesenet på mange nivåer Forskjellige årsaker til medisinske konsultasjoner Forskjellige årsaker til medisinske konsultasjoner Pasienten selv blir ofte informasjonskilde  problematisk Pasienten selv blir ofte informasjonskilde  problematisk Medikamenter Medikamenter Funn ved undersøkelser (eks røntgen, blodprøver) Funn ved undersøkelser (eks røntgen, blodprøver) Svært vanskelig å innhente informasjon mellom nivåene Svært vanskelig å innhente informasjon mellom nivåene –Spesialist: Ringe til fastlegen !!! –Fastlegen: Ringe til spesialist !!!

4 Kontroller CRC 2004 UNN 485 konsultasjoner Må vi kontrollere disse pasientene på poliklinikken ? Hvordan kan vi bedre samhandlingen mellom nivåene ? RCT Norsk Helsenett

5

6 80 % av tilbakefallene kommer innen 3 år  kontroll m 3 mnd intervall, deretter 6 mnd Carcinoma of the colon and rectum in a defined population. An epidemiological, clinical and postmortem investigation of colorectal carcinoma and coexisting benign polyps in Malmo, Sweden. Acta Chir Scand Suppl. 1973;438:1-86 Berge T, Ekelund G, Mellner C, Pihl B, Wenckert A. MÅL 1.Skolere 2.Påvise residiv 3.Behandlings resulteter ? Kontrollkortet

7 Etterkontroll ved cancer coli Pasient 5 år med etterkontroller Kirurgisk poliklinikk X16 Blodprøver CEAX16 Røntgenundersøkelser X8 Fastlege X? Koloskopi X2

8 I dag: -e-henvisning -e-epikrise Norsk Helsenett E-kontrollkort

9 kontrollkort PasientDIPS Fastlege journal

10 Målsetting jfr protokoll Bedre samhandling mellom spesialist og fastlege Bedre samhandling mellom spesialist og fastlege Brukervennlig Brukervennlig Oppdateres kontinuerlig fastlegejournal og sykehusjournal Oppdateres kontinuerlig fastlegejournal og sykehusjournal Inneholde opplysninger om; røntgenundersøkelser, CEA, koloskopi, anamnese og klinisk undersøkelse Inneholde opplysninger om; røntgenundersøkelser, CEA, koloskopi, anamnese og klinisk undersøkelse Tips til fastlege vdr anamnese, klinisk undersøkelse, tegn på residiv Tips til fastlege vdr anamnese, klinisk undersøkelse, tegn på residiv Maler for henvisning (rtg, koloskopi osv) Maler for henvisning (rtg, koloskopi osv) NB: klare rutiner ved mistanke om tilbakefall NB: klare rutiner ved mistanke om tilbakefall

11

12 Behov for informasjon ved akutte hendelser UNN: spesielt aktuelt om sommeren UNN: spesielt aktuelt om sommeren –Mange på reise/ferie Alle tilstander som på en eller annen måte endrer bevisthetsnivået til pasienten Alle tilstander som på en eller annen måte endrer bevisthetsnivået til pasienten Ulykker Ulykker Indremedisinske tilstander Indremedisinske tilstander

13 Telefonen Godt nok ? NEI !


Laste ned ppt "Informasjonsbehov i en klinisk hverdag Kreftpasienter Akutte hendelser Knut Magne Augestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google