Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akl 2004 Julenøtt kasus 1 A. Kathrine Lie Fagområde Patologi Det norske Radiumhospital HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akl 2004 Julenøtt kasus 1 A. Kathrine Lie Fagområde Patologi Det norske Radiumhospital HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 akl 2004 Julenøtt kasus 1 A. Kathrine Lie Fagområde Patologi Det norske Radiumhospital HF

2 akl 2004 Sykehistorie 19 år gammel jente merket oppfylning under venstre costalbue, vekttap CT viste solid ekspansjon i venstre nyre med diameter 13 cm, metastase suspekte lesjoner i lunge og venstre binyre. Radikal nefrectomi og fjernet para-aortale lymfeknuter 02.06.03

3 akl 2004 Makro Velavgrenset, gulig tumor med små blødninger. Diameter 12x9 cm. Ikke gjennombrudd av nyrekapsel. Forstørrede lymfeknuter i nyrehilus og para-aortalt. Upåfallende binyre

4 akl 2004

5 Mikro Velavgrenset tumor med tubulært og spolcellet vekstmønster, myxoid stroma. Små blødninger. Minimal atypi, ingen nekroser eller mitoser Ikke påvist gjennombrudd av nyrekapsel eller infiltrasjon i nyrebekken. Ingen metastaser til binyre eller regionale lymfeknuter

6 akl 2004 x4

7 akl 2004 x10

8 akl 2004 x20

9 akl 2004 x40

10 akl 2004 x4

11 akl 2004 Alcian x10

12 akl 2004 Hale x10

13 akl 2004 AE1/AE3 x10

14 akl 2004 Vimentin x10

15 akl 2004 RCC x10

16 akl 2004 EMA x20

17 akl 2004 Ki67 x40

18 akl 2004 CK7, 34βE12, villin og neuroendokrine markører

19 akl 2004 Ploidianalyse Aneuploid tumor, bilde fjernet grunnet Personidentifiserbare opplysninger

20 akl 2004 Cytogenetikk Nær-triploid karyotype med en rekke hovedsakelig numeriske kromosomavvik 63-70,XXX,-1,+2,+4,-6,+7,?del(11)(q13),+12, -13,-14,-15,+17,+20[cp15]

21 akl 2004 CGH-profil

22 akl 2004 Interfase-FISH

23 akl 2004 Diagnose Lavgradig malignt nyrecellecarcinom av tubulær, mucinøs og spolcellet type Stadium pT2 pN0 M0

24 akl 2004 Oppfølgning Frisk, ingen metastaser eller lokalt recidiv 1 1/2 år etter behandling

25 akl 2004 Nyrecellecarcinom av tubulær, mucinøs og spolcellet type

26 akl 2004 Klassifikasjon av nyrecellecarcinomer WHO 2004 Klarcellet –Multiloculært cystisk Papillær type Kromofob type Samlerørstype Medullær type Mucinøs, tubulær og spolcellet type Assosiert med Xp11.2 translokasjon/TFE3 Uklassifiserbar type 1-7% 90%

27 akl 2004 Få kasus publisert (Parwani 01, Rakozy 02, Weber 03). Utgår sannsynligvis fra samlerørene Stor aldersspredning (17-82 år) Hyppigst hos kvinner (F:M=4:1) Oftest ingen symptomer, flankesmerter, hematuri God prognose, metastaser rapportert hos en pasient

28 akl 2004 Immunhistokjemi –Ikke nødvendig for diagnose! –Positiv for: Pan CK, CK7, CK18, CK19, EMA, 34βE12, UEA, av og til vimentin og CD 15. Ki67 < 1% –Negativ for: CD 10, villin, RCC (proximale tubuli)

29 akl 2004 Elektronmikroskopi: –epiteliale karakteristika (tight junctions, desmosomer) FISH/CGH: –Tap av kromosom 1*, 4, 6*, 8, 9, 13*, 14*, 15* og 22 –Gevinst av kromosom 7*, 11, 16 og 17*


Laste ned ppt "Akl 2004 Julenøtt kasus 1 A. Kathrine Lie Fagområde Patologi Det norske Radiumhospital HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google