Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykdommer i nyrene Thor Andreas Moe Våren 2002. Sykdommer i nyrene Undersøkelser Kronisk nyresvikt Akutt nyresvikt Glomerulonefritt Nefrotisk syndrom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykdommer i nyrene Thor Andreas Moe Våren 2002. Sykdommer i nyrene Undersøkelser Kronisk nyresvikt Akutt nyresvikt Glomerulonefritt Nefrotisk syndrom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykdommer i nyrene Thor Andreas Moe Våren 2002

2 Sykdommer i nyrene Undersøkelser Kronisk nyresvikt Akutt nyresvikt Glomerulonefritt Nefrotisk syndrom Erstatning av nyrefunksjon

3 Undersøkelser  urinprøve: –morgenurin – midtstråle  stix: protein, glukose, blod, hvite, bakterier, pH  mikroskopi  dyrking av urin

4 Undersøkelser  blodprøve: måling av –-urea (dannes av ammoniakk i lever) –-kreatinin (nedbrytningsprodukt fra muskler)  urografi – kontrastvæske i.v –-viser nyresvikt og obstruksjon  ultralyd, CT og MR  cystoskopi

5 Kronisk nyresvikt - uremi Uremi = syndromet ved kronisk nyresvikt Sluttstadiet ved nyresykdommer som glomerulonefritt, pyelonefritt og nefropati pga diabetes og hypertensjon Symptomer fra mange organsystemer pga svikt

6 Kronisk nyresvikt - uremi Væskeregulering: stort væsketap (polyuri) eller liten diuresemengde (oliguri el. anuri) elektrolyttregulering : kalium : hjerterytmeforstyrelser (arytmi) natrium : ødemer

7 Kronisk nyersvikt -uremi Syre-base-balanse Mangelfull utskillelse av avfallsstoffer som f.eks urea og kreatinin Mangelfull hormonsyntese EPO : mangel gir få røde blodceller (anemi) D-vit. : viktig for benvev (osteoprose)

8 Akutt nyresvikt Prerenal svikt: redusert blodstrøm  ischemisk nyreskade Renal svikt: - toksisk - infeksiøs - ”feil” i immunforsvaret

9 Akutt nyresvikt Postrenal svikt: hindret avløp pga sten, svulst eller forstørret prostata. Kompliseres ofte med infeksjoner Tegn : avtagende diurese, ødemer, elektrolyttforstyrrelser, acidose, arytmier, toksisk effekt av urea

10 Glomerulonefritt Immunologisk angrep på glomeruli Akutt eller kronisk 2 hovedtyper: –antigen-antistoff-komplekser –autoantistoffer

11 Glomerulonefritt Akutt: 2-3 uker etter streptokokk-inf. i halsen, antigen-antistoff-kompleks Symp.: smerter,proteinuri,hematuri, hypertensjon Kronisk: ledd i systemsykdom, autoantistoffer Symp.: proteinuri, hematuri, hypertensjon, anemi, nyresvikt

12 Nefrotisk syndrom Skyldes skade på glomeruli Symptombilde med: –Proteinuri –Hypoproteinemi –Ødemer –Hyperlipidemi

13 Nefrotisk syndrom  Primære former: –-glomerulonefritt  Sekundære former: –-systemiske sykdommer; SLE, diabetes  Forgiftning og overdrevet medikamentbruk

14 Erstatning av nyrefunksjon Hemodialyse : pasientens blod ledes ut av kroppen og renses ved hjelp av dialysevæske over en semipermeabel membran.Tid- og ressurskrevende! Peritonealdialyse : bruker bukhinnen som membran Nyretransplantasjon


Laste ned ppt "Sykdommer i nyrene Thor Andreas Moe Våren 2002. Sykdommer i nyrene Undersøkelser Kronisk nyresvikt Akutt nyresvikt Glomerulonefritt Nefrotisk syndrom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google