Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevrofibromatose type 1 (NF1) Nevrofibromatose type 2 (NF2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevrofibromatose type 1 (NF1) Nevrofibromatose type 2 (NF2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevrofibromatose type 1 (NF1) Nevrofibromatose type 2 (NF2)
og Nevrofibromatose type 2 (NF2) Arvid Heiberg Avdeling for medisinsk genetikk Rikshospitalet februar 2005 Hvem jeg er Hvem de er Mål: De skal bli interessert, nysgjerrig To forskjellige tilstander Forskjellige årsaker, tegn og symptomer, forløp, forekomst og ”gjennomsnittlig alvorlighetsgrad”. Felles: arvelige tilstander med svulster med relasjon til nervesystemet og (hver sin) karakteristiske hud forandringer Nesten alltid mulig å skille dem fra hverandre

2 Hvorfor skal dere vite noe om NF1 og NF2?
Nevrokirugiske komplikasjoner ved begge tilstander NF1 og NF2 kan debutere med en isolert svulst (i CNS eller perifert)

3 Hva skal dere vite om NF1 og NF2?
Kjennskap til: diagnostiske kriterier mindre synlige handicap forløp arvelighet

4 NF1 versus NF2 NF1 NF2 Autosomal dominant arvelig
50% nymutasjoner (ca.1/10.000) Tidlig debut Mye hud tegn 10% malignitetsrisiko Perifere manifestasjoner NF1 gen på kromosom 17 1/3000 levendefødte Ca. 20% har alvorlige medisinske komplikasjoner i løp av livet NF2 Autosomal dominant arvelig 50% nymutasjoner Sen debut vanlig Ingen eller sparsomme hud tegn 5% lavgradig malignitetsrisiko Sentrale manifestasjoner NF2 gen på kromosom 22 1/ levendefødte Som regel medisinsk alvorlig Historisk skilt fra hverandre klart for ikke så lenge siden. Sammenblandet i gammel literatur

5 NF1 diagnostiske kriterier:
Café-au-lait flekker (6 eller flere over 5 millimeter i diameter hos barn, over 15 millimeter i diameter hos voksne) 2 eller flere nevrofibromer Fregner i lysken eller aksillen Optikus gliom Lisch knuter Karakteristiske ben forandringer En eller flere førsteledds slektninger med NF1 For å stille diagnosen: minst 2 av 7 kriterier oppfylt Hoved kriterier vokser inn i diagnosen diagnosen kan ofte stilles i løpet av første 2 leveår når kjent i slekta hos nesten alle rundt 8 år så å si alle ved 20 år

6 Diagnostiske kriterier
Café-au-lait flekker Kommer først kan være tilstede ved fødselen ikke flere etter puberteten kan blekne 10% av befolkningen har en eller to små ingen helsemessig betydning andre tilstander med mange CAL, sjeldnere

7 Nevrofibromer Kan være noen få eller veldig mange
flere ved puberteten, svangerskap, overgangsalder stort problem i det daglige Svulster fordi NF1 genet er en tumor suppressor gen -- men stortsett godartet svulster Vi har to kopier av NF1 genet -- dysfunksjon av den ene kopi er i seg selv nok til å gi problemer -- for eksempel lærevansker. Men hvis ingen av kopiene er in takt i en celle kan uregulert vekst resulterer. Som å være utstyrt med to bremseklosser -- blir virkelig trøbbel når begge er defekte

8 Plexiformt nevrofibrom
Potensiale for malignitets utvikling: Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNS) Hode og hals, medfødt vokser vanskelig å operere kan være vonde malign transformasjon til

9 Fregner Områder som vanligvis ikke får lys

10 Lisch knuter Ufarlige godt diagnostisk tegn spaltelampe
hos nesten alle voksne

11 Karakteristiske skjelett forandringer
kilebensvinge mangel tynn cortex av lange rør knokler evt med dannelse av falsk ledd Andre skjelett komplikasjoner forekommer også, først og fremst scoliose

12 oftest fremre del av pathway (n. opticus, chiasma) kan være bilaterale
Opticus gliom oftest fremre del av pathway (n. opticus, chiasma) kan være bilaterale symptom debut før 6 års alderen men ofte asymptomatiske vokser vanligvis langsomt Ca 1/2 parten ( inntil 70% ref Rosser og Packer 2002 J of child neurologi) av isolerte optisk gliomer = NF1 Tegn og symptomer avhenger av lokalisering trykk fenomer hormonelle problemer (obs for tidlig pubertet) (hypothalamus) synsproblemer Noen må stråles -- kjemoterapi ingen plass foreløpig. Komplikasjoner særlig hos de yngste (kognitive sekevele)

13 Første grads slektning med NF1
Full penetrans -- synes på alle innen de blir voksne Men variasjon i uttrykk -- flere foreldre diagnostisert etter at et alvorligere affisert barn diagnostisert

14 Mindre synlige handicap, NF1
lærevansker hos flere enn 50% sosial og motorisk ”klønethet” annerledes utseende usikkerhet i prognose for seg selv og barn ”trøtthet” flere affiserte i samme familie You need a fighting mother.

15 Barn vokser inn i diagnosen Kronisk og progressiv tilstand
Forløp, NF1 Barn vokser inn i diagnosen Kronisk og progressiv tilstand Usikkerhet for framtiden -- ingen får alle komplikasjoner For mange er dagliglivets bekymringer tyngre enn medisinske komplikasjoner gjennom et langt liv Tegn og symptomer avhenger av lokalisasjon Særlig hos barn under 10 år kan intrakranielle svulster være et tegn på NF1 Hydrocephalus USIKKERHET FOR FRAMTID

16 Forløp, NF1, fortsatt Andre CNS svulster hjerne stamme gliomer (obs pilocytisk astrocytomer), relativt benigne sammenlignet med ikke-NF1 gliomer andre benigne og maligne CNS svulster forekommer mer sjeldent differensial diagnose: UBO’s (uidentified bright objects) stabil størrelse, går tilbake, mangler masse-effekt, tar ikke opp kontrast

17 Ny mutasjoner her med utgangspunkt i akondroplasi --
Dette kunne være stamtavle for en slekt med personer med akondroplasi Penetrans ved akondroplasi 100% -- i motsetning til andre autosomalt dominant arvelige tilstander

18 Hva skal dere vite om NF1 og NF2?
Kjennskap til: diagnostiske kriterier mindre synlige handicap forløp arvelighet

19 Referanser og lenker Norsk forening for nevrofibromatose: Frambu: Oversiktsartikkel fritt tilgjengelig på nettet: Intracranial neoplasms in children with Neurofibromatosis 1, Tena Rosser og Roger J Packer, J of Child Neur 2002;17: Frambus informasjonshefte om NF1


Laste ned ppt "Nevrofibromatose type 1 (NF1) Nevrofibromatose type 2 (NF2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google